Forfatter: Arild Færaas

Veke 21

Medieoppsummering Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Denne veka kom innstillingen om årsmeldinga vår frå Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Nokre utdrag frå innstillinga: Komiteen forventer at EOS-utvalget tilføres tilstrekkelige midler for 2020 slik at planene for opprettelse av en teknologisk enhet med minst fem ansatte blir […]

Read More

Spørsmål og svar om EOS-utvalget

Hva er «EOS-utvalgets» fulle navn? Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Hva kontrollerer utvalget? Formålet med kontrollen EOS-utvalget utfører er først og fremst å se til at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt av EOS-tjenestene. Utvalget skal klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, påse at tjenestene ikke benytter seg av mer inngripende […]

Read More

Veke 19/20

Medieoppsummering Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ekstra pengar til PST i revidert nasjonalbudsjett (Regjeringen.no) Regjeringen foreslår å bevilge 162 millioner kroner til PST for å styrke tjenestens evne til å innhente informasjon i det digitale rom. Bråk etter at Republikanar-leia kontrollkomite i Senatet vil avhøyra Trump-son (USA […]

Read More