Forfatter: nygreklame

EOS-utvalgets årskonferanse for 2017

Kontroll av hemmelige tjenesterHvordan møte «overvåkingssamfunnet»? Gamle Logen, onsdag 5. april 2017 kl. 1000 – 1530. Ordstyrer for dagen: Aslak Bonde Del 1 Hvordan fungerer kontrollen med de hemmelige tjenestene i Norge i dag? 10.00 – 10.20EOS-utvalgets årsmelding for 2016 – innblikk i et kontrollår. Ved EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer 10.20 – 10.35Hemmelige tjenester i […]

Read More

Årskonferanse 2018

EOS-utvalets årskonferanse om kontroll med dei hemmelege tenestene var i 2018 på Litteraturhuset i Oslo onsdag den 11. april klokka 9 til 14. Sjå opptak av konferansen her. (Youtube-lenke) EOS-utvalets årskonferanse 2018Kontroll av hemmelege tenester Litteraturhuset i Oslo, onsdag 11. april 2018 klokka 9.00 – 14.00Ordstyrar og debattleiar: Anne Grosvold 8.30-9.00 Dørene opnar – servering […]

Read More

Årskonferanse 2019

Sjå opptak av konferansen her (Youtube-lenke) Program EOS-utvalgets årskonferanse 2019 – korleis betre kontrollen med dei hemmelege tenestene? Konferansen er gratis og vil vara frå klokka 9 til 14 torsdag 28. mars på Litteraturhuset i Oslo. Deler av konferansen vil vera på engelsk, men det meste vil vera på norsk. Ordstyrar og debattleiar: Trude Teige […]

Read More

Særskilt melding til Stortinget om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Under følger et sammendrag fra vår særskilte melding Les hele den særskilte meldinga her (pdf-format). Sikkerhetsklarering skal bare gis dersom det ikke finnes rimelig grunn til å tvile på at personen er sikkerhetsmessig skikket. Ved vurderingen skal det legges vekt på forhold som er relevante for personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling […]

Read More

Presisering fra EOS-utvalget om kritikk for PSTs behandling av opplysninger fra Advokatforeningens leder

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort viste i sin årstale 23. november 2017 til en sak der EOS-utvalget kritiserte PST for å ha behandlet opplysninger om en advokat uten at det var hjemmel til dette i politiregisterloven. Hjort sa at da han snakket med advokaten på telefon «var det med en underlig følelse av at det […]

Read More

Innlegg i Aftenposten 19. februar 2019: Forslaget til ny lov om E-tjenesten kan gjøre kontrollarbeidet vårt vanskeligere

Forsvarsdepartementet foreslår at Etterretningstjenesten kan samle inn informasjon om nordmenn i Norge så lenge de ikke har «overvåkingshensikt». Forslaget er inngripende og vil bli vanskelig for EOS-utvalget å kontrollere. Det står i dagens lov om Etterretningstjenesten at «Etterretningstjenesten skal ikke på norsk territorium overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske fysiske eller […]

Read More

Uttalelse sammen med fire andre europeiske kontrollorgan om styrket kontrollsamarbeid

Les hele uttalelsen på engelsk her. Etterretnings- og sikkerhetstjenester i ulike land samarbeider stadig mer. Det fører til at mye mer data blir utvekslet mellom landenes tjenester. Dette har særlig vist seg de siste årene. Trusselen fra islamske terrorister har økt, og ekstremistgrupper har gjennomført flere angrep i Europa. Den økende internasjonale utvekslingen av data […]

Read More