I 2018 opprettet utvalget en teknologisk enhet i sekretariatet. Den består nå av seks teknologer.

Utvalget har bedt Stortinget om ressurser til å ansette flere teknologer for å holde tritt med den teknologiske utviklingen i tjenestene.

Teknologene skal gi EOS-utvalget støtte i forkant av og under inspeksjonene, bidra i oppfølgingen av problemsstillinger som kommer fra inspeksjonene og holde utvalget og resten av sekretariatet oppdatert på den siste teknologiske utviklingen. 

Enheten har en viktig rolle i å se på effektivisering av kontrollen med automatisering og andre moderne verktøy. Det er særlig hos PST, E-tjenesten og i kontrollen av Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NSM NorCERT) at den tekniske enheten har en viktig rolle.

Den teknologiske enheten skal også kartlegge og dokumentere systemene i de forskjellige tjenestene.

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Les mer om EOS-utvalgets funksjon her.