EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

EOS-utvalget fører en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene - EOS-tjenestene - holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

EOS-utvalget ønsker med dette å invitere til sin første årskonferanse 5. april 2017kl. 10.00-15.30, på Gamle Logen i Oslo.


Overordnet tema for konferansen vil være: Kontroll av hemmelige tjenester - Hvordan møte «overvåkingssamfunnet»?
Av presenterende deltakere finner vi blant annet: leder og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Martin Kolberg og Jette F. Christensen. Statssekretær, justis- og beredskapsdepartementet: Thor Kleppen Sættem, redaktør i Aftenposten: Harald Stanghelle og leder for Center for Cyber and Information Security (CCIS): Sofie Nystrøm.

Vi inviterer til en spennende og aktuell konferanse om aktuelle utfordringer knyttet til hemmelige tjenester, utfordringer for demokratiet og teknisk utvikling.
Klikk her for påmelding og fullt program.

Ved spørsmål:
post@eos-utvalget.no
Telefon: 23 31 09 30

Om EOS-utvalget


EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og består av syv medlemmer. Utvalget har et permanent sekretariat.
Les mer

Hva kontrollerer EOS-utvalget?

Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.


Klage til EOS-utvalget

Enhver som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot seg, kan klage til EOS-utvalget. Utvalget behandler alle klager som faller inn under kontrollområdet.Les mer