EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

EOS-utvalget fører en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene - EOS-tjenestene - holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

EOS-utvalgets særskilte melding om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet er overlevert Stortinget
EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer overleverte utvalgets særskilte melding om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet til stortingspresidenten fredag 17. juni klokken 11.00. Den særskilte meldingen kan leses her. Utvalgets pressemelding kan leses her. Utvalgsleders innlegg for Kontroll- og konstitusjonskomiteen i møte i dag klokken 11.30 kan ligger som vedlegg til pressemeldingen.

Om EOS-utvalget


EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og består av syv medlemmer. Utvalget har et permanent sekretariat.
Les mer

Hva kontrollerer EOS-utvalget?

Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.


Klage til EOS-utvalget

Enhver som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot seg, kan klage til EOS-utvalget. Utvalget behandler alle klager som faller inn under kontrollområdet.Les mer