EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

EOS-utvalget fører en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene - EOS-tjenestene - holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

Om EOS-utvalget


EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og består av syv medlemmer. Utvalget har et permanent sekretariat.

Hva kontrollerer EOS-utvalget?

Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.


Klage til EOS-utvalget

Enhver som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot seg, kan klage til EOS-utvalget. Utvalget behandler alle klager som faller inn under kontrollområdet.