Aktuelt

Felles uttalelse med fire europeiske kontrollorgan: Styrking av kontrollsamarbeid
Les pressemeldinger på norsk og engelsk.

EOS-utvalgets årskonferanse 2018
11. april arrangerte EOS-utvalget sin årskonferanse om kontroll av de hemmelige tjenester.
Les mer og se opptak av konferansen her

Innlegg hos aldrimer.no 18. april 2018

Innlegg hos Advokatbladet 1. desember 2017

Rapport til Stortinget for Evalueringsutvalget for EOS-utvalget
Les evalueringen av EOS-utvalgets kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste her.

Brev til Stortingets presidentskap
EOS-utvalget sendte 7. mai 2015 brev til Stortingets presidentskap i forbindelse med Dagens Næringslivs artikkelserie om "Mysteriet Mathiesen". Brevet kan i sin helhet leses her.