Aktuelt

EOS-utvalgets årskonferanse 2019
28. mars 2019 arrangerer EOS-utvalget sin årskonferanse om kontroll av de hemmelige tjenester.

Felles uttalelse med fire europeiske kontrollorgan: Styrking av kontrollsamarbeid
Les pressemeldinger på norsk og engelsk.

Svar til Ketil Lund i Klassekampen januar 2019

Innlegg hos aldrimer.no 18. april 2018

Innlegg hos Advokatbladet 1. desember 2017

Rapport til Stortinget for Evalueringsutvalget for EOS-utvalget
Les evalueringen av EOS-utvalgets kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste her.

Brev til Stortingets presidentskap
EOS-utvalget sendte 7. mai 2015 brev til Stortingets presidentskap i forbindelse med Dagens Næringslivs artikkelserie om "Mysteriet Mathiesen". Brevet kan i sin helhet leses her.