Årskonferanse 2018

EOS-utvalets årskonferanse om kontroll med dei hemmelege tenestene var i 2018 på Litteraturhuset i Oslo onsdag den 11. april klokka 9 til 14.EOS-utvalets årskonferanse 2018

Kontroll av hemmelege tenester

Litteraturhuset i Oslo, onsdag 11. april 2018 klokka 9.00 - 14.00

Ordstyrar og debattleiar: Anne Grosvold


8.30-9.00 Dørene opnar - servering av kaffe/te og frukt


9.00-9.15 EOS-kontrollåret 2017 - Om skjulte tvangsmiddel og når ein person er «norsk»

Eldbjørg Løwer - Leiar av EOS-utvalet om årsmeldinga for 2017.


9.15-9.50 Overvaking eller berre «registrering»? - Om semantikk og politikk.

Svein Grønnern - Nestleiar i EOS-utvalet

Bjørn Erik Thon - Direktør i Datatilsynet

Benedicte Bjørnland - Sjef PST9.50-10.25 Korleis kontrollera eit eventuelt digitalt grenseforsvar?

Olav Lysne - Professor ved Simula forskningssenter og leiar av utvalet som foreslo å innføra Digitalt Grenseforsvar

Iain Cameron - Professor i internasjonal rett ved Uppsala universitet.10.25-11.45 Openheit i tenestene og 5 år etter Snowden (På engelsk)

Kjell Grandhagen - tidlegare sjef for Etterretningstenesta

Ryan Gallagher - Journalist i The Intercept (tidligere bl.a. Guardian) som har jobba mykje med Snowden-avsløringane

Gerald Folkvord - Fungerande kampanjeleiar i Amnesty

Inkludert debatt kor også professor Iain Cameron og sjef PST Benedicte Bjørnland deltek.


11.45-12.15 Pause og enkel lunsj


12.15-12.45 Smart etterretning og automatisert kontroll

Morten Dalsmo - Leiar for SINTEF Digital om kunstig intelligens og smart etterretning

Kjetil Otter Olsen - Nytilsett leiar for den nye teknologiske eininga i Eos-utvalets sekretariat (frå 1. august) om korleis teknologi kan brukas i kontrollverksemda12.45-13.30 Oppsummering og paneldebatt

Benedicte Bjørnland - Sjef PST

Kjersti Løken Stavrum - Administrerande direktør i Stiftelsen Tinius og tidlegare generalsekretær i Norsk Presseforbund

Sveinung Rotevatn (V) - Statssekretær i Justisdepartementet

Håkon Haugli - Medlem i EOS-utvalet og administrerande direktør i Abelia

Dag Terje Andersen (Ap) - Leiar av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

Bjørn Erik Thon - Direktør i Datatilsynet


13.30-14.00 Spørsmål og kommentarar frå salen