Årskonferanse 28. mars 2019 på Litteraturhuset i Oslo

Vil du melda deg på årskonferansen?
Send ein epost til afa@eos-utvalget.no, skriv "Påmelding årskonferanse" i emnefeltet, og legg ved namn og eventuelt verksemd/organisasjon.


EOS-utvalgets årskonferanse 2019 - kontroll med de hemmelige tjenestene

Årets konferansetema vil vera :

* EOS-kontrollåret 2018
* Kontrollsamarbeid på tvers av landegrensene
* Kva kan vi læra av andre land?
* Kontroll av eit eventuelt "digitalt grenseforsvar" (tilrettelagt innhenting)
* Diskusjon om kva som kan "utilbørlig skade samfunnets interesser*
* Sikkerheitsklarering.

Nokre av innleiarane og paneldeltakarane

* Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstenesta
* Benedicte Bjørnland, sjef Politiets tryggingsteneste (PST)
* Annette Tjaberg, fungerande direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
* Hans Kristian Herland, sjef Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)
* Harm Brouwer, leiar i CTIVD - Nederlands kontrollorgan for etterretningstenestene
* Thorsten Wetzling, Stiftung Neue Verantwortung - ekspert på kontroll av hemmelege tenester
* Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær for Justis- og innvandringsministeren
* Ina Lindahl Nyrud, Norsk journalistlag
* Fredrik Oftebro, 1. nestleiar i NTL
* Eldbjørg Løwer, leiar i EOS-utvalet
* Kjetil Otter Olsen, leiar av teknisk fageining i utvalets sekretariat

Ordstyrar og møteleiar vil vera Trude Teige.

Detaljert program vil komma om ikkje så lenge.

Konferansen er gratis og vil vara frå klokka 9 til 14 torsdag 28. mars på Litteraturhuset i Oslo.
Deler av konferansen vil vera på engelsk, men det meste vil vera på norsk.

Les om årskonferansen 2018 og sjå opptak av han her.

Informasjon om personvern:
Om du melder deg på konferansen, vil ditt namn, epost og evt. tilknyting til organisasjon/verksemd bli lagra av
EOS-utvalet. Dette vil berre brukast til å gi deg informasjon om årskonferansen 2019 og invitera deg på tilsvarande arrangement seinare. Om du ikkje vil stå på denne lista etter at årskonferansen 2019 er gjennomført, kan du gi beskjed om det, og informasjonen om deg vil bli sletta.

Årskonferansen 2019 vil også bli strømma.


Vil du melda deg på årskonferansen?
Send ein epost til afa@eos-utvalget.no, skriv "Påmelding årskonferanse" i emnefeltet, og legg ved namn og eventuelt verksemd/organisasjon.