Medieoppsummering veke 11-12 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Om EOS-utvalets årsmelding og årskonferanse

Onsdag 27. mars - onsdag i neste veke - vil EOS-utvalet overlevera årsmeldinga for 2018 til Stortinget.

Dagen etter vil også utvalet arrangera sin årskonferanse.

Sjå programmet på årskonferansen 28. mars her og korleis du kan melda deg på.


SISTE: (NTB) Tysk politi har pågrepet ti personer som mistenkes for å ha planlagt et islamistisk motivert terrorangrep.


EOS-utvalet publiserte ei særskilt melding 12. mars.

Les heile meldinga om «ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater»

Her kan pressemeldinga lesast.


NSMs sikkerheitskonferanse

NSM har lagt ut dei fleste innlegga frå sikkerhetskonferansen som dei arrangerte denne veka på nettsida si.

(NSM-rapport) RISIKO 2019 Krafttak for et sikrere Norge


Dataåtaket på Hydro

Hydro blei denne veka utsett for eit åtak ved «løysepengevirus» som fekk store konsekvensar for verksemda.

(NRK) Internasjonal klappjakt for å finne ut hvem som står bak dataangrepet mot Hydro

(NTB) NSM: Uheldig at Hydro hadde koblet seg fra varslingssystem for dataangrep

(NRK) Kripos etterforsker Hydro-angrepet

(E24) Europol hjelper Kripos med Hydro-angrepet

(Wired) The Norsk Hydro cyber attack is about money, not war

(NTB) For mange virksomheter har ikke oversikt over egne sårbarheter og hvilken risiko de er utsatt for, fastslår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

(Dagens Næringsliv) Dataangrep mot DNB er tyvedoblet de siste seks årene - øker sikkerheten etter Hydro-hacking

(Dagens Næringsliv) PST merker et økende omfang av nettverksangrep i Norge og ser nå dette som den største trusselen for landet.

(Digi) Norske selskaper er «desperate» etter å ansette. Nå lanseres nytt masterstudium i sikkerhet.


Terroråtaket i New Zealand kor 50 blei drepne mens dei var til fredagsbøn i to moskear

(BBC) Christchurch shootings: How the attacks unfolded

(NZ Herald) 'Lone wolf' killers the hardest terrorist to find - and our spies had yet to finish their plan to tackle far-right extremism

(NRK) -s Han er en terrorist. En kriminell. En ekstremist. Men han kommer - når jeg snakker om ham - til å være navnløs, sier statsminister Jacinda Ardern om mannen bak moskéangrepene i Christchurch, og går hardt ut mot Facebook.

(New York Times) New Zealand to Ban Military-Style Semiautomatic Guns, Jacinda Ardern Says

(Åsne Seierstad i New York Times) The Anatomy of White Terror

(Norsk forskar i Foreign Policy) The Dark Web Enabled the Christchurch Killer

(Washington Post) ' Hiding in plain sight': In quiet New Zealand city, alleged gunman plotted carnage

(Aftenposten - Frank Rossavik) New Zealand har fått sitt 22. juli. Landet kan ha noe å lære av de norske erfaringene

(Bellingcat) Shitposting, Inspirational Terrorism, and the Christchurch Mosque Massacre

(NTB) Frykter mer høyreekstrem terror

(NRK) Nazistisk budskap klistret på moské: - Jeg føler meg utrygg

(Filter Nyheter) Resetts kommentarfelt etter massedrapene: - Motstandsfolk, ikke terrorister

(VG) Mens det høyreekstreme miljøet i Norge er lite, er det høyreradikale miljøet stort. Det er få som vil ty til vold, men disse er vanskelige å skille ut på forhånd, mener ekstremismeforsker.

(Aftenposten - forklart podcast) Den høyreekstreme terroren og inspirasjonen

(Aftenposten - biletserie) New Zealand sto samlet i sorgen fredag da den muslimske fredagsbønnen og to minutters stillhet for ofrene som ble drept i moskéangrepene, ble kringkastet.

(Radio New Zealand) A memorial to the victims of the 15 March 2019 Christchurch terror attacks.


Utruleg passordtryggleikstabbe oppdaga hos Facebook

(Telegraph) Facebook stored 'hundreds of millions' of passwords in plain text for years

(Wired) Facebook Stored Millions of Passwords in Plaintext-Change Yours Now

Litt gammal, men no veldig aktuell podcast frå NSM: Når skal vi egentlig bytte passord? Og sjekk ut dagens skarpe Twitter-melding frå NSMs Roar Thon om Facebooks passwords-tabbe.


Trikkeåtak i Nederland var truleg terrorisme

(NRK) Tre drepne på trikk i Utrecht - har tilstått og sagt at han handla på eiga hand.

(Aftenposten) Utrecht-mistenkt siktes for drap og terror


Frode Berg-saka

(TV2) Tiltalen mot Frode Berg er nå klar

(TV2) Berg avslørte hemmelige oppdrag for nær venninne

(TV2) Mener denne russiske vennen lokket Frode Berg i en felle

(Dagbladet) De ukjente meldingene fra skrekk- fengselet

(Dagbladet) Sjokkpåstand i ny Frode Berg-bok: Her forsøkte E-tjenesten å rekruttere nye agenter

(Aldrimer.no) Mener E-tjenesten gikk rett i russisk felle

Dei siste to vekene er det også slept to bøker om Frode Berg-saka. Øystein Bogen har skrive «En uvanlig spion» og Trine Hamran har skrive «En god nordmann»


Debatten om ny e-lov

(NTB) Venstre sier nei til regjeringens forslag til digitalt grenseforsvar

(NorSIS mener) Det finnes alternativer til Digitalt grenseforsvar

(DN - innlegg av advokat Nyrud i Norsk Journalistlag) Forsvarsministerens forslag til ny lov om Etterretningstjenesten har møtt sterk kritikk. Motstanden er særlig rettet mot det som gjelder digitalt grenseforsvar. Det vil innebære et overvåkningssystem uten sidestykke i norsk historie.

(DN - replikk frå Bakke-Jensen) Unyansert om ny e-lov

(DN- Svar igjen frå Nyrud i NJ) Omgår kritikkens kjerne

(Morgenbladet - innlegg) Også vi som ikke har noe å skjule bør være bekymret for den nye etterretningsloven

(Morgenbladet - svar frå FDs statssekretær Tone Skogen) Digital sikkerhet i tråd med våre demokratiske verdier


Finlands PST med årsmelding og «jubileumsårbok» (på svensk her)

(YLE) Supo: Large numbers of foreign intelligence staff in Finland; Russia and China particularly active


Sveriges PST med årsmelding - les ho her

(SVT) Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Den våldsbejakande islamistiska miljön utgör det största hotet för ett attentat men det finns också ett långsiktigt hot från vit makt-miljön


Saka om justisminister Wara og sambuaren hans

(Dagbladet) Waras samboer Laila Anita Bertheussen siktet av PST: - Her er PSTs bevis i Wara-saken

(Aftenposten) Politiets sikkerhetstjeneste avviser at mistankegrunnlaget for siktelsen mot Tor Mikkel Waras samboer er svekket. Siktelsen er fortsatt bygget på indisier, mener samboerens forsvarer.

(NTB/Klar Tale) Waras samboer sier at politiet tar feil

(TV2) PST etterforsker flere ukjente hendelser ved boligen til Wara

(Aftenposten - Harald Stanghelle) Blir ikke saken om Wara, truslene og brannen oppklart, er faren stor for at den blir en verkebyll i samfunnet

(Aftenposten) Da Tor Mikkel Wara våknet torsdag, var truslene mot familiens hjem «et angrep mot demokratiet». Da han la seg, var hans egen samboer siktet.

(Dagbladet) Det skjulte dramaet: Har hatt mistanke i flere uker


Nytt om 22. juli-terroren og beredskapen

(Aftenposten) Hemmelige telefonutskrifter, logger og nye intervjuer avslører nye detaljer om hva som gikk galt i politiet 22. juli.


Debatten om dei norske IS-kvinnene og barna deira

(VG) Minst ti norske kvinner reiste til de IS-kontrollerte områdene i Syria og Irak. Nå har terrorgruppens såkalte «kalifat» kollapset. Dette vet vi om kvinnene som dro.

(NRK) Advokaten til norsk IS-kvinne: - UD må reise til Syria og redde henne og barna

(Aftenposten - kommentar) Som tyskerbarna betaler også IS-barna prisen for mødrenes valg

(Aftenposten) Evakuerte kvinner håndhever IS-justis i leiren. Lærer barna å kaste stein på kvinner uten slør.

(Dagbladet) Norsk-svensk IS-kriger er død. Nå frykter Michael Skråmos mor at barna hans er overlatt til seg selv.

(Minerva) Flere vestlige nasjoner har arbeidet målrettet for å drepe sine fremmedkrigere i Syria. Det norske Forsvarsdepartementet sier at ISILs soldater, uavhengig av nasjonalitet, er lovlige militære mål.

(Aftenposten/NTB) SV om personer med IS-tilknytning: - Bør ikke etterlates der nede i straffrihet

(NRK) Norskrussisk IS-kvinne i Syria: Vil ikke hjem

(Dagbladet) Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad vil hjelpe barna til norske menn og kvinner som har reist til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen IS.


Forskningsartikkel

(Lov og rett) Refleksjoner over sikkerhetsklarering som virkemiddel


PST-rapport om høgre-ekstreme

Rapporten kjem dryge to år etter ein tilsvarande rapport om ekstreme islamistiske miljø i Noreg.

Denne ferske rapporten om høgre-ekstreme miljø bygger PST på bakgrunnsinformasjon om 109 høgre-ekstreme personar som PST var uroa for at var i ein radikaliseringsprosess i 2018.

Undersøkinga deira viser at det er fleire som blei radikalisert i fjor enn i 2015. PST skriv at «Asyltilstrømningen er en viktig mobiliseringsfaktor for miljøet»

PST skriv også at heile 83 prosent av dei undersøkte «er registrert med kriminalitet» - mange har valdelege lovbrot på rullebladet, inkludert politisk/rasistisk motivert. Og over halvparten har barn.

Tenesta peiker også på fleire likskapstrekk mellom høgre-ekstreme og ekstreme islamistar. Det er til dømes felles at mange slit med psykiske lidingar/utviklingsforstyrringar, tilpassingsproblem, arbeidsløyse og rus. Menn er også overrepresentert i begge kategoriar.

Noko som skil dei høgreekstreme og dei ekstreme islamistane er at høgre-ekstreme tiltrekker seg både unge og gamle (på 90-talet var det stort sett berre unge), mens islamistane stort sett tiltrekk seg unge.

Ekstreme islamistar er for det meste busett i hovudstaden, mens relativt fleire høgre-ekstreme bur mindre stader.

PST deler opp dei høgre-ekstreme i to hovudkategoriar - nynazisme, og innvandrings/islamfiendtlege høgreekstremisme.

PST viser også til at mellom 2011 og 2015 blei mange radikaliserte, og meiner det kan ha ein samanheng med terroråtaka 22. juli 2011.

Les heile rapporten «Hvilken bakgrunn har personer i høyreekstreme miljøer i Norge» her.

(Filter nyheter) PST-rapport: 83 prosent av norske høyreekstreme har begått lovbrudd


Nye e-lover i Finland vedtekne

I skuggen av at Finlands regjering har gått av (grunna helsereform dei ikkje fekk fleirtal for) har Finlands riksdag vedteke to nye lover om e-tenestene, ei om den sivile tenesta (Finsk PST) og ei om den militære.

Den lova gir også tenestene lov til å driva meir overvaking enn dei har lov til i dag. Det inkluderer ei form for digitalt grenseforsvar. Sjå pressemelding frå den finske regjeringa her. Og frå «finsk PST» her.

Ein domstol vil ha ei rolle for at finske e-tenester skal få lov å bruka informasjon frå det «digitale grenseforsvaret».

Den nye lova vil truleg tre i kraft i sommar, men det er ikkje bestemt enno.

Finlands grunnlov måtte også endrast for at den nye e-lova skulle bli vedteke.

Den finske riksdagen har også vedteke ei lov om kontroll med e-tenestene, som allereie har trått i kraft. Den inneber at det vil bli ein etterretningsombodsmann. Det er venta at han/ho vil bli utnemnd seinare i vår.

Dette vil vera fyrste gong at Finland får eit sjølvstendig kontrollorgan med e-tenestene. Det skal også bli ein komité i parlamentet som skal følgja med tenestene.

Ombodsmannen er sjølvstendig, men blir utnemnd av regjeringa.

I den finske kontrollova står det mellom anna at

· Etterretningsombodsmannen må vera jurist,

· Ombodsmannen skal få innsyn i informasjonen som trengst

· Ombodsmannen har rett på å inspisera lokaler kor e-teneste skjer og skal ha tilgang på alle datasystem som trengs med tanke på kontrollen.

· Ombodsmannen vil få makt til i enkelte tilfelle å gjera bindande vedtak, for eksempel stopp i tvangsmiddelbruk i ein sak.

· Ombodsmannen kan også gi kritikk/«anmerkning» og skal årleg komma med melding til Riksdagen, Riksdagens justisombodsmann og regjeringa. Dei har og moglegheit til å levera meldingar utanom det - tilsvarande særskilt melding.

· Etterretningsombodsmannen er også ein klageinstans, og det står i lova at ein person som har vore overvaka eller mistenker at hen har vore det, kan be ombodsmannen undersøka saka.

· Noko som er ganske unikt er at ombodsmannen også har lov å vera til stades, og har ytringsrett, i rettssaker kor skjulte tvangsmiddel skal vurderast av ein domstol før den eventuelle skjulte tvangsmiddelbruken skjer.

(Yle) Finland passes enhanced surveillance bills without a vote - les fleire detaljer i denne saka (YLE) Surveillance bills delayed as parliamentary term winds down

(Yle) Caretaker government can appoint Intelligence Ombudsman, justice chancellor says

Kjelder: Finsk media og Riksdagens justitieombudsmanAndre saker:

(ABC News - USA) President Trump cancels new sanctions targeting North Korea in stunning tweet that overrides his Treasury Dept.


(Aftonbladet) USA: "All IS-ockuperad mark har blivit återtagen", men (Ritzau - Danmark) Analytiker: Fejlslutning at tro at Islamisk Stat er slået


(Aftenposten) De to flyplassansatte som ble fratatt jobben uten forvarsel på grunn av manglende akkreditering, har nå vunnet rettssaken mot staten.

(VG) Den IS-rekrutterte 14-åringen chattet med nederlandsk IS-sympatisør

(Dagens Nyheter) Tele2:s haveri: Vem som helst kan avlyssna ditt mobilsvar - utan kod

(NRK) Norske telefoner sendte personopplysninger til Kina

(Dagens Nyheter) Hög rysk diplomat pekas ut som spionchef i Sverige

(Aftenposten) Kina begynte å overvåke og fengsle uigurer. Da startet Oljefondet å investere i kinesisk overvåking.

(Foreign Policy) U.S. Firms Are Helping Build China's Orwellian State


(EU Observer) Estonian spies warn EU on Russian security threatog estisk E-tenestes trugselvurdering her på engelsk

(Intelnews) Russians use front-company to access US federal employees' contact info, says report


(Danmarks Radio) Morten Storm får erstatning for arbejdsskade som PET-agent og Trods officiel erstatning har indsatsen som undercover-agent for PET store konsekvenser.


(NRK) Den ødelegger TV-signalene, og russiske bombefly flyr stadig mot den. Hva er det egentlig med den store, hvite ballen i Vardø, og hvordan er det å bo under den?

(NRK) Hysj-hysj om ny amerikansk spion-radar til Finnmark

(NRK) Her slår han mot kameraet: Nå har NRK politianmeldt transportselskapet

(Journalisten) E-tjenesten: Vil ikke kommentere om dytting av journalister og slag mot kamera er akseptabel oppførsel


(Aftenposten) Lederne i selskapene som skal bygge det nye regjeringskvartalet må sikkerhetsklareres.

(Dagens Næringsliv) Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener datasikkerhetsrådet fra digitaliseringsminister Nikolai Astrup, er utdatert.

(Digi - kommentar) Det er en sikkerhetssvakhet i BankID

(Dagbladet) Google til aksjon etter Dagbladet-avsløring - Søkegiganten har satt i sving sitt internasjonale ekspertapparat for å undersøke norske piratsider.

(The Barents Observer) GPS jamming on agenda as Russian defence delegation sat down for talks in Oslo

(NRK) For at du og jeg skal være trygge mener hærsjef Odin Johannessen at Norge må utvide Forsvaret betraktelig.

(Intelligence Online) NSA monitors users' behaviour to improve its SIGINT capabilities

(Wired) NSA Hacker Chief Explains How to Keep Him Out of Your System

(CNN) Hundreds of motel guests were secretly filmed and live-streamed online

(Spiegel) USA stellen wegen Huawei Geheimdienst-Kooperation infrage (Frykt for at Huawei-rolle i tysk 5G-utbygging kan føra til at USA-tysk-samarbeid om etterretning kan bli forkludra)

(Digi) Dansk leverandør dropper Huawei når de nå skal bygge nytt 5G-nett

(New York Times) How internet mercenaries do battle for authoritarian governments


(Haaretz - Israel) Israel Says Iran Hacked Ex-general Gantz's Phone Ahead of Election

(Intelligence Online) Israel's general elections have been particularly divisive, putting the security and intelligence community in an awkward position.


(Ritzau - Danmarks NTB) Partier er enige om tvungen cyberkontrol af vitale firmaer

(24syv.dk) Ruslands efterretningstjeneste forsøgte at rekruttere Dansk Folkepartis Marie Krarup

(Information) Sig, hvad du vil - bare ikke i samarbejde med KGB eller CIA

(ABC Nyheter) USA utplasserer B-52-fly i Europa

(SVT) Hård kritik mot Aftonbladet: Anklagade svensk forskare för spionage

(CNN) Inside the August plot to kill Maduro with drones

(SVT) Stor del av norska armén övar i Sverige för första gången

(Forsvarets Forum) Natos største hodepine (Tyrkia)

(Reuters) Beto O'Rourke's secret membership in America's oldest hacking group

(Datatilsynet) Datatilsynet har sendt endelig vedtak til Bergen kommune om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner. Tilsynet har vurdert at personopplysningssikkerheten i datasystemene som blir brukt i grunnskolen i kommunen har vært mangelfull.

(Datatilsynet) Datatilsynet har i dag varslet Tolldirektoratet om at de kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner. Tilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer uten lov.

(SVT) Flera IS-anhängare dömda för grova brott efter hemkomsten

(Foreign Policy) U.S. Begins Work on New Missiles as Trump Scraps Treaty With Russia

(VG) Jakten på Syrias verste krigsforbrytere


(Guardian) Group calling itself IRA says it sent five bombs to British targets

(The Times) Who are the New IRA?


(DN) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om mobilkapring: - En svakhet i systemet

(DN) Krever forbud mot sim-salg uten id

(DN) Digitaliseringsministeren om mobilkapring: - Rystende å lese