Medieoppsummering veke 15 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Og her kan du sjå opptak frå årskonferansen vår i mars.


Julian Assange blei gripen i London og er tiltalt av amerikanske styresmakter

(New York Times) Julian Assange Arrested in London as U.S. Unseals Hacking Conspiracy Indictment

(BBC) Julian Assange: Wikileaks co-founder arrested in London

(NRK) Wikileaks og Julian Assange ble internasjonalt kjente navn i 2010. Det var også da de virkelig store problemene oppsto for Assange.

(NTB) Norsk PEN mener Assange-pågripelse er en trussel mot ytringsfriheten

(Freedom of the Press Foundation) Civil liberties groups condemn the Trump admin's indictment of Julian Assange

(New York Times) Press Freedoms and the Case Against Julian Assange, Explained

(NTB) -e Jeg vet ingenting om WikiLeaks, sier USAs president Donald Trump etter pågripelsen av Julian Assange. Under 2016-valgkampen sa Trump: - Jeg elsker WikiLeaks.

(NBC News) Why Ecuador ended asylum for 'spoiled brat' Julian Assange

(CBC News - Canada) How the liberal tide turned against Julian Assange and WikiLeaks

(NRK) Det har vært omfattende spionasje mot Julian Assange i Ecuadors ambassade, hevder Wikileaks. Utpressere skal kreve 30 millioner kroner for å utlevere videoer og dokumenter. (sak frå før Assange blei gripen)

Les heile tiltalen mot Assange her.


Årsmelding for 2017 frå IPCO - Storbritannias kontrollorgan

Det nye kontrollorganet som blei til etter at fleire slo seg saman, la fyrst i januar 2019 fram årsmeldinga for 2017. (Og fyrst no (orsak!) blir ho referert i medieoppsummeringa.)

I tillegg til å kontrollera Storbritannias hemmelege tenester som GCHQ, MI5 og SIS (MI6), kontrollerer dei også det vanlege politiet og andre styresmakter som har lov til å bruka tvangsmiddel - i Storbritannia inkluderer det lokale styresmakter, fengselsvesenet og det britiske mattilsynet mellom anna. I tillegg til etterfølgande kontroll har også IPCO ei rolle i å godkjenna skjulte tvangsmiddel på førehand.

IPCO skriv at i 2017 blei 926 avvik rapportert. Døme på feil var for eksempel innsamling av kommunikasjon frå feil telefonnummer eller IP-adresse, at overvakinga blei stoppa seinare enn ho skulle og at feil personar blei gripne av politiet.

33 av 926 avvik blei vurdert som så alvorlege at dei blei undersøkt vidare. 24 igjen blei konkludert med at det var alvorlege feil - 19 av dei blei klassifisert som menneskelege feil, mens resten var «tekniske feil».

I 8 av tilfella blei individ gjort merksame på at dei var ramma av ein alvorleg feil.

Eit anna interessant poeng frå årsmeldinga er at IPCO ikkje er overtydd over at mange tilsette i GCHQ (SIGINT-tenesta) faktisk forstår kor inngripande arbeidet deira faktisk kan vera på borgaranes personvern.

I årsmeldinga skriv dei mellom anna også korleis dei har jobba med å kontrollera HUMINT og data som er masseinnsamla og e-tenestene har tilgang på.

IPCO viser også til at kontrollen deira av berre gjeld tenester som dekker heile Storbritannia samt meir lokale styresmakter i England, Skottland og Wales, og at IPCO er uroa over at fleire styresmakter i Nord-Irland er utanfor kontrollområdet.

Les heile den veldig interessante årsmeldinga her.

Les også meir her hos UK Human Rights Blog


Halvårsrapport frå NSAs generalinspektør

Generalinspektøren til USAs National Security Agency (NSA) har levert sin andre offentlege halvårsrapport.

Noko av det som kjem fram i denne rapporten er at generalinspektøren kom med 95 tilrådingar innanføre «intelligence oversight».

Dei har og ein spesialrapport som handlar om deling av data med utanlandske samarbeidande tenester. Nokre av konklusjonane er at det ikkje er god nok dokumentasjon i samband med datadelinga og at det kan føra til uautorisert deling av data. Samt at det ikkje er sikkert at tilsette i samarbeidande tenestene har god nok trening til å handsama dataa.

Eit anna funn var at eit datasystem som NSA delte med nokre utanlandske partnarar, inneheldt data som ikkje skulle ligga i systema, fordi utanlandske partnarar ikkje var autoriserte til tilgang på dei dataa.

Generalinspektøren i NSA (og dei andre amerikanske e-tenestene) har i tillegg til å driva legalitetskontroll også ansvar for å kontrollera mellom anna effektiviteten til tenestene, HMS-forholda og å etterforska kriminalitet gjort av tenestas tilsette.

Les heile halvårsrapporten frå NSA her.

NSA Inspector General har også fått nye og meir informative nettsider.

Relevant sak:

(Defense One) NSA Gave Contractors $630M in Incentives. Its Watchdog Has Questions.


2017-årsmelding frå Belgias kontrollorgan

Belgian Standing Intelligence Agencies Review Committee har omsett si årsmelding for 2017 til engelsk.

Leiaren av det belgiske kontrollutvalet skriv at mandatet deira har blitt utvida dei siste åra, noko som har gitt dei meir å gjera. Samtidig har dei ikkje fått meir ressursar, som han uttrykkeleg skriv i forordet.

«As the outgoing Chairman of the Standing Committee I, I can only hope this call for additional resources will not fall on deaf ears, so the announced cuts on the one hand, and increased powers and workload on the other hand, will not hurt the quality of operations of a body that plays a fundamental role in our democracy based on the rule of law.»

Ein god del av grunnen til at dei har fått utvida mandat er at dei belgiske tryggings- og etterretningstenestene har fått meir makt og fleire metodar, mellom anna med bakgrunn i at Belgia har vore råka av fleire terroriståtak dei siste åra.

Kontrollorganet har også blitt eit «datatilsyn» for alle personopplysningar som er relatert til rikets tryggleik.

Det belgiske kontrollorganet har også ein del likskapar med amerikanske generalinspektørar i den tyding at dei i tillegg til legalitetskontroll også kontrollerer effektiviteten til tenestene og kan etterforska lovbrot gjort av tenestemenn og tenestekvinner.

Noko av det som kjem fram i årsmeldinga er at i 2016 og 2017 har Belgias tenester fått lov til å bruka inngripande metodar i atskillig fleire saker enn åra før. Les heile årsmeldinga her.


Møte mellom Erna Solberg og Vladimir Putin og Frode Berg-saka

(VG) Putin om Berg-saken: - Kan bare benåde en mann som er dømt

(NTB) Solberg: - Håper å se Frode Berg tilbake i Norge

(VG) Russisk retorikk kan være årsaken til at Frode Berg-saken ikke brukes i propaganda.

(VG) Aktor ber om 14 år i høysikkerhetsfengsel for spiontiltalte Frode Berg.

(TV2) Forsvareren til TV 2: - Har ikke klart å bevise at Frode Berg er en spion

(NRK) Slik kan Frode Berg ha gått i en planlagt felle

(TV2) To dager etter at han sjekket inn på «spionhotellet», ble Frode Berg pågrepet

(VG - kommentar av Astrid Meland) Ingen løfter til Frode Berg

(Dagbladet - kommentar av Morten Strand) For seint, og presset av av en veldig dårlig sak, begynner regjeringen å smelte isen mot Russland.

(TV2 - kommentarar av Øystein Bogen) Elefanten i rommet heter Frode Berg og Frode Bergs vanskelige valg

(Forsvarets Forum - meldingar av bøker om Berg) Saka kring Frode Berg vert ulikt handsama i to nye bøker, men både konkluderer med at etterretningstenesta gjorde ei svær tabbe med å sende han til Russland.

(Dagbladet) - Jeg er stolt over at jeg ikke lot meg verve. Se hva som har skjedd med Frode Berg, sier John Ottar Eriksen (64) som ikke har mye godt å si om det han omtaler som norske etterretningsmyndigheter. (Legg forresten merke til kaffikoppen hans.)


Finlands nye etterretningslovar

Skulle du vera interessert i fordjupa deg i dei kan du lesa meir her, her, her og her.

Det står mellom anna meir om korleis det finske «digitale grenseforsvaret» skal bli. Det er også interessant å sjå at domstolar må godkjenna mange ulike metodar for både den sivile og den militære e-tenesta.

Heile lova om sivil e-tenestene skal i løpet av 2021 bli evaluert, og i løpet av 2020 skal den militære e-lova bli evaluert.


Russiske øvingar nær Noreg

(The Barents Observer) Russia claims to have demonstrated complex exercise outside Norway

(Aldrimer) Forsvaret mistet russiske krigsskip av syne

(Klassekampen) Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne beredskapen er nå kraftig svekket.

(Aldrimer - kommentar av Kjetil Stormark) Hva holder norske medier på med?


Sjå opptak av Civitafrukost torsdag om ny E-lov og les Civita-notat

I panelet var: Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H), Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Lise Lyngsnes Randeberg, president i TEKNA og Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten.

Sjå opptaket her.

Og her kan du lesa eit (kritisk) notat Civita har skrive - «Nasjonal sikkerhet eller digital masseovervåkning».

Interessante klipp frå notatet:

«Debatten i de brede lag har derimot vært begrenset. Muligens er dette fordi det er svært krevende å danne seg et bilde av utfordringene, blant annet fordi tilhengere og motstandere kommuniserer svært ulike virkeligheter.»

«Særlig betenkelig er det at Etterretningstjenesten selv skal vurdere om samfunnsnyttige behov er tungt-veiende nok til åbehandle fortrolig kommunikasjon mellom særlige yrkesutøvere (for eksempel advokat-klient, lege-pasient, journalist-kilde).»

«Slik debatten har vært til nå, og med de store inngrepene som forslaget åpner for, risikerer vi at den nye loven svekker tilliten til etterretningstjenesten og norske myndigheter.»

«Særlig tre aspekter bør utdypes i et revidert forslag:

a. en utvidet utgreiing av hvordan tilrettelagt innhenting gir de ønskede effekter og hvordan de veier opp for samfunnsmessige og økonomiske kostnader

b. en utvidet evaluering av personvernseffekter, nedkjølingseffekt, formålsglidning og tilrette-leggingsplikt

c. hvordan kontrollregimet kan styrkes for å bøte på svakhetene formulert i en rekke hørings-innspill.»


Andre saker:

(NRK) Siktede Laila Anita Bertheussen ble mandag avhørt på nytt om trusselsakene mot samboeren Tor Mikkel Wara. Hun nekter fortsatt for at hun står bak.

(VG) En sveitsisk-britisk mann skal være dømt til ti år i fengsel etter dobbeltdrapet i Marokko i desember, skriver den sveitsiske kringkasteren RTS.

(Aftenposten) Russiske myndigheter instruerer TV-kanalene i detalj om hvordan de skal rapportere nyheter og hva som ikke skal nevnes, viser omfattende dokumentasjon Aftenposten har fått tilgang til.

(Regjeringen.no) Foreslår endring i reglene for terrorfinansiering

(Danmarks Radio) Forsvaret: Udsendte kan have fået lækket personfølsomme oplysninger

(BBC radio) 5 Live's Nihal Arthanayake meets six spies from the UK's three main intelligence agencies, in the first ever joint interview with officers from MI5, MI6 and GCHQ.

(Financial Times) Bring Russia back in from the cold, says Council of Europe chief

(CNN) Amazon reportedly employs thousands of people to listen to your Alexa conversations

(Forsvarets Forum) Undersøkelse: Én av fire svarer feil om tortur


(Aftonbladet) - Om möjligt ska barnen föras till Sverige (Sveriges utanriksminister om barna som er fødd og oppvaksne under IS-styret)

(Aftenposten) Trønderkvinne (32) blant de siste ut av IS-staten. Aftenposten møtte henne i Syria: «Den beste tiden i mitt liv».

(VG) Frp-topp om etnisk norsk IS-kvinne: - Håper hun aldri setter sine ben i Norge

(NRK) Fadi Bassam Alajami kom til Norge som asylsøker i 2017 og bodde fredfullt i Trøndelag et halvt år før han ble innhentet av PST. Nå mener aktor retten står overfor den mest alvorlige fremmedkriger-saken i Norge.

(VG) IS-brud hentet hjem til Tyskland i hemmelig aksjon'

(Danmarks Radio) Danske Basil Hassan købte en slave og giftede sig med flere kvinder hos Islamisk Stat. DR Nyheder har opsøgt kvinderne tæt på hans liv. Her er deres historie om den eftersøgte danske topterrorist.


(Der Standard - Austerrike) Russland-Nähe der FPÖ sorgt für Isolation des BVT

(Neue Zürcher Zeitung - Sveits) Ist Österreichs Geheimdienst noch vertrauenswürdig?

(Intelligence Online) Austria's internal intelligence service still out in the cold


(BBC) Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists

(Washington Post) Iran's leaders warn the U.S. after it names the Revolutionary Guard a terrorist group


(Dagbladet) Nasjonal sikkerhetsmyndighet aksjonerer etter Dagbladet-avsløring

(Version 2 - Danmark) Leder: Militær tvangsovervågning hører ikke hjemme i DK

(NRK) Selgeren Jan Verslyppe, med 35 års fartstid i Hydro, liker papir og stoler ikke på datamaskiner. Etter dataangrepet viste deg seg å være gull verdt.

(NRK) Sudans forsvarsminister seier hæren har teke over makta og at president Omar al-Bashir er arrestert. Samtidig lover han nyval innan to år. Men ein av dei som leier demonstrasjonane seier det ikkje er nok.

(VG) Kupp, eksil og et ønske om makt: Dette er krigsherren som angriper Libyas hovedstad

(The Cipher Brief) Innovation and How CIA Moves at the Speed of Mission

(Digi) Berømt kodeknekkemaskin gjenskapt ved britisk museum

(NTB) Mann pågrepet for planer om å kjøre inn i folkemengde i Washington

(CNN) Prince William spent three weeks with spies from Britain's intelligence agencies

(Foreign Policy) It'u s Not Too Late to Stop Turkey From Realigning With Russia


(Aftenposten) Trump tvang USAs sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen til å gå av

(NPR - USA) Trump Replacing Secret Service Director


(Euractiv) Slovenia recalls ambassador from Croatia over spying incident

(Threatpost) Yahoo Offers $117.5M Settlement in Data Breach Lawsuit

(Aftenposten - kommentar av Frank Rossavik) NATO trygger ikke freden.

(Filter nyheter) Derfor kollapser ytre høyre-bevegelsen til Trumps «politiske arkitekt» i Europa

(Danmarks Radio) Syrer dømt skyldig i terrorplaner i sagen med de 17.460 tændstikker


(Radio New Zealand) Firearms Amendment Bill passes final reading in Parliament

(New Zealand Herald) Man charged with unlawful possession of AK47 and homemade bomb


(Secrecy news) Leaks of Classified Info Surge Under Trump

(Dagbladet - kommentar av John O. Egeland) Regjeringen har ikke råd til det forsvaret Norge trenger. I stedet knyttes vi tettere til USAs stormaktsinteresser.

(Foreign Policy) U.S. Military Wary of China's Foothold in Venezuela

(ZD Net) Internet Explorer zero-day lets hackers steal files from Windows PCs - Microsoft refused to patch issue so security researcher released exploit code online.

(The Intercept) Cameras Linked to Chinese Government Stir Alarm in U.K. Parliament

(Financial Times) Microsoft worked with Chinese military university on artificial intelligence

(Fifth Domain - USA) The National Guard decodes how to beat encrypted attacks

(Motherboard Vice - podcast) This week, CYBER speaks to Runa Sandvik, the senior director of information security at The New York Times about how she helps the Times journalists stay safe online and help them protect sources.


Nytt frå Stortinget

Skriftleg spørsmål frå Bjørnar Moxnes (Raudt) til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

«Hva gjør regjeringen for å hindre eskalering og atomopprustning i våre nærområder, og kan regjeringen garantere at norske jagerfly ikke skal brukes til å eskortere amerikanske B-52 med atomvåpenkapasitet i norske nærområder eller nær Russland?»

Les bakgrunnen for spørsmålet og svaret frå statsråden her.