Medieoppsummering veke 17 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Frode Berg-saka

På søndag fortalde forsvararane til Frode Berg at den spionsikta nordmannen hevdar at han har vore i Russland på oppdrag frå E-tenesta.

Dette har ført til mange saker om Berg som framleis sit fengsla i Moskva. EOS-utvalet har fått spørsmål frå fleire media.

Dette har vore utsegnet til Eldbjørg Løwer, leiar av EOS-utvalet:

«EOS-utvalget kan ikke kommentere informasjonen om Frode Berg som har kommet frem i media.

På generelt grunnlag viser vi til EOS-kontrollovens § 2 der det står «Utvalget skal følge prinsippet om etterfølgende kontroll.

Utvalget kan ikke instruere de kontrollerte organer eller nyttes av disse til konsultasjoner».

Det er også slik at hvis EOS-utvalget finner grunn til å kritisere tjenestene skal dette meldes til Stortinget, enten i årsmelding eller i en særskilt melding.


Eit utval av sakene som har vore i norsk media siste veka.

(Dagbladet) Forsvarerne:- Frode Berg var på oppdrag for E-tjenesten

(Dagbladet) - Frode følte seg presset av Etterretningstjenesten

(Aftenposten) Berg vil ha fart i norske forhandlinger med Russland. Derfor la han kortene på bordet.

(Aftenposten) Norske myndigheter vil ikke kommentere om Frode Berg jobbet for E-tjenesten

(Dagbladet) Frode Bergs siste sjef i Norge: - Jeg ble målløs

(NTB) Forsker: Frode Berg kan være offer for russisk kontraspionasje

(Aftenposten) Atomubåtene langs norskekysten kan utslette både USA og Russland. Mye sto på spill i etterretningsoppdraget Frode Berg sier han bidro til.

(VG) Spion-dramaet: Slik var den siste Russland-turen til Frode Berg

(Aftenposten) Tidligere utenriksminister Børge Brende tok opp Frode Berg-saken med russerne uten å konferere med UD

(Aftenposten) NUPI-forsker tror spionutveksling kan være mulig løsning dersom Frode Berg blir spiondømt

(Dagbladet) Kona til spion­siktede Frode Berg: - E-tjenesten burde skamme seg

(Alf R. Jacobsen - kronikk i Nordlys) Den modige Frode Berg

(Øystein Bogen i TV2) To ubehagelige muligheter synes nærliggende

(Harald Stanghelle i Aftenposten) Marerittet i Moskva

(Aftenposten) Ordføreren i Sør-Varanger: - Måtte be PST «ligge unna» nordmenn som jobbet i Murmansk

(Aftenposten) Tidligere FSB-sjef i Moskva: - Når vi avslører en agent som Frode Berg, starter vi med å leke katt og mus

(Frithjof Jacobsen i VG) Hvis Frode Bergs advokater snakker sant om hans oppdrag i Russland, opplever den norske Etterretningstjenesten nå et av sine verste nederlag.

(Nordlys) Atle Berge om den norske etterretningstjenesten: - De prøvde å verve meg som informant flere ganger

(VG) Tror fotball-VM kan bli Frode Bergs billett hjem til Norge

(NRK) Frode Bergs roller og verv i grensebyen Kirkenes

(Kronikk av Hans-Wilhelm Steinfeld i VG) Verdens to eldste yrker er prostitusjon og spionasje. Også Norge har fostret utøvere av disse profesjonene.

(Nettavisen) Tidligere spionsjef: - Jeg ville aldri ha vervet en pensjonert grenseinspektør

(Aftenposten) Bekymret for hvordan spionsaken påvirker norsk-russisk samarbeid i nord: - Det største tilbakeslaget jeg har opplevd

(Harald Stanghelle i Aftenposten) Like pinlig som komplisert

(John Arne Markussen i Dagbladet) Han skal ties i hjel

(VG) Overvåkningskommisjonen for fengsler i Russland har etter gjentatte forsøk fått et definitivt nei på forespørselen om å besøke Frode Berg i fengsel.

(Frithjof Jacobsen i VG) Russland bruker Frode Berg mot Norge

(Aftenposten) MDG om Frode Berg-saken: - Dersom dette stemmer, bør regjeringen straks stille opp

(Aftenposten) Få oversikt: Dette er spionsaken i Moskva


Rapport frå Privacy International om kontroll med internasjonal utveksling av data

Det er organisasjonen Privacy International (med base i London) som har laga rapporten - «Secret global surveillance networks: Intelligence sharing between governments and the need for safeguards» i samarbeid med 40 ulike NGO-ar.

Rapporten kan lesast her.

I introduksjonen til rapporten skriv Privacy International at dei anerkjenner at det er eit behov for å dela informasjon mellom e-tenestene - for å førebyggja terrorisme og trugslar mot rikets tryggleik.

Men på same måte som statleg overvaking må vera under kontroll, må også den internasjonale delinga av data vera det, meiner organisasjonen.

Konklusjonen til organisasjonen er at det er «alarmerande» lite kontroll av utvekslinga av informasjon mellom e-tenester - noko som er «farleg» og kan føra til menneskerettsbrot.

Organisasjonen meiner det berre er eitt land - Canada - som har ei eksplisitt lovgiving som regulerer deling av data mellom etterretnings-tenester.

I 9 av 21 land som svara har kontrollorgana full eller brei tilgang til informasjon om delinga. Ikkje i nokon av landa hadde kontrollorgana makt til å godkjenna/stoppa delinga av data.

Privacy International har også nokre tilrådingar, mellom anna:

· Avtalar om å utveksla etterretningsinformasjon skal vera godkjende av både utøvande og lovgivande makt, og dei skal vera så offentleg som mogleg.

· Ein form for sjølvstendig godkjenningsordning før tenestene deler informasjon.

· At kontrollorgana skal få meir innsikt i korleis andre lands samarbeidande teneste lagrar, handsamar og brukar informasjonen som har blitt delt.

· Få regulert i lovverket korleis etterretningsinformasjon kan delast med andre land.

· At styresmaktene deler alle avtalar om informasjonsutveksling med kontrollorgana.

· At e-tenestene offentleggjer interne regelverk om deling med andre land.

· La e-tenestene legga til rette for varsling - både internt og til kontrollorgana.

· At kontrollorgana jamleg publiserer offentlege rapportar om deling av etterretningsinformasjon.

Eit anna interessant element som gjeld Five Eyes-landa er at organisasjonen har fått dokument som viser at USA har installasjonar i andre Five Eyes-land (til dømes Australia) kor styresmaktene i det aktuelle landet USA har eit anlegg , ikkje har tilgang - og då heller ikkje kontrollorgana.

I vedlegga ligg svara frå alle som har villa svara. Det blei sendt spørsmål til 42 land - dei fekk svar frå kontrollorgan/styresmakter i 21 av landa. EOS-utvalet var blant dei som svarte.

Rapporten kan lesast her.


Rapport frå CTIVD - Nederlands kontrollorgan med tryggleiks og etterretningstenestene

«The multilateral exchange of data on (alleged) jihadists by the AIVD (nederlandsk etterretning)»

Det nederlandske kontrollorganet CTIVD har undersøkt korleis personopplysningar om (påståtte) framandkrigarar

har blitt utveksla av nederlandsk etterretning i Counter-Terrorism Group (eit europeisk samarbeid som har hovudsete i Nederland).

Les heile den nederlandske rapporten her.

Nokre av funna:

· Utvekslinga av data går fortare og meir effektivt enn før. Det er utveksling av både personopplysningar som er sett på som relevante, og utveksling av informasjon basert på signaletterretning som ein enno ikkje veit om er relevant. Det finst ein database i Nederland kor dei ulike partnarane kan utveksla informasjon i nær-realtid.

· Det er ikkje nok tryggleiksmekanismar på plass som gjer at personvernet blir verna godt nok.

· Manglande risikovurdering av nederlandsk etterretning.

· Ein felles sjølvstendig kontroll med utvekslinga av data er ikkje på plass.

· CTIVD har ikkje funne noko tilfelle kor nederlandsk etterretning har lagt inn data som det ikkje var grunnlag for.

Risikofaktorar CTIVD ser av auka samarbeid:

· Terskelen for kva type opplysningar som blir delte, kan bli lågare.

· At databasen blir så stor at det ikkje blir eit godt nok system for å vedlikehalda databasen med tanke på om dataa som ligg i databasen er korrekte.

· Ein fare for at opplysningar kan bli delt uformelt/munnleg.

Andre problemstillingar:

· Data som er innhenta av ein teneste og blir lagde i ein database kor alle partnarane har tilgang - kven har då ansvar for dataa - tenestene som la informasjonen inn?

Nederland kor databasen ligg, eller alle landa? CTIVD meiner at alle landa har ansvaret for alt som ligg i databasen.

· Korleis skal kontrollen blir gjort om alle landa har ansvar for alt?

Nokre tilrådingar:

· Uavhengig, god og effektiv felles kontroll med databasen må vera inkludert i regelverket for CTG-databasen.

· Samarbeidet mellom europeiske kontrollorgan må bli tettare.

· Nederlandsk etterretning bør «tagga» særleg sensitive personopplysningar og personopplysningar om barn, slik at ein blir ekstra merksam på slikt før ein deler dataa.

· Eit godt system som sørger for at databasen blir vedlikehalde, og at data blir sletta når det skal. Og at det ikkje er som i dag: at data som teneste 1 planlegg å sletta, kan kopierast og takast vare på av teneste 2.

· Få på plass eit betre system for å markera kor truverdige dei ulike dataa som ligg i databasen er.

Les heile den nederlandske rapporten her.


Kan det endeleg bli fred på Koreahalvøya?

(Guardian) Kim Jong-un and Moon Jae-in pledge denuclearisation and end to decades of hostility after summit

(NRK) «Derfor kunne de ikke formelt sette en slutt­strek for konflikten i dag»

(Washington Post) The full text of the Kim-Moon agreement, annotated

(New York Times) How to Understand What's Happening in North Korea

(VG) Slik reagerer verden på historisk enighet

(Aftenposten) Se de historiske bildene fra Korea-toppmøtet

(South China Morning Post) North Korea's nuclear test site has collapsed ... and that may be why Kim Jong-un suspended tests

(BBC) South Korea turns off loudspeaker broadcasts into North

(CNN) When Kim met Moon: All the key moments from a historic day (inkludert GIF-ar)


NSA har fått ny sjef

Generalløytnant Paul Nakasone blei stadfesta i Senatet til å vera leiar for NSA og US Cyber Command.

(Washington Post) Senate confirms Paul Nakasone to lead the NSA, U.S. Cyber Command


Fersk årsrapport frå FISA-court

Årsrapporten for 2017 frå USAs «Foreign Intelligence Surveillance Courts» er offentleggjort.

Der kom det fram at av 1614 søknader om overvaking blei 26 avslått, 50 delvis avslått og 391 «tilpassa». Resten blei godkjende.


Ny rapport om nazisme i Sverige

(Expo) Nyrekrytering bakom rekordmånga nazistiska aktiviteter

(Relevant kommentar i Dagsavisen) I Sverige er nazister blitt politikere, og ungene deres Hitler-fans.Andre saker

(Version2.dk/Politiken) PET anklages for vildledning om hemmeligt data-lager

(Wired) A faked master key gives hackers access to millions of hotel rooms

(BBC) Germany's Jews urged not to wear kippahs after attacks

(Aftenposten) IS lå an til å bli knust, men nå styrker de seg igjen. Tyrkia får skylden.

(aldrimer.no) E-tjenesten: GPS-jamming kom fra Russland

(aldrimer.no) Russisk storøvelse i gang

(Washington Post) U.S. intelligence, FBI accused of failures by House Republicans in Russia report

(New York Times) How Devin Nunes Turned the House Intelligence Committee Inside Out

(BBC) EX-CIA chief Mike Pompeo confirmed as secretary of state in the US

(version2.dk) Standardorganisation afviser NSA-kryptering til Internet of Things

(C4ISRNET) GEOINT helps make the decision to strike ISIS easier

(Computerworld) Fire prosent av dataangrepene kom fra Norge

(SVT) En man kommer till Sverige från Uzbekistan. Tre år senare står han åtalad för terrordåd. - Uppdrag gransknings Janne Josefsson och Henrik Bergsten har följt i Rakhmat Akilovs fotspår.

(NTB) Under en pressekonferanse arrangert av Russland i Haag torsdag , hevdet flere syrere at det ikke har vært noe giftangrep i byen Douma. Et skuespill, mener USA, Storbritannia og Frankrike.

(VG) Virkelighetens «The Americans»

(Aftenposten) IS-enken skal straffes med døden eller livsvarig fengsel. Det tar dommeren 20 minutter å avgjøre saken.

(rett24.no) Den nye personvernlova er utsatt igjen

(digi.no) Ukjent trusselaktør angriper helsesektoren i flere land. Norge er berørt, ifølge Symantec

(thenews.pl) Former Polish MP charged with spying for Russia, China: report

(Foreign Policy) The Chinese Communist Party Is Setting Up Cells at Universities Across America

(NTB) Wara vil ha mer samarbeid i kampen mot terrorpenger

(Jyllands Posten) Dansk frygt for, at kinesere sætter sig på vigtige lufthavne i Grønland

(Lawfare) Newly Disclosed Documents on the Five Eyes Alliance and What They Tell Us about Intelligence-Sharing Agreements

(NRK Radio - Krig & Fred) DGSE: Franske spioner slår an på TV


(Regjeringa/Stortinget)

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om regjeringens vurdering av USAs, Storbritannias og Frankrikes angrep på mål i Syria i lys av folkeretten.