Medieoppsummering veke 2-4 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Siste nytt om EOS-utvalets årskonferanse:

Du kan melda deg på årskonferansen vår 28. mars på Litteraturhuset i Oslo her

Årets konferansetema vil vera :

* EOS-kontrollåret 2018

* Kontrollsamarbeid på tvers av landegrensene

* Kva kan vi læra av andre land?

* Kontroll av eit eventuelt "digitalt grenseforsvar" (tilrettelagt innhenting)

* Diskusjon om kva som kan "utilbørlig skade samfunnets interesser*

* Sikkerheitsklarering.

Nokre av innleiarane og paneldeltakarane

* Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstenesta

* Benedicte Bjørnland, sjef Politiets tryggingsteneste (PST)

* Annette Tjaberg, fungerande direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

* Hans Kristian Herland, sjef Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)

* Harm Brouwer, leiar i CTIVD - Nederlands kontrollorgan for etterretningstenestene

* Thorsten Wetzling, Stiftung Neue Verantwortung - ekspert på kontroll av hemmelege tenester

* Thor Kleppen Sættem (H), statssekretær for Justis- og innvandringsministeren

* Ina Lindahl Nyrud, Norsk journalistlag

* Fredrik Oftebro, 1. nestleiar i NTL

* Eldbjørg Løwer, leiar i EOS-utvalet

* Kjetil Otter Olsen, leiar av teknisk fageining i utvalets sekretariat


Siste nytt: Det kan bli bråk i Venezuela dei neste dagane etter at opposisjonsleiar Juan Guaido har erklært seg som president - med støtte frå Donald Trump.


Kontrollekspert og tidlegare aktivist nekta klarering etter at han fekk topp-jobb hos Storbritannias kontrollorgan

Eric King som er rekna som både ekspert på overvaking i Storbritannia og har vore brukt til å snakka om kontroll av hemmelege tenester, fekk i 2017 eit tilbod om å vera leiar for IPCOs «etterforskingsavdeling». IPCO er Storbritannias sjølvstendige kontrollorgan for hemmelege tenester.

Over eitt år har han venta på å bli klarert, men han fekk til slutt nei og får ikkje begynna i jobben. Sjølv seier han at han har blitt fortalt at årsaka har vore kva han har gjort tidlegare i sin karriere som både arbeidstakar og aktivist. I ein rekke av tweetar fortel King si side av saka. Han skriv mellom anna at han trur at fordi han tidlegare har forsvart Edward Snowdens gjerningar og at han har kritisert e-tenester, meiner styresmaktene at han ikkje skal få tilgang på gradert informasjon.

King har tidlegare jobba mot utvida overvakingsheimlar, og har mellom anna vore tilknytt Privacy International.

Det britiske innanriksdepartementet som tok avgjerda, seier at dei aldri kommenterer individuelle klareringssaker.

(Guardian) Home Office under fire for blocking new spy watchdog

(Computerweekly.com) Home Office vetoes privacy campaigner from senior post in surveillance watchdog


Ny regjering og ny regjeringsplattform - NSM blir flytta frå Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet

Noregs regjering inkluderer no også KrF. Justis- og beredskapsdepartemtent får no to statsrådar. Tor Mikkel Wara held fram som justis og innvandringsminister, mens Ingvil Smines Tybring-Gjedde blir samfunnstryggleiksminister. Tybring-Gjedde vil mellom anna overta ansvaret for NSM og sikkerheitslova. Tidlegare har det vore underlagt Forsvarsministeren. Også Sivil klareringsmyndighet vil vera under samfunnstryggleiksministeren.

Av konkrete nyhende i regjeringsplattforma som er EOS-relevante kan følgjande nemnast at regjeringa vil:

· setja ned eit offentleg utval for å evaluera dagens politimetodar.

· gå gjennom reglane for bruk av overskotsinformasjon

· setja ned ein personvernkommisjon, som mellom anna skal sjå på personvern i justissektoren.

· styrka tryggleiken rundt IKT-driftsanlegg og styrka den nasjonale kontrollen med kritisk IKT-infrastruktur.

· innføra digitalt grenseforsvar/tilrettelagt innhenting. Venstre tek atterhald om at dei kanskje tek dissens.

· investera i framtidsretta, strategiske kapasitetar og etterretning for å sikra god situasjonsforsåing, suverenitetshevding og kontroll i nordområda.

(Regjeringen.no) Endringer i departementsstrukturen

Les regjeringserklæringa her.


Terror-etterforskning etter knivstikking i matbutikk

(TV2) Endrer forklaring etter terror-siktelsen: Knivstakk kvinne (25) på Kiwi: - Mente ikke å begå en terrorhandling

(Dagbladet) Forsvarer: Terrorsiktet (20) vurderte lastebilangrep: - Han mener at alle kristne bør dø

(Aftenposten) Terrorsiktet russer varetektsfengslet for fire uker

(Aftenposten) Ung russer pågrepet - blir siktet for terror

(Aftenposten) Hvorfor reiste den terrorsiktede videre fra Sverige til Norge? Det er et av flere ubesvarte spørsmål i terrorsaken.

(NRK) Islamsk ekstremisme - en reell trussel i og fra Russland


Huawei kan bli nekta å levera 5G-utstyr i Noreg

(NTB) Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) bekrefter at Norge vurderer tiltak som kan holde Huawei utenfor utbyggingen av neste generasjons mobilnett i Norge.

(E24) PST: - Problematisk om Huawei får bygge ut 5G-nett i Norge

(Dagbladet) Norsk direktør svarer på spionasjeanklagene - De er bannlyst fra å bidra til USAs telenett. Norge vurderer å utestenge dem. Nå vil de berolige myndighetene ved å åpne testsenter.

(Dagens Næringsliv) Huawei-grunnlegger slår tilbake mot vestlig utestengelse: - Tåpelig å ikke kjøpe produktene våre

(Euractiv) Germany considers Huawei 5G ban amid global backlash against Chinese tech giant

(Aftenposten - kommentar) Kina fører an i utviklingen av hyperraskt mobilnett. Det byr på et stort dilemma for Vesten. | Øystein K. Langberg


Stor passordlekkasje på nett

(Wired) Collection #1 is the world's biggest data dump. Check your passwords


Frode Berg-saka

(NRK) Frode Berg får besøk av biskopen fra Tromsø


Debatt om den nye e-lova

(Dagsavisen - lesarinnlegg) Ny e-lov angår oss alle

(NRK beta) Forslag til ny e-lov: - 400 sider med gode intensjoner

(Digi) Justisminster Wara: - Digitalt forsvar er et forsvar for personvernet


Svar til kronikk i Klassekampen av Ketil Lund

Les dei to innlegga "Feilaktig fra Ketil Lund om EOS-utvalget" og "Kontroll, uavhengighet og tiltro" her


Trump flørtar med tanken om å melda USA ut av NATO

(New York Times) Trump Discussed Pulling U.S. From NATO, Aides Say Amid New Concerns Over Russia

(Forskning.no) Trekker USA seg ut av NATO?

(Reuters) House approves bill warning against U.S. NATO pullout


Sjef PST har ikkje magiske evner

(Dagbladet) Ny politidirektør: - Har ingen magiske evnerAndre saker:

(NTB) En 20-åring i Tyskland har tilstått lekkasjer av personlig informasjon om et stort antall politikere og andre kjente personer, ifølge tysk påtalemyndighet

(Intelligence Online) Report slams NSA for irregular information sharing on US citizens

(Filter nyheter) Ny hendelse ved justisministerens bolig: PST etterforsker brannstiftelse og trussel


(CNN) German intelligence puts far-right AfD groups under surveillance

(Euractiv) German AfD: Decision to monitor party 'bizarre', lacks substance


(Washington Post) New intelligence strategy warns of threats to Western democracy

Les heile strategien her på intel.gov.


(Aftenposten) Kalifatets siste dager: Her flykter de siste IS-krigernes koner og barn. De får snart vite hva som venter dem.

(Politico) Exclusive: How a Russian firm helped catch an alleged NSA data thief

(Khrono) I desember ble ti ansatte ved Universitetet i Oslo utsatt for et målrettet data­angrep.

(Digi) USAs «shutdown» fører til utløpte websertifikater og utilgjengelige nettsteder

(Dagbladet) Marokkos myndigheter: Den sveitsiske konvertitten som organiserte terrorcellen som skal stå bak drapet på Maren Ueland og Louisa Jespersen, kommuniserte direkte med IS i Syria før drapene.


(TV2) E-tjenesten bekrefter: - GPS-utfall nær grensen til Russland

(NTB) Russlands ambassade svarer om GPS-forstyrrelser i Finnmark

(Dagbladet) GPS-jamming setter sikkerheten i Nord-Norge i fare


(Politico) Northern Ireland bomb is a warning we can't ignore

(Guardian) Far right may exploit Brexit tensions, says UK counter-terror chief


(Aldrimer.no) PST fryktet fremmed etterretning ville overvåke et seminar for fylkesmennene og regjeringsapparatets toppbyråkrater i begynnelsen av desember. Derfor ble møtet holdt hemmelig til etter at det var gjennomført.

(Aftenposten) PST tror statlig aktør kan ha stått bak cyberangrep mot fylkesmenn


(Washington Post) American charged by Russia for espionage handed state secret, says lawyer

(Washington Post/MSN) For foreigners in Russia, documents can be dangerous


(The Cipher Brief) Hotel Attack in Nairobi Demonstrates Regional Threat Posed by Al-Shabab

(BBC) A memorial service has been held in the Kenyan capital, Nairobi, for some of those killed during an attack by Islamist militants in a hotel and office complex


(New York Times) 4,141 Latvians Were Just Outed as K.G.B. Informants

(Washington Post) Pentagon seeks to expand scope and sophistication of U.S. missile defenses

(Washington Post) How U.S. surveillance technology is propping up authoritarian regimes


(NTB) Politikens sjefredaktør og mediekonsernet JP/Politikens Hus er bøtelagt i Danmark for å ha offentliggjort en bok om sikkerhetstjenesten PET.

(Politiken) PET anker dom i forbudssag mod Politiken


(Dagbladet) Forskere scannet hjernene til radikaliserte ungdommer for å finne ut hvordan jihadister blir til

(Forskning.no) Jihadisme har fått større fotfeste i Sverige, men forskningen ligger langt etter


(New York Times) F.B.I. Opened Inquiry Into Whether Trump Was Secretly Working on Behalf of Russia

(Washington Post) Trump has concealed details of his face-to-face encounters with Putin from senior officials in administration


(NTB) Bakke-Jensen: - Russland undergraver vestlig samhold

(Aftenposten ) Nå sier sjefen det rett ut: Forsvaret er for lite


(NBC News) Report finds another undisclosed North Korea missile site, says there are 19 more

(USA Today) A Pentagon report released Thursday described North Korea's missile and nuclear program as an "extraordinary threat" to the United States

(Intelnews) CIA has maintained secret communication with North Korea for 10 years

(Sveriges Radio) Möte i Sverige mellan Syd- och Nordkorea

(BBC) Trump-Kim summit: Second meeting by end of February


(Guardian) Taliban kill 'more than 100 people' in attack on Afghan military base

(New York Times) After Deadly Assault on Afghan Base, Taliban Sit for Talks With U.S. Diplomats


(CNN) How a hacked phone may have led killers to Khashoggi

(New York Times) Khashoggi Killing Detailed in New Book: 'We Came to Take You to Riyadh'


(ABC Nyheter) Israel angrep iranske mål i Syria - flere drepte

(NRK) Varslar full gjennomgang etter datakrasj på sjukehusa

(BBC) Kevin Mallory: The churchgoing patriot who spied for China

(VG) Flere angrep mot tyske høyrepopulister: - Politisk motivert vold fra venstre blir undervurdert

(Axios) The House Oversight Committee announced Wednesday that it plans to begin "an in-depth investigation" of the White House and Trump transition team's procedures for granting security clearances "in response to grave breaches of national security at the highest levels of the Trump Administration."

(Kode24) PST utlyste jobb med en diger digital gåte, for å finne riktige kandidater. Her er (forhåpentligvis) hele løsningen.

(Washington Post) Exclusive: Iraqi scientist says he helped ISIS make chemical weapons

(Schneier on Security) Evaluating the GCHQ Exceptional Access Proposal (Veldig interessant om kva som kan skje om ein medvite svekkar kryptering.)

(Danmarks Radio) Terrorsag begynder: Syrer anklaget for at ville angribe tilfældige med kniv i København

(Spiegel) So lockte der Geheimdienst den Spion in die Fallein Mallory: The churchgoing patriot who spied for China

(CNN) Leftist militant National Liberation Army (ELN) is claiming to have carried out the car bomb attack at a police academy in Bogota in Colombia that killed at least 20.

(BBC) Two British soldiers injured in Islamic State attack in Syria

(aldrimer.no) Bekymret for sabotasjerisiko på Evenes

(New York Times) The Sounds That Haunted U.S. Diplomats in Cuba? Lovelorn Crickets, Scientists Say

(Dagbladet) Carl ble utsatt for spionenes mest fryktede våpen: Honningfella

(Guardian) 'The goal is to automate us': welcome to the age of surveillance capitalism

(Arctic Review on Law and Politics/NUPI) Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?

(NRK) En kinesisk mann bosatt i Norge reiste til Syria og vervet seg til to forskjellige terroristorganisasjoner, mener PST

(Telegraph) How the UK joined the dots from Salisbury Novichok attack to Vladimir Putin

(NTB) En 31 år kvinne nektet i Oslo tingrett for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS. Hun er den første kvinnen som er terrortiltalt i Norge.

(NTB) UDI får ny instruks for å stanse statsborgerskap til terrorister

(Aldrimer.no) Samferdselsdepartementet er bekymret over at Telenor, Telia og åtte andre ekomselskaper i Norge de to siste årene overhodet ikke har rapportert om risikovurderinger og mulige sårbarheter ved drift og utbygging av norske mobil- og kommunikasjonsnett.

(BBC) Israel ex-minister admits spying for Iran

(Intelnews) Holland says Iranian spies assassinated two men on Dutch soil

(Politiken) Regeringen vil tvinge samfundsvigtige private firmaer, hospitaler og myndigheder til at få overvåget deres data. Dansk Industri er bekymret for retssikkerheden.


(Norsis) Lansering av nasjonal strategi for digital sikkerhet blir strømma 30. januar klokka 13.


Rapport frå USAs Defense Intelligence Agency om «China Military Power».


(Stillingsannonse) NSM søker "pentestar"


Nyheiter frå Stortinget

Raudts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har fått svar på dei skriftlege spørsmåla som det var vist til i førre medieoppsummering. Spørsmåla var om eit privat militært kontraktørselskap, om rapporten «The Kremlin's Trojan Horses 3» og om NATO-operasjonen i Libya.