Medieoppsummering veke 35/36 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Høyring om Personvernkommisjonens mandat

Høgre/Frp/Venstre-regjeringa skal oppretta ein personvernkommisjon, som mellom anna skal sjå på justissektoren.

Alle høyringssvara kan du sjå her.

Under er utdrag frå nokre av dei «EOS-relevante» svara.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) skriv mellom anna at kommisjonen særleg bør «ta sikte på å fremheve utviklingstrekk som kan sette personvernet under press.»

Konkret meiner dei og at kommisjonen bør sjå på

  • Politiets og PSTs heimlar for bruk av skjulte tvangsmiddel.
  • Korleis informasjon som er henta inn ved kommunikasjonskontroll blir handsama
  • Deling av «hemmelig innhentet informasjon mellom politiet, PST og E-tjenesten»
  • Kontroll med «hemmelig overvåkning»
  • E-tenestas overvakingspraksis og lovgrunnlaget (Sjå og EOS-utvalets særskilte melding frå 2016)
  • Digitalt grenseforsvar
  • «Rettslig regulering av ansiktsgjenkjenningsteknologi»

Advokatforeningen meiner at mandatet «bør ikke strengt avgrenses til justissektoren. Forsvarets etterretningstjeneste - som sorterer under Forsvarsdepartementet - innhenter, mottar, behandler og utveksler i økende grad opplysninger om også norske borgere og om deres bruk av elektronisk kommunikasjon. Etterretningsinformasjon utveksles mellom nasjonale etterretningstjenester. Dette reiser blant annet en rekke spørsmål om muligheten til å motta informasjon om norske borgere som er innhentet med metoder som ikke er tilgjengelige i Norge eller er uten hjemmel i norsk lovgivning. Kommisjonen bør få i oppdrag å vurdere rammene for utveksling av informasjon mellom stater, og bruken av informasjon om norske borgere som mottas fra utenlandske etterretningstjenester.» og «Kommisjonen bør få i oppdrag å gjennomgå bruken av ekstern kontroll i overvåkningssaker, samt vurdere om det bør benyttes ytterligere ekstern kontroll og om det bør innføres domstolskontroll for forsvarets e-tjeneste. Dette bør særlig ses i lys av en eventuell etablering av et digitalt grenseforsvar.»

Norsk Presseforbundog Norsk Journalistlag (NJ) meiner at kommisjonen mellom anna må «fokusere på de skadevirkningene utvidet bruk av politiets skjulte tvangsmidler har for kommunikasjons- og personvernet»

Presseforbundet er også oppteken av at kommisjonen skal undersøka korleis norsk politi kan nytta seg av opplysningar dei har fått frå utanlandsk politi som kan ha nytta metodar mot nordmenn som er ulovlege i Noreg.

Journalistlaget viser til EOS-utvalets årsmelding for 2017 og kallar det «svært alvorlig» at «PST har utfordringer med å slette personopplysninger fra enkelte deler av datasystemet sitt.» NJ skriv og til at det er særs alvorleg når «Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll har funnet «systematiske brudd på de særlige reglene om sletting av materiale fra kommunikasjonskontroll»

PST påpeikar mellom anna at «personvern aldri kan vurderes isolert. Det må alltid balanseres mot den verdi som utfordres, som her; mulgihet til å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet».

Datatilsynet meiner at Personvernkommisjonen «bør løfte blikket» utover justissektoren og gi ein «helhetlig statusrapport over utfordringene for personvernet». Dei meiner også at ein ikkje bør gå vidare med forslaget om Digitalt grenseforsvar før kommunikasjonen er ferdig med sitt arbeid.


Regjeringa vil gi Sivilombodsmannen mindre innsyn i regjeringa

Regjeringa foreslår å hindra at Sivilombodsmannen skal få tilgang til såkalla r-notat - notat som blir laga i samband med regjeringas møter. Dei vil også unnta dokument kor r-notat er omtala eller sitert. Sivilombodsmannen Aage Thor Falkanger er særs kritisk til forslaget. Stortinget skal avgjerda dette til slutt.

(Dagbladet) Sivilombudsmannen advarer mot en ny lovendring han mener vil gjøre hans muligheter til å sikre folks rettigheter dårligere og sladde dokumenter uten kontroll.

(Dagbladet leiar) Dette går løs på selve infrastrukturen som skal sikre etterettelighet i offentlig forvaltning.


Er det eit slags «statskupp» på gang mot Trump?

Ei bok skriven av Watergate-journalist Bob Woodward og ein anonym kronikk i New York Times har satt fyr på det politiske USA denne veka. Ganske oppsiktsvekkande har fleire av toppane i Trump-administrasjonen gått ut og avkrefta at dei har skrive den anonyme kronikken kor ein person skriv at han er ein del av ei motstandsrørsle intern i Trump-administrasjonen. Mellom anna visepresident Mike Pence og USAs etterretningssjef Daniel R. Coats har gått ut og avkrefta at dei er forfattarane.

(New York Times- anonym kronikk) I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration

(New York Times) 5 Takeaways From Bob Woodward's Book on the Trump White House

(New York Times) Trump Lashes Out After Reports of 'Quiet Resistance' by Staff

(VG) Det hvite hus: Analyserer språket i anonym kronikk for å finne forfatteren

(Aftenposten) Nå frykter noen at den anonyme kronikken i New York Times kommer til å gjøre alt verre.

(The Intercept - kommentar) Dear Anonymous Trump Official, There Is No Redemption in Your Cowardly Op-Ed


To russerar namngjevne av britane for å stå bak giftåtaket i Salisbury

(BBC) Salisbury Novichok poisoning: Russian nationals named as suspects

(Aftenposten) Her er bildene som avslører det britene mener er mennene bak nervegiftangrepet

(The Independent) A London hotel room, counterfeit perfume and 11,000 hours of CCTV footage: How Russian novichok suspects were found


Five Eyes-landa gir ikkje opp «krypteringskrigen»

Det har dei siste åra vore fleire forslag om å forby kryptering som ikkje kan la seg knekka og/eller har ei bakdør. No har dei såkalla Five Eyes-landa USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand kome på banen med ei fråsegn. Der framhevar dei rett nok fyrst framhevar at kryptering er ein vital del av den digitale økonomien og eit trygt «cyberspace» for å verna innhald som høyrer til både personar, verksemder og styresmaktene.

Men dei meiner også at kryptering er ei stor utfordring for å kjempa mot alvorleg kriminalitet og i kampen mot trugslar mot nasjonal og global tryggleik, fordi også terroristar og kriminell nyttar den same krypteringa for å verna seg.

Derfor oppmodar dei fem landa IKT-tilbydarar til frivillig å laga løysingar som gjer at det er mogleg å få «lovleg tilgang» til informasjon som dei treng, gitt at det er innafor lovene i dei respektive landa. Altså dei foreslår kryptering med bakdører.

Her kan du lesa utsegna frå USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

Informasjonstryggleiksekspert Bruce Schneier slaktar forslaget i eit blogginnlegg og meiner det er både «nærsynt og uforsvarleg».

Schneier meiner at det er teknisk umogleg å ha sikker kryptering på den eine sida, og la styresmaktene få ei bakdør på den andre sida.

«Å krevja at teknologi-selskapa lagar bakdører gjer at me alle blir meir utsett for risiko. Me må forstå at desse systema er kritisk viktige for samfunnet.» og siterer seg sjølv frå boka «Click here to kill everybody»:

«Det er ingen måte å verna våre telefonar og datamaskinar frå kriminelle og terroristar utan også å legga til rette for at kriminelles og terroristars telefonar og datamaskinar også blir verna.»

(New York Times) ' Five Eyes' Nations Quietly Demand Government Access to Encrypted Data


Høyringa i Stortinget om terrorsikring

(Dagens Næringsliv) Stortinget krever nye svar fra statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren

(Aftenposten) Gjennom hele dagen mandag satt en rekke statsråder fra Høyre-/ Frp-regjeringen skolerette i Stortinget og svarte for terrorsikringen av Norge. Dette er det viktigste som skjedde.

(Aftenposten) Kontrollkomiteen vil ha ny, lukket terrorhøring

(Aftenposten) Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg

(ABC Nyheter) Støre utelukker ikke mistillit: - Dette er svært alvorlig

(NTB) Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen er bekymret for terrorsikringen, men sier det ikke er fare for liv og helse, slik Riksrevisjonen mener.

(Aftenposten - kommentar av Trine Eilertsen) Erna Solberg byttet ut arrogansen med beklagelse i siste øyeblikk


Frode Berg-saka

(VG) I fem måneder har spionsiktede Frode Berg sittet isolert på cella i Lefortovo-fengselet, uten mulighet til direkte kontakt med familien hjemme i Kirkenes.


Ledig stilling som «statshackar»

(NSM) NSM har en ledig stilling som inntrengingstester/penetrasjonstester/hacker.


Andre saker

(BBC) The presidents of Iran, Russia and Turkey are holding a key summit in Tehran that could decide the fate of Syria's last major rebel stronghold.


(Aldrimer) Før storøvelsen Trident Juncture: PST bekrefter at det har vært en økning i antall innrapporterte observasjoner av mistenkelige kjøretøy i ulike deler av Norge

(Aftenposten) Fredag ettermiddag vil over 12 kolonner med militære kjøretøyer kjøre fra Fredrikstad og i retning Romerike og Rena.


(Digi) Eivind (18) fant hull som eksponerer to millioner nordmenn. Ble avvist: - Det er trist at du prøver å tjene penger på dette

(NRK) Norsk bistandssjef fikk støtte fra palestinsk etterretning og Amnesty om NRK-avsløring: - Groveste jeg har sett

(Aftenposten) Knivterrorist i Amsterdam ble skutt og stoppet av politiet på ni sekunder

(Aftenposten) Kontrollkomiteen ber Solberg om svar om Sandbergs mobilbruk


(The Times) Russia 'smuggling in spy cars' to Ireland under diplomatic cover

(VG/Tek.no) Huawei stenges ute i flere land - i Norge får de store kontrakter

(VG) Sp kritiske til mobilgigant: - Ingen grunn til at Norge skal være mer naive enn andre

(VG) Statssekretær ble Huawei-topp. Nå må regjeringen svare om lobbyvirksomhet

(Stortinget.no) Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har som følgje av denne saka sendt skriftlege spørsmål til både statsministeren og justisministeren.

(tek.no) Huawei tatt for å jukse i mobiltester


(Rett24.no) Adele Matheson Mestad ny fungerende NIM-sjef

(Politiken) Ny bog kritiserer PET: Efterretningstjenesten har hovedansvaret for, at Omar el-Hussein kunne angribe Krudttønden

(New York Times) Kremlin Sources Go Quiet, Leaving C.I.A. in the Dark About Putin's Plans for Midterms

(Washington Post) The Cybersecurity 202: Privacy advocates are back in court fighting NSA surveillance. It's an uphill battle.

(Information) Udgifterne til PET stiger, selv om trusselsbilledet ifølge tidligere PET-chef er uændret

(Aftenposten) Thee Yezen (34) er skeiv og muslim: - Man blir paranoid. Man er konstant redd.

(TV2) Terrormistenkt (46) rømte fra fengsel - knyttes til pengeoverføringer til Norge


(Aftenposten) Svenske medier: Noen lokale SD-kandidater hyller Hitler og håner dødsleirenes ofre

(VG) Slik sprer Russland og høyreekstreme falske nyheter om Sverige før valget

(SVT) Så försöker alt-rightrörelsen förändra Sverige med rasistisk propaganda

(Dagbladet) Plutselig stormet nazistene inn på kommunestyremøtet

(Expressen) "a Djävla djungelneger" - här är SD-politikernas näthat

(Expressen) Säpo utreder hot mot Åkesson och hans son


(CNN) Thousands protest against far right at concert in Germany's Chemnitz

(Aftenposten) Hvem har skylden for høyreekstremismen i det østlige Tyskland?

(Spiegel) Maaßen hat Kanzlerin noch nicht über seine Thesen informiert og (Süddeutsche Zeitung - kommentar) Maaßen ist der falsche Mann für den Job Den tyske «PST-sjefen» er i hardt vêr etter utsegn kor han stilte seg tvilande til om bilete og videoar som viste høgre-ekstreme som jakta på utlendingar i gatene i Chemnitz, var ekte.


(Aftenposten) Alvorlig sikkerhetshull: Private meldinger om elevene i Oslo-skolen lå tilgjengelige på nettet

(NRK) Mannen som hadde ansvar for sikkerheten under president George W. Bush, Michael Chertoff, frykter dataangrep mot det som holder samfunnet sammen. Og han har en klar mening om hva som er det beste forsvaret mot slike angrep.

(Dagens Næringsliv) Teknologirådet: - Norge har ingen plan for kunstig intelligens

(Digi) All tofaktor-autentisering er ikke like bra

(BBC) British Airways's boss has apologised for what he says was a sophisticated breach of the firm's security systems, and has promised compensation.

(Politico) The Case for a National Cybersecurity Agency

(Jyllands-Posten) PET-mistænkte statsløse afskæres fra dansk statsborgerskab

(Reuters) Exclusive: U.S. accuses China of 'super aggressive' spy campaign on LinkedIn

(Fifth Domain) Former NSA, CIA director Michael Hayden on cyber, Facebook and hacking back

(ZD Net) Free, easy to use, and available to anyone: The powerful malware hiding in plain sight on the open web

(Medier24) Journalist Tom Arild Dahl (64) tok bilder av E-tjenestens leiebiler. Ble siktet, anholdt og politiet slettet bildene hans. Avisa og Redaktørforeningen har sendt formell klage til Sør-Øst politidistrikt.

(Aftenposten) Høyesterett fastholdt lagmannsrettens dom på ni års fengsel for islamisten Ubaydullah Hussain for deltagelse i den terrorliste organisasjonen Den Islamske stat (IS)

(VG) Moskva og Ukraina gir hverandre skylden for drap på «president»

(Washington Post) Hackers used a fish tank to break into a Vegas casino. We're all in trouble.

(NTB) Mulla Krekar anmeldes for nye trusler

(The Nation- USAs svar på Klassekampen) A never-shown Al Jazeera documentary on the pro-Israel lobby in the United States reveals possibly illegal Israeli spying on American citizens, and the lobby's fear of a changing political mood.

(Göteborgsposten) Dömdes för IS-medlemskap - har släppts och återvänt till Göteborg

(Jyllands-Posten) Minister opgiver at overvåge borgeres elforbrug

(Intelnews) Authorities in Eastern Europe warn about rise of heavily armed paramilitary groups

(Aftenposten) Myndighetene lager stadig mer avanserte ID-papirer. Men i Athen skaffer menneskesmuglerne falske pass til alle som kan betale.

(Danmarks Radio) PET: Nyt magasin skal forebygge radikalisering af unge

(Foreign Policy) China'i s Mass Internment Camps Have No Clear End in Sight

(NTB) Svensk nynazist frikjent for mistanke om drapsplaner mot to journalister

(Foreign Policy) Inside Israel's Secret Program to Back Syrian Rebels

(SVT) Två misstänkta ryska spioner gripna i Estland

(Forsvarets forum - kronikk) Fire iranske motiver: Hva Forsvarsdepartementet tenkte da de leide ut på Akershus festning for å feire Khomeinis overtakelse av Teheran, er ikke godt å si.

(NTB) Irans etterretningsminister sier at «flere titalls spioner» er arrestert i en aksjon mot spionasje og folk med dobbelt statsborgerskap.

(Digi) USA navngir nordkoreaner som skal ha stått bak det katastrofale dataangrepet WannaCry

(Intelnews ) Germany drops espionage case against senior Swiss intelligence official

(New York Times) Hacking a Prince, an Emir and a Journalist to Impress a Client

(New York Times) Microwave Weapons Are Prime Suspect in Ills of U.S. Embassy Workers

(The Intercept) IBM Used NYPD Surveillance Footage to Develop Technology That Lets Police Search by Skin Color


Vekas kuriøse:

(TV2) Gjemte mikrofon i penis før møte med Kim Jong-il