Medieoppsummering veke 47-49 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Australias anti-krypteringslov blir hudfletta av teknologiekspertar

Ei mildt sagt kontroversiell lov om politi og etterretning blei torsdag vedteken i det australske parlamentet.

Politikarane har vedteke at politi og e-tenester skal kunna pålegga teknologiselskap å laga bakdører til krypterte tenester.

Særs mange teknologiekspertar har åtvara mot dette. Årsaken er mellom anna at om ein skal la politi og etterretning få tilgang på bakdører, vil dei bakdørene også vera moglege for kriminelle og andre med lite ærbare hensikter å finna - og bruka.

Fleire er urolege for at dette også kan få økonomiske konsekvensar for tech-industrien i Australia og at verda ikkje vil kjøpa australske teknologiprodukt i frykt av at det er innebygde bakdører. Og fleire fryktar at enkelte utanlandske teknologiselskap ikkje lenger vil tilby sine tenester i Australia.

Sjølv om det i lova som blei vedteken står at det ikkje skal innførast nokre «systematiske svakheiter» får ikkje det kritikarane til å gi seg. Som ein kybertryggleiksforskar seier ifølgje Digi - «kommunikasjon kan ikke være både sikker og mulig å avlytte samtidig.»

Tidlegare har dei store amerikanske teknologisselskapa også åtvara mot lova.

Lova inneheld også moglegheiter for styresmakter til å gå til selskap eller enkeltpersonar kor dei kan krevja å få innsyn i kryptert kommunikasjon - med tilhøyrande høge bøter om selskapa/personane ikkje føyer seg. Dei som får ein slik ordre får ikkje lov til å seia noko offentleg.

Årsaken til at politikarane vil innføra dette, er fordi politi og etterretning skal få betre moglegheiter til å få informasjon om kva mistenkte kommuniserer i krypterte kanalar.

Det australske arbeidarpartiet Labor som lot regjeringa få viljen sin denne veka, har sagt at ein føresetnad for deira støtte er at lova får enkelte endringar når Parlamentet igjen møtast i februar. Labors leiar Bill Shorten har mellom anna sagt at han er uroa for anti-krypteringsdelen av lova. Så siste ord treng ikkje vera sagt.

(Ars technica) Australia passes new law to thwart strong encryption

(ABC News Australia) How the proposed encrypted message access laws will affect you

(ABC) 'Outlandish' encryption laws leave Australian tech industry angry and confused

(ZD Net) Fresh from ignoring experts on the warming of the planet, Australia's politicians are now ignoring cyber experts.

(Digi) Australia lovfester retten til å tvinge selskaper til å bryte kryptering

Relevant: (Washington Post) British intelligence officials propose way to access encrypted group chats


Bombe sendt til politistasjon i Ski og trugslar mot justisministeren

Politihuset i Ski blei onsdag evakuert. Torsdag stadfesta politiet at det var ei skarp bombe var sendt til posten, og som politiets bombegruppe tok hand om. Fredag blei ein mann i 40-åra gripen. Pakken var ikkje sendt til ein konkret person, men til politiet. Pakken var sendt som ordinær post og levert av eit postbod, skriv Aftenposten.

Torsdag blei det og kjent at PST etterforskar alvorleg trugslar mot justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) etter at nokon natt til torsdag tagga på bilen og privatbustadens hans. Politiet trur og at nokon har prøvd å setta fyr på bilen til familiens bil.

Filter Nyheters Harald Klungtveit, som er ein av journalistane i Noreg som følgjer ekstremisme tettast, skriv i sitt nyheitsbrev at Wara ikkje er ein person som det vanlegvis blir fokusert negativt på i radikale miljø - med unntak av det omtalte teaterstykket kor heimen til Wara er filma og brukt i forestillinga. Og at det som ikkje har skjedd minner om «aksjonsmønsteret» til organiserte ekstreme eller radikale miljø i Noreg. Han siterer til slutt frå PSTs opne trugselvurdering:

«De fleste av de som truer norske myndighetspersoner, er enkeltpersoner som har psykiske lidelser, eller som er motivert av personlige årsaker»

(VG) Mann i 40-årene pågrepet for politihus-bomben: Slik jaktet politiet ham

(Dagbladet) Den siktede bombemannens lange rulleblad: - En vanlig borger som føler seg overkjørt av systemet

(NRK) Politimesteren: - Den var ikke sendt for å skremme, men for å drepe

(Aftenposten) Aldri før har en norsk politistasjon blitt forsøkt angrepet med en bombe, ifølge Politidirektoratet.

(Filter nyheter) Prøvde å sette fyr på bil ved justisministerens hus: PST etterforsker alvorlige trusler mot Tor Mikkel Wara

(NRK) PST: - Ingen sammenheng mellom truslene mot Wara og bomben i Ski


Reaksjonar på høyringsnotatet om ny e-lov og «Tilrettelagt innhenting formerly known as Digitalt grenseforsvar»

(Digi - kronikk frå stortingsrepresentant Grunde Almeland frå Venstre) Masseovervåkning truer ytringsfriheten

(Digi - kronikk) Digitalt grensebesvær

(NRK beta) Datatilsynet mener forsvarsministeren ikke forstår seg på personvern

(Adressa - kommentar) Regjeringen vil la etterretningstjenesten overvåke kommunikasjon som krysser grensen. Det kan fort ende med overvåkning av oss alle.

(Dagbladet - kronikk av forsvarsministeren) - Ingen masseovervåking i Norge

(Medier24) Wessel-Aas meiner ny lov om E-tenesta kan svekkje kjeldevernet.

(Journalisten) Forsvarsministeren er ikke bekymret for svekket kildevern.


PST stoppar etterforskinga av Helse Sør-Øst-datainnbrotet

I ei pressemelding skriv PST at saken blir lagt bort grunna manglande opplysingar om kven som står bak brotet på straffelovas §121 som gjeld ulovleg etterretningsverksemd som kan skada grunnleggande nasjonale interesser knytt til samfunnets infrastruktur - som til dømes helseberedskapen i Noreg.

PST skriv og at dei har avdekka svakheiter i den ytre tryggleiken til systema, og manglande risiko- og verdivurderingar hos Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Til slutt konkluderer PST med at dei er uroa for norske verksemders evne til å verna seg mot digitale trugslar og deira forståing av eigne verdiar.

TV2 hevdar dei har kjelder på at det er kinesarar som skal stå bak hackaråtaket.

(VG/NTB) PST henlegger etterforskningen av dataangrepet mot Helse Sør-Øst

(NRK) Beredskapsplaner, pasientinformasjon og forskning kan være stjålet fra Helse Sør-Øst


Frode Berg-saka

Det har gått over eitt år sidan Frode Berg, som er sikta for spionasje mot Russland, blei gripen i Moskva. Varetektsfengslinga er no forlenga til 5. februar.

(Dagbladet) Frode Bergs 365 dager i helvete

(VG) - Her er mannen som rekrutterte Frode Berg

(NRK) Her opplyser Frode Berg navnet på offiseren han hevder sendte ham på spion-oppdrag

(Aftenposten - Harald Stanghelle) Et regnskap der Frode Berg går i minus

(Dagsavisen) - Frode Berg-saken skader tilliten over grensa

(TV2) Forsvareren til den spionsiktede Frode Berg: - Nær hemmelig løsning

(VG - Fridtjof Jacobsen) Pågripelsen av Frode Berg i Moskva kan bli det verste som har rammet Etterretningstjenesten på mange år. Det meste ser ut til å gå galt i denne saken.

(Aftenposten - Forklart podcast) 4.desember: 23 timer i døgnet i en russisk fengselscelle. Et marerittaktig år for spionanklagede Frode Berg.

(VG) Anita Berg ante uråd med en gang kontakten med ektemannen Frode stoppet opp. Etter to døgn i uvisshet ble hun oppringt av Utenriksdepartementet.

(NRK TV-dokumentar) Fengslet i Moskva

(Aftenposten - kronikk) Forsvarsanalytiker: Norske medier svikter Frode Berg | John Berg


Interessant rapport frå New America om samarbeid/kontakt mellom kontrollorgan og sivilsamfunnet

Rapporten tek føre seg forholdet mellom kontrollorgan og sivilsamfunnet i Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA - og til ein viss grad Noreg.

USA, Storbritannia og Nederland blir trekte fram som land kor det er jamleg kontakt mellom sivilsamfunnet og kontrollorgana. Rapporten trekker fram tre konkrete kategoriar av «engagement» som kan føra til produktive resultat

  • Praksis som sørger for samarbeid mellom sivilsamfunnet og kontrollorgan for å oppnå eit felles mål.
  • Tilfelle som gjer sivilsamfunnet i stand til å pressa på for å oppretta eller utvida kontrollorgan, og tilfelle kor sivilsamfunnet kan kjempa for at kontrollorgana skal sjå på konkrete program eller saker.
  • Møter som sørger for betre forståing, både frå kontrollorgan til sivilsamfunn, og der kor kontrollorgan kan få gode innspel frå sivilsamfunnet.

Les rapporten her: Strategies for Engagement Between Civil Society and Intelligence Oversight Bodies


Rapport frå Nederlands kontrollorgan om ny e-lov

Nederlands svar på EOS-utvalet, CTIVD, har publisert ein rapport om implementeringa av den nye nederlandske e-lova - som gir både den sivile og den militære etterretningstenesta fleire fullmakter.

Konklusjonen i rapporten er at begge tenestene manglar gode nok system for både internkontroll og sikring av at ikkje meir data enn naudsynt blir lagra.

(DutchNews.nl) Watchdog says security services risk breaking phone tap laws

(tellerreport.com) 'AIVD and MIVD protect civil rights badly when applying the law of draining'


Fersk rapport om IKT-tryggleik er levert til regjeringa

(Regjeringen.no - NOU) Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

Konkrete forslag frå utvalet er mellom anna:

· Ny lov om IKT-tryggleik for samfunnskritiske verksemder og offentleg forvalting

· Krav om IKT-tryggleik ved anskaffingar

· Å etablera eit nasjonalt IKT-tryggleiksenter

(NTB) Utvalg vil ha ny lov om IKT-sikkerhet


Storbritannias kontrollorgan IPCO med støtte til utsegn frå EOS-utvalet og fire andre kontrollorgan om styrka kontrollsamarbeid på tvers av landegrensene

Les støtteerklæringa til IPCO her og heile utsegna frå EOS-utvalet samt kontrollorgana i Belgia, Nederland, Sveits og Danmark her.


Det vil godt mogleg bli ein ny PST-sjef om ikkje så lenge

(Aftenposten) PST-sjef Benedicte Bjørnland blir trolig politidirektør


Andre saker:

(ZD net) Japan looking at banning Huawei and ZTE from government deals

(CNN) Huawei exec's arrest opens a new front in the US-China trade war

(Wall Street Journal) Washington Asks Allies to Drop Huawei

(Euractiv) Commission says Europe should be 'worried' about Huawei

(BBC) What's going on with Huawei?


(Säkerhetspolisen i Sverige) Säkerhetspolisen efterlyser lagstiftning för en effektiv brottsbekämpning (Dei ber om lov til dataavlesing og at datalagring skal regulerast betre.)


(ABC Nyheter) Pågår hemmelig Krekar-prosess, sier justisministeren

(NTB) PST: Rundt 30 norske fremmedkrigere i Syria

(NRK Beta) Denne zoomen skremmer vettet av meg

(Aftenposten) Kan Russland invadere Nord-Norge? - Vi har ikke en sjanse, svarer russerne.

(Aftenposten) PST under militærøvelsen: Sjekket russisk telefonstorm og mye droneflyvning


(Wall Street Journal) CIA Intercepts Underpin Assessment Saudi Crown Prince Targeted Khashoggi

(New York Times) Saudi Prince 'Complicit' in Khashoggi's Murder, Senators Say After C.I.A. Briefing

(Washington Post) Trump calls Saudi Arabia a 'great ally,' discounts crown prince's responsibility for Khashoggi's death


(Danmarks Radio - webdokumentar og saker) Toke og Frederik var hjælpere for PET i et år: Solgte dronedele til terrormistænkt og Helt usædvanligt, at civile hjælper PET gennem længere tid, siger ekspert.


(Dagbladet) Norsk forsker advarer: Færre angrep, men farlig å tro at terror­trusselen er mindre

(Guardian) Inside China's audacious global propaganda campaign

(The Verge) Microsoft sounds an alarm over facial recognition technology

(NRK) Per Sandberg er sjokkert over påstanden på israelsk tv om at han skal ha blitt forsøkt rekruttert til iransk etterretning.

(Dagens Nyheter) Rysk säkerhetstjänst misstänks ha infiltrerat grävjournalistprojekt i Sverige

(VG) PST: Bombedomfelt russer (18) planla ny terror i Norge

(Telegraph) MI6 chiefs are secretly battling Donald Trump to stop him publishing classified information linked to the Russian election meddling investigation.

(Guardian) French civil servant 'arrested on suspicion of spying for North Korea'

(VG - 28. November) 12 ukrainske marinesoldater er fengslet av retten på Krim. Flere av dem er vist fram på russisk TV. Samtidig sier Ukrainas president Petro Porosjenko at han frykter full krig med Russland.


(The Times) Facebook 'tried to secretly snoop on calls and texts'

(New York Times) Facebook Used People's Data to Favor Certain Partners and Punish Rivals, Documents Show

(Technology review) 250 pages of internal Facebook files were just dumped online-here are the 6 key takeaways


(Danmarks Radio) Anklager kræver tidligere PET-chef fængslet i mindst seks måneder

(Information) Anklager og forsvarer er uenige om alt på nær én ting: Sagen om 'Syv år for PET' er »højst usædvanlig«

(Politiken) Nye tider i PET. Før talte man med store bogstaver, nu melder man de ansatte til politiet


(Wired) How the US Forced China to Quit Stealing-Using a Chinese Spy

(New York Times) After a Hiatus, China Accelerates Cyberspying Efforts to Obtain U.S. Technology


(NRK) Mistillitsforslaget falt, men Stortinget vedtok den krasseste formen for kritikk mot regjeringen i saken om terrorsikring

(NTB) Støre er ikke fornøyd med statsministerens selvkritikk


(DIgi/Titan.uio.no) Norsk ekspert mener mye av hackingen i Le Bureau er mulig å gjennomføre

(Fifth Domain) Three ways artificial intelligence can improve cybersecurity

(Intelnews) MI6 spy chief outlines 'fourth generation espionage' in rare public speech

(Politico) EU to launch joint spy school, boost electronic warfare skills

(Forbes) Why Spies Need To Think Low Tech To Communicate Securely Online

(NRK) Mohyeldeen Mohammad er dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V).

(NTB) EUs justisministre stiller seg bak et krav om at sosiale medier må fjerne terrorinnhold innen én time - eller risikere bøter.

(Guardian) Putin threatens arms race if US dumps nuclear treaty

(LA Times) Microsoft will give the U.S. military access to 'all the technology we create'

(Politiken) Forsvarets Efterretningstjeneste: Danmark står over for en »ganske alvorlig situation« - Rusland ventes at påvirke folketingsvalget og (FE) Efterretningsmæssig Risikovurdering 2018

(Medier 24) Kjetil Stormark: - Forsvaret driver med kilde­jakt og straffer dem som uttaler seg til mediene

(Politico) Emails of top National Republican Congressional Committee officials stolen in major 2018 hack

(Wired) Marriott announced a massive hack that impacts as many as 500 million customers who made a reservation at a Starwood hotel.

(Computerworld) Halvparten av phishing-stedene bruker HTTPS

(NRK) Stortingspolitikere mener NRKs avsløringer om at sivile norske satellitter skal kunne bli brukt av amerikanske atomubåter kan bli en sak for kontrollkomiteen og få enda en ny behandling i stortingssalen.


(Regjeringen) Kampen mot ISIL er ikke over


Interessant brev frå regjeringa til UKs parlamentariske kontollkomite:

Update to the Intelligence and Security Committee of Parliament on GCHQ's planned use of the Investigatory Powers Act 2016 Bulk Equipment Interference Regime.


Nyheiter frå Stortinget

Om forsvarskommisjon

Forslaget frå SV og Audun Lysbakken om å oppretta ein forsvarskommisjonen blei ikkje vedteke i Stortinget. Forutan røystene frå SVs røysta også MDG, Raudt og ein representant frå respektive Frp og Sp på forslaget.

Om Huawei

Sigbjørn Gjelsvik frå Sp stiller spørsmål til justisministeren om Noregs bruk av Huawei som leverandør.

Om dobbelt statsborgarskap

Mot røystene til Ap og Sp stemte Stortinget for at det snart skal bli mogleg å ha dobbelt statsborgarskap i Noreg.