Medieoppsummering veke 5 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Trump godkjente avgradering av notat om FBI

I skrivande stund skjer det veldig mykje i denne saka, så det kan tilrådast å følgja med på til dømes Washington Post og New York Times for siste nytt. Men veldig kort handlar saka om at leiaren i Representantanes hus' kontrollkomite for etterretning, Devin Nunes (GOP), har skrive eit notat knytt til etterforsking av Russlands innblanding i USAs presidentval, og som no er blitt offentleggjort.

FBI, Justisdepartementet og fleire folkevalde, særleg demokratane, men og enkelte republikanarar, har åtvara mot å avgradera dokumentet, fordi dokumentet har graderte opplysningar.

Men etter at etterretningskomiteeen i Kongressen vedtok å avgradera det, og president Trump godtok det, blei dokumentet offentleggjort fredag.

I notatet kjem det fram kritikk av både FBI og justisdepartementet. Blant anna blir FBI kritisert for å ha bedt om overvaking av ein Trump-medhjelpar. Informasjonen FBI gav til domstolen skal til dels vera basert på eit mykje omtalt dokument frå den tidlegare britiske spionen Christopher Steele.

Det er fredag kveld ein ordkrig mellom dei ulike leirane om korleis ein skal tolka det offentleggjorte notatet. Demokratane meiner republikanarane gjer dette for å beskytta Trump mot etterforskinga som Robert Mueller leier om russisk innblanding i 2016-valet.

Nunes som står bak notatet, har og blitt skulda for å ha fordreid faktaene i notatet.

Her er nokre interessante, relevante saker.

(Aftenposten) En spion. En hemmelig domstol. Påstand om skjulte motiver. Her er det du trenger å vite om Nunes-notatet.

(New York Times) House Republicans Release Secret Memo Accusing Russia Investigators of Bias

(CNN) Trump attacked the leaders he picked at DOJ, FBI ahead of memo release

(Guardian) Who is Devin Nunes and why is he sowing confusion in the Russia inquiry?

(New York Times - leiar) The republican plot against FBI

Her kan heile dokumentet lesast.

Britisk overvakingslov erklært ulovleg av domstol

(Guardian) UK mass digital surveillance regime ruled unlawful

Den britiske lova, som av skeptikarar blir kalla «snooper's charter» gir britiske styresmakter vide fullmakter til å innhenta informasjon om britars kommunikasjon med kvarandre. Lova går langt forbi det tidlegare mykje omtalte datalagringsdirektivet, og gir mellom anna alt frå politi til tollstyresmakter til mattilsyn lov til å sjekka kva nettsider britar vitjar - utan domstolskontroll.

No har ein ankedomstol erklært lova for ulovleg. Dei tre dommarane meiner lova ikkje er i tråd med EU-lovgiving og at det ikkje er nok «safeguards» - til dømes at det ikkje er noko form for kontroll av ein domstol eller ei anna sjølvstendig myndigheit.

Den britiske regjeringa meiner overvåkinga av britanes kommunikasjon er viktig for å kjempa mot alvorleg og organisert kriminalitet.

Det høyrer også med til historia at den britiske regjeringa endra på lova og stramma inn på enkelte område i fjor haust.

Det er nestleiar i det britiske arbeidarpartiet Tom Watson og menneskerettsgruppa Liberty som har saksøkt styresmaktene.

Topphemmeleg australsk informasjon på avveie etter bruktsal

(ABC - Australia) The cabinet files

(ABC) The Cabinet Files breach 'could be damaging allies' trust' in Australian intelligence security

Ei ganske ellevill historie frå den andre sida av jorda. Australias svar på NRK - ABC - har mange grundige artiklar om topphemmeleg informasjon frå styresmaktene som har hamna på avveie.

Nokre av dokumenta fann journalistar i to arkivskap som var til sals ved eit bruktsal i landets hovudstad Canberra.

Frode Berg-saka

Frode Berg blei fredag varetektfengsla på ny av ein russisk domstol.

(Dagbladet) Spionsiktede Frode Berg fengsles i tre nye måneder: - Føler meg forferdelig misbrukt

(Aftenposten) Frode Bergs forsvarer: Holder åpent at han kan ha blitt lurt av norsk etterretning

(VG) Frode Berg har snakket med familien: - Det var en følelsesladet samtale

(VG) Biskop vil besøke Berg i Moskva

(TV2 kommentar av Øystein Bogen) Ett spørsmål unnlot spionsiktede Frode Berg å svare på

Treningsapp kan avsløra hemmeleg militærinformasjon

(Washington Post) U.S. soldiers are revealing sensitive and dangerous information by jogging

(Guardian) Strava suggests military users 'opt out' of heatmap as row deepens

(NRK beta) Strava: Slik avslørte vi identiteten til militært personell i krigssoner

(NRK) Strava-avsløringen: Forsvaret kontakter alle norske styrkesjefer i utlandet

PSTs trugselvurdering

(TV2) PST: Slik verver fremmede stater «muldvarper» i Norge

(NRK) Russlands ambassade slår tilbake mot PST

PSTs opne trugselvurdering kan lesast her.

Forsvars- og sikkerhetsdebatt på NRK

Debatten på NRK torsdag handla om PSTs trusselvurdering, DGF, outsourcing av sensitive opplysningar og forsvar. Sjå programmet her

Andre saker:

(Danmarks Radio) Tilsyn kritiserer PET: Ubrugelige oplysninger om danskere gemmes i årevis

(Politiken) Politikere: Brug din ret - tjek selv om PET har registreret dig ulovligt

(VG) PST: Tolv norske fremmedkrigere internasjonalt etterlyst

(Wired) Hackers have already targeted Winter olympics

(Dutch News) Dutch secret services to publish phone tap totals in their annual reports

(LA Times) Russian spy chief paid undisclosed visit to Washington despite being on U.S. blacklist

(NY Times) C.I.A. Director Defends Meeting With Russian Spy Chiefs

(NRK) SP og SV krever nasjonal kontroll med sykehusenes datasystemer

(TV2) PST mener norsk ingeniør oppfordret til terror mot piloter

(NRK) Vil tiltale Mohyeldeen Mohammad for trusler mot Abid Raja

(Breakingdefense.com) F-35 Problems: Late IOTE, F-35A Gun Inaccurate, F-35B Tires, Threat Data, Cyber…

(Aftenposten) Her flyr det russiske jagerflyet farlig nært

(BBC) CIA chief says China 'as big a threat to US' as Russia

(SVT) Högt uppsatta militärer kritiska till ÖB:s petning (Svensk debatt om ytringsfridom i forsvaret)

(Guardian) Interpol circulates list of suspected Isis fighters believed to be in Italy

(NRK) Profetens Ummah-medlem tapte i retten: Får ikke komme tilbake til Norge

(Ars Technica) Huawei loses another carrier deal as spying fears impede its US growth

(USA Today) How the U.S. is using terrorists' smartphones and laptops to defeat them

(Bruce Schneier skriv i Washington Post) How to fight mass surveillance even though Congress just reauthorized it

(BBC) Taliban threaten 70% of Afghanistan, BBC finds

(NTB) 5000 cyberangrep mot norske organisasjoner i fjor

(SVT) Avinstallera Adobe Flash Player

(VG) Forsvaret bekrefter: Norske soldater berget Arne Strand ut av terrorangrepet i Kabul

(Observer.com) How Czech President Miloš Zeman Became Putin's Man

(Aftenposten) Kjøpte dataangrep fra russisk adresse: Ville svindle DNBs nettbankkunder

(Intelnews) China hacked African Union computer servers for five years, report claims

(I denne saka hos BBC nektar Kina for det.)

(Wall Street Journal) Intel Warned Chinese Companies of Chip Flaws Before U.S. Government

(Dagbladet-leiar om tollvesenet og Palantir) Grenser for overvåkning

(Computerworld) Datatilsynet ser nærmere på Tolletaten

(Danmarks Radio) Forsvarsforlig er landet: Øget støtte til politiet og mere bekæmpelse af cyberangreb

(Weather.com) Climate Change Threatens Half of U.S. Military Bases Worldwide, Pentagon Report Says

(Guardian) UK fascists modelled on jihadis are prepared to kill, say campaigners

(Süddeutsche Zeitung) Polizei spioniert Handynutzer mit Trojaner aus

Den tyske avisa fortel at tysk politi allereie er i gang med metoden dataavlesing.

(CNN) US names Russian ogliarchs in «Putin-list» but imposes no new sanctions

(Bergens Tidende - leiar) Etterretninga kan ikkje beskytte alt

Rapport frå Teknologirådet og Datatilsynet: Personvern - tillit og følelser

Frå Stortinget:

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har svart på dette spørsmålet

Zaineb Al-Samarai (A): Hvilke rutiner har Forsvaret per i dag for sikkerhetsklarering av vernepliktige og hva vil forsvarsministeren gjøre for å hindre at den lange saksbehandlingstiden for klarering av vernepliktige med tilknytning til andre land ikke i praksis blir en utelukking fra tjenestegjøring i Forsvaret for disse unge menneskene?

Sjå svaret her.

Kunnskaps og integreringsminister Anniken Hauglie (H) har svart på dette spørsmålet:

Bjørnar Moxnes (R): Statsråden henviser til avslag basert på grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn i henhold til statsborgerloven §7 andre ledd i svar på spørsmål 648.

Hvilken begrunnelse gis det til søkeren som får avslag basert på den begrunnelsen, hvilke klagemuligheter har avviste søkere, hvor mange avslag har Justis- og beredskapsdepartementet gitt siden 2013, og hvor mange klager har mydighetene behandlet siden 2013, og kan svaret på spørsmål 648 forstås som at EOS-utvalget ikke kan gripe inn i disse sakene?

I svaret viser Hauglie til at EOS-utvalet ikkje har noko myndigheit etter statsborgerlova

Helse Sør-øst-saka

Redegjørelse av helseministeren om tilgangsstyring og informasjonssikkerhet i Helse Sør-Øst (i skrivande stund er ikkje referatet lagt ut.)