Medieoppsummering veke 6 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noDebatten om ny e-lov

Denne veka har det skjedd ganske mye. Aftenposten har hatt eit par nyheitssaker, sjefen for E-tenesta har skrive kronikk i same avis og Datatilsynet har kome med si høyringsutsegn mellom anna.

Datatilsynet meiner at tilrettelagt innhenting/digitalt grenseforsvar ikkje bør innførast og kallar det «digital masseovervåking av norske borgere». Dei meiner at forslaget frå Forsvarsdepartementet ikkje er i tråd med menneskerettane og fryktar både nedkjølingseffekt og formålsutgliding.

Tilsynet viser også mellom anna til «vag begrepsbruk» i lovforslaget «samt uklarheter om kven som omfattes av tilretteleggingsplikten» og «rekkevidden av forpliktelsen til dekryptering».

Om det i mot tilsynets ønske likevel blir innført, meiner dei mellom anna at stortingsrepresentantar bør inkluderast i «kategorien av særskilte yrkesutøvere» og at det bør innførast ein klageordning for tilbydarar som blir pålagt tilretteleggingsplikt

Datatilsynet meiner også at det bør vera dei same rettstryggleiksmekanismene for generell innhenting av rådata i bulk som for digitalt grenseforsvar/tilrettelagt innhenting.

I høyringsutsegna skriv også Datatilsynet at EOS-utvalet ikkje får tilført nok ressursar til å få ein effektiv kontroll. Dei meiner også at EOS-utvalet bør få moglegheit til å treffa vedtak, ikkje berre gi råd eller komma med kritikk. Forhåndsgodkjenninga ved ein domstol er også tilsynet kritisk til grunna «manglende etterretningsfaglige kunnskaper» hos dommarane.

Tilsynet meiner også at det er behov for ein meir grundig vurdering av sjølve kontrollmekanismen som EOS-utvalet i dag står for. Dei stiller spørsmål om «et kontrollsystem med forankring i Stortinget virkelig er det beste virkemiddelet for å ivareta (…) borgernes rettigheter» om EOS-utvalet ikkje kan ha vedtakskompetanse på grunn av konstitusjonelle forhold.

Les heile høyringssvaret til Datatilsynet her


Andre relevante høyringssvar

Den norske dataforening meiner mellom anna at forslaget om digitalt grenseforsvar/tilrettelagt innhenting går lenger enn kva den svenske FRA-lova gir lov til, og at lovforslaget må presiserast om kva form for kryptering som tilbydarane faktisk skal la E-tenesta få ei bakdør til. Dei stiller seg og skeptisk til kor god kontroll både domstolane og EOS-utvalet vil klara å føra med den nye metoden.

Dataforeningen meiner også at E-tenesta sjølv ikkje skal få lov til å velja kor dei skal få tilgang, og at kvar nye aksess bør bestemmast på eit politisk hald over E-tenesta - tilsvarande «warrant-løysingar» dei har i fleire «angloamerikanske land».

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) skriv i sitt høyringssvar mellom anna at lova bør bli så teknologinøytral som mogleg og at EOS-utvalet bør blir styrka.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) skriv mellom anna at Digitalt grenseforsvar/tilrettelagt innhenting kanskje heller burde vore ha underlagt PST, ikkje E-tenesta.

STAFO Etatsforeningen er ein fagforeining for tilsette i forsvaret og er kritisk til ein del av lovforslaget. Dei meiner at ein ikkje bør lovfesta eit krav om at ein treng sikkerheitsklarering på «Strengt hemmeleg», og viser til at Sikkerhetsloven i dag regulerer kravet «om sikkerhetsklarering av ansatte på en tilfredsstillende måte».

Sjefen for E-tenesta Morten Haga Lunde har i Aftenposten skrive kronikken «Frykter du overvåkingssamfunnet? Utkastet til ny e-lov bør berolige deg.» Les kronikken her

I digi.no får han svar frå advokat Erlend Balsvik som ikkje er heilt «beroliget».


Relevande nyheitssaker og debattartiklar

(Aftenposten) Snart er de fleste av oss lagret i en datamaskin på Lutvann: - De skyter spurv med kanoner.

(Aftenposten) Det koster dyrt å være Storebror. Her er regnestykket for å overvåke din nettbruk.

(Aftenposten) De er Norges viktigste spionjegere. Spionjakten kan være over dersom de finner kjærligheten utenfor Norge.

(Aftenposten kommentar - Joacim Lund) Norge må forsvares mot digitale angrep utenfra. Men det er ikke gitt at massiv overvåking av nordmenn er løsningen.

(Morgenbladet) Om kort tid går høringsfristen for den nye loven om etterretningstjenesten ut. Her er de viktigste nyhetene.

(NRK Beta) Datatilsynet mener forslag til ny etterretningslov bryter med Grunnloven

(Dagsavisen/NTB) NorSIS frykter konsekvensene dersom forslaget til ny e-lov blir vedtatt

(Rett24.no) Menneskerettsdomstolen besluttet tirsdag at den såkalte Big Brother Watch-saken skal behandles på nytt, nå med 17 dommere.

(TT - Sverige) Europadomstolen prövar FRA-lagen igen

(NRK) Debatt på NRK Dagsnytt 18 med Datatilsynets Bjørn Erik Thon og Høyres Michael Tetzschner kan sjåast her.

Og her kan du sjå eit opptak frå arrangement «Ny etterretningslov; er det dette vi vil ha?» i regi av Dataforeningen. Kjetil Otter Olsen, teknologisk fagdirektør i EOS-utvalets sekretariat deltok mellom anna.PSTs opne trugselvurdering for 2010

PST trekk i si årlege trugselvurdering opp tre «trugsel-hovedpunkt» med underpunkt.

· Statleg etterretningsverksemd

o Framand makts arbeid med å rekruttera kjelder i norske verksemder.

o Statleg styrte datanettverksoperasjonar.

o Innhentingsoperasjonar og forsøk på påverknad av aktørar i norsk forsvars- og beredskapssektor, samt politikarar og forvalting.

· Politisk motivert vald

o Den mest alvorlege terrortrugselen i 2019 er frå ekstreme islamistiske grupper. PST meiner det er «mogleg» at det kan skje. (På nivå 3 på ein skala frå 1 til 5.)

o Lite sannsynleg at norske høgreekstreme vil prøva å gjennomføra terroråtak i 2019.

o Særs lite sannsynleg at norske venstreekstreme vil stå bak terroråtak i 2019.

· Trugsel mot myndigheitspersonar.

Les trugselvurderinga til PST her


Relevante saker

(NRK) PST mener de kan ha avverget terrorangrep i Norge - Ekstreme islamister fortsatt største terrortrussel mot landet

(NRK) PST: Mange likhetstrekk mellom høyreekstreme og ekstreme islamister

(NRK) Hver gang Hamza (18) ytrer seg om politikk, drukner han i hatmeldinger. Nå skal «Operasjon hat» bekjempe trusler mot politikere.

(NRK) PST: Unge mennesker er attraktive mål for utenlandsk etterretning
(Filter nyheter) «Markant økning»: PST frykter mer vold fra venstreekstreme med utenlandsk nettverk
(Aldrimer.no) Frykter fiendtlige oppkjøp fra Russland

(VG) Skjerper kampen mot «fake news»
(TV2 kommentar - Kadafi Zaman) Alle bør lese trusselvurderingen til PST. Den bidrar til å understreke alvoret i truslene som Norge står overfor.

(Aftenposten kommentar - Joacim Lund) Islamistene er svekket, høyre- og venstreekstreme marginalisert. Men én trussel vokser seg stadig større.

(VG) PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei

(NRK) Kinas ambassade kaller PST-rapport «latterlig»

(South China Morning Post) China and Norway face off over 'ridiculous' claims Beijing is using Huawei to spy on Scandinavian host

(Sjå meir om Huawei-kontroversane lenger nede.)Visma angrepet - kanskje Kina står bak

(Dagens Næringsliv) Hackerangrepet har utvilsomt rammet mange bedrifter, og alle bør sjekke systemene sine, mener sikkerhetssjefen i Visma, som fikk stjålet brukernavn og passord til 8500 ansatte.

(Aftenposten) Det norske storselskapet Visma er blitt forsøkt hacket. Internasjonale granskere utpeker Kina som synderen.

(E24) Kina benekter at de sto bak Visma-dataangrepet

(NRK) Tvil om hvem som står bak dataangrepet mot Visma

(Dagens Næringsliv) CIA-finansiert selskap bak nyheten om statlig kinesisk hacking

(E24) IT-eksperter: Derfor er Visma et hackermålHuawei-kontroversene

(Dagens Næringsliv) Slik erobret Huawei det norske mobilnettet

(NRK video) Derfor er PST skeptiske til Huawei

(Aftenposten - kronikk) Myndighetene legger lokk på Huawei-debatten

(TV2 - kronikk) PST har advart mot å la Huawei bygge det nye 5G-nettet, og justisminister Tor Mikkel Wara har saken til vurdering. Det er tre utfordringer med dette.

(VG - kommentar) Mobilen er blitt et våpen i ny krig

(The Times - UK) Huawei spying alert 6 years ago 'wholly ignored'

(Aftenposten) Da Huawei installerte datasystemer i hovedkvarteret til Den afrikanske Union, skjedde noe merkelig med datamaskinene. Først fem år senere kom sannheten frem.

(MIT Tech Review) The real reason America is scared of Huawei: internet-connected everythingKritikk av norske hemmelege tenesters påståtte verving av kjelder

(NRK) Tidligere sjef i E-tjenesten: Russiske spioner har full kontroll i nord

(NRK) Forsvarsekspert om norsk etterretning: - Det fremstår noe uproft

(Dagbladet - kommentar av Morten Strand) Norsk etterretning beskyldes for å ha «terrorisert» norske borgere for å få dem til å arbeide for seg i Russland. Hva i all verden er det som foregår?

(Dagbladet - svar fra forsvarsministeren) Noen deler av vårt forsvar må av åpenbare grunner være hemmelige. (Merk: EOS-utvalet presiserte på Twitter einkommentar Bakke-Jensen hadde i sitt debattinnlegg)Andre saker:

(ZD Net) Google warns about two iOS zero-days 'exploited in the wild'. iOS users are advised to update to iOS 12.1.4; release which also fixes infamous FaceTime bug.

(Barentsobserver) Moscow accuses Norway of northern military buildup - Here is map of submarine ports


(Politiken) Efterretningstjenesten vil have lov til at bruge hemmelige agenter til at lægge it-fælder for almindelige lønmodtagere (Oppsiktsvekkande forslag som går atskillig lenger enn vanleg «Pen-testing».)

(Politiken) Tillid til din kollega kan koste dig jobbet i fremtidens cyberforsvar

(Politiken) Politikere: Cyberfælder for ansatte virker »noget hysterisk«


(VG) Russland svarer USA: Trekker seg fra atomavtale

(NTB) Stoltenberg vil redde atomavtale ved å inkludere flere land


(Politico) Senate Intelligence chairman: No evidence of Trump-Russia collusion

(Guardian) World'r s biggest intelligence headquarters opens in Berlin

(Filter nyheter) SIAN-profiler tiltalt for flere tilfeller av muslimhets: «Morderzombier» og «seksualpredatorer»

(NTB) Trump: Mulig å sende militære styrker til Venezuela

(Aftenposten) Kripos'- prestisjesenter skal styrke digital etterforskning

(TV2) Norge trosser USA - vil ikke hente hjem IS-krigere

(NRK beta) Kryptering: Er du egentlig trygg på nett?

(Politiken) Tidligere PET-chef anker fængselsdom: Jakob Scharf vil have sin dom på 4 måneders ubetinget fængsel prøvet i landsretten. Anklagemyndigheden overvejer også at anke.

(Vice/Motherboard) How Hackers and Scammers Break into iCloud-Locked iPhones

(New York Times) Year Before Killing, Saudi Prince Told Aide He Would Use 'a Bullet' on Jamal Khashoggi


(NBC News) On Trump's calendar, just 17 intelligence briefings in 85 days

(Time magazine) 'Willful Ignorance.' Inside President Trump's Troubled Intelligence Briefings


(NTB) Myndighetene har innført strengere sikkerhetstiltak i Atlas-fjellene i Marokko etter at norske Maren Ueland og danske Louise Vestager Jespersen ble drept.

(BBC) US President Donald Trump has announced in his State of the Union speech that he will hold a second nuclear summit with North Korea's leader this month.

(BBC) Macedonia signs Nato accession agreement

(NRK) Forsvaret frykter nye strømmålere skal avsløre militære hemmeligheter

(Wall Street Journal) What I Learned From the Hacker Who Spied on Me

(Techcrunch.com) Many popular Iphone apps secretly record your screen without asking

(Version2 - Danmark) Rod med mail-sikkerhed på flere domæner hos Forsvarets Efterretningstjeneste og CFCS

(ABC News - Australia) Suspicion falls on China after cyber attack on Australian Parliament - and it's not surprising

(TV2 Danmark) Frankrig og Italien er faret i totterne på hinanden, og slagsmålet bliver vildere og vildere

(Süddeutsche Zeitung) AfD verklagt Verfassungsschutz (Det tyske høgreradikale partiet Alternativ für Deutschland saksøker "tysk PST)

(Business insider) Declassified CIA images show how the US spied on fearsome Soviet weapons during parades

(Barentsobserver) New Arctic naval base built in 6 months

(Dagens Næringsliv) Endelig i gang med en nasjonal strategi for kunstig intelligens

(C4ISRNET) Why 5G is a big deal for militaries throughout the world

(Dagsavisen) Den italienske rettssaken mot Krekar er igjen utsatt i én måned.

(NRK) Beryktet amerikansk selskap skal bygge treningsleir i omstridt område i Kina

(Cipher Brief) Tackling the NSA's Innovation Challenge


Vekas kuriøse:

(Huffington Post) Trump Called Nepal And Bhutan 'Nipple' And 'Button' In Intel Briefing: Time's John Walcott