Medieoppsummering veke 7 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

- - La lokk på kritisk undersøking frå kontrollorgan i USA

(Daily Beast) U.S. Intelligence Shuts Down Damning Report on Whistleblower Retalitation

Ifølgje den amerikanske nettavisa undersøkte Intelligence Community Inspector General korleis amerikansk etterretning handsama klager frå varslarar som hevda dei hadde blitt utsatt for «hemn» som følgje av varslinga. Av 190 saker var det berre ei sak kor varslaren «fekk rett» av byråkratar i etterretningstenestene.

Varsla gjekk mellom anna på pengesløseri, bedrageri, overgrep eller kriminalitet.

Daily Beast skriv vidare at då ein ny sjef, Wayne Stone, blei tilsett i april i fjor blei undersøkinga stoppa og resultata har ikkje blitt offentleggjort. Kontrollorganet IC IG har ikkje villa uttala seg i denne saka.

Amerikanske trugselvurdering for heile verda

Director of National Intelligence i USA, Daniel R. Coats, slepte denne veka «Worldwide Threat Assessment».

Der står det mellom anna at risikoen for mellom-statlig konflikt mellom stormakter ikkje har vore høgare enn sidan den kalde krigen. Nord-Korea og Saudi-Arabias/Irans «proxykrig» er rekna som dei mest akutte farane for mellom-statleg konflikt de neste åra.

Amerikansk etterretning meiner at andre trugslar er alt frå islamsk ekstremisme, Kina, Russland til cybertrugslar, klimaendringar og stader som går tom for vatn

Les den ugraderte trugselvurderinga her.

Og her kan høyringa i Senatets Etterretningskomite sjåst.

Open trugselvurdering frå Estlands e-teneste

Kanskje ikkje så overraskande er Russland det store temaet for det baltiske landet.

Les trugselvurderinga her

(Aldrimer.no har også laga nokre saker basert på trugselvurderinga) Har etablert egne infokrigføringssentre, Slik er Russlands cyberops organisert og Slår fast at Russland simulerte storkrig

USA og Storbritannia gir Russland skulda for cyberangrep i fjor

(Wired) The White House Blames Russia for NotPetya, the 'Most Costly Cyberattack In History'

(Gov.uk - britisk regjering) Foreign Office Minister condemns Russia for NotPetya attacks

(BBC) UK and US blame Russia for 'malicious' NotPetya cyber-attack

Både Det kvite hus og den britiske regjeringa har gitt Russland skulda for NotPetya-åtaket i fjor kor selskaper og offentlege verksemder verda over blei infisert av eit såkalla lausepenge-virus. Russland nektar for at dei står bak.

Frode Berg-saka

(VG) Russisk kommisjonsmedlem: Slik er soningsforholdene til Frode Berg

(NRK) Frode Bergs advokat tror på en diplomatisk løsning

(NRK) Frode Bergs egen grense settes opp i Kirkenes

(VG+) Vennene forteller: Slik er Frode Berg

(Aldrimer) Vil ikke svare på om spionsak ble diskutert og Hva er sannheten om spionsiktelsen mot Frode Berg?

Andre saker:

(VG) USA vil returnere fremmedkrigere til hjemlandet. Men Norge sier nei

(NRK) Lokalbefolkningen raser mot feilinformasjon om ny topphemmelig radar i Vardø

(Aftenposten - kronikk av Malin Stensønes) Fire utfordringer for sikkerhet og terror i Norge

(CNBC) Six top US intelligence chiefs caution against buying Huawei phones

(Washington Post) Trump will not release Democrats' memo on FBI surveillance

(Reuters) Portuguese secret service official sentenced for spying for Russia

(The Intercept) U.S. Secretly Negotiated With Russians to Buy Stolen NSA Documents - and the Russians Offered Trump-Related Material, Too

(New York Times) U.S. Spies, Seeking to Retrieve Cyberweapons, Paid Russian Peddling Trump Secrets

(CBS) CIA calls report of $100K payment to Russian "fictional"

(Washington Post) The nation's top spies said Russia is continuing to target the U.S. political system

(LA Times) Three people injured in shooting at NSA gate

(The Intercept) In Leaked Chats, WikiLeaks Discusses Preference for GOP Over Clinton, Russia, Trolling, and Feminists They Don't Like

(CNN) Funding al-Shabaab: How aid money ends up in terror group's hands

(ZD Net) Skype can't fix a nasty security bug without a massive code rewrite

(NRK beta) Facebook vil «beskytte» brukerne ved å overvåke alt de gjør på internett

(ABC - Australia) Australian held on spying charge in United Arab Emirates could face firing squad, family fears

(The Cipher Brief) Threat assessment fail - al Qaida quietly growing

(Gizmodo) Researchers Find New Ways to Exploit Meltdown and Spectre Vulnerabilities in Modern CPUs

(The Hill) Ethical hackers discover 100 vulnerabilities in U.S. Air Force systems

(New York Times) That Time the C.I.A. Tried to Recruit Me: Our Reporter on Covering Spies

(Expressen) Antalet FRÅ-terrorrapporter ökade till Säpo förra året

(NRK) Private datamaskiner misbrukt til utvinning av kryptovaluta

(Aftenposten) Ti terrorister sto bak konsertmassakren i Paris. Salah Abdeslam er den eneste som fortsatt lever

(Guardian) Winter Olympics was hit by cyber-attack, officials confirm

(Aldrimer) - Russisk ubåtaktivitet på nivå med den kalde krigen

(Regjeringen.no - Forsvarsdepartementet) Kapasitetsbygging i Niger

(Vårt Land) SV krever Niger-svar

(VG) NATO-sjefens ønskeliste til regjeringen: En fullverdig norsk brigade

(Kjell Grandhagen i Dagens Næringsliv) Tid for ny langtidsplan i Forsvaret

Nytt frå Regjeringa

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

Skriftleg spørsmål på Stortinget

Utanriksminister Søreide (H) har svart på spørsmålet til Gina Barstad (SV) som var nemnd i førre medieoppsummering.

Spørsmålet: (…) Er utenriksministeren enig med den amerikanske presidenten om at utvikling av nye presisjonsbaserte atomvåpen bidrar til mer sikkerhet?

Svaret kan lesast her.