Medieoppsummering veke 9 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

E-tenestas stasjon på Ringerike

(NRK) Antennene som samler inn data om norske borgere

(The Intercept - har samarbeida med NRK) Norway Used NSA Technology for Potentially Illegal Spying

NRK har fått tak i dokument som stammar frå Snowden-lekkasjen i 2013. NRK fortel at E-tenestas base på Ringerike blei oppretta i 2000 som eit samarbeid med National Security Agency i USA. Parabolantennene fangar opp telefonsamtalar og datatrafikk frå sivile satellittar. Vidare skriv dei at det også blir samla inn informasjon om nordmenn. E-tenestas lokasjon på Eggemoen var gradert fram til 2015. EOS-utvalet har vore der fleire gonger på inspeksjon, også då stasjonen var hemmeleg.

NRK viser i saka til EOS-utvalets særskilde melding til Stortinget om rettsgrunnlaget for E-tenesats overvakingsverksemd. I den meldinga viser utvalet til at

«E-tjenestens innhenting av metadata som kan inkludere selektorer tilhørende norske rettssubjekter i Norge bør legges frem for Stortinget for vurdering» og «Utvalget mener E-tjenestens søk i lagrede metadata knyttet til norske rettsubjekter i Norges selektorer, for utenlandsetterretningsmessige formål, står i et problematisk forhold til e-loven §4».

§4 i e-loven har ein hovudregel som seier at «Etterretningstjenesten skal ikke på norsk territorium overvåke eller på annen fordekt måte innhente informasjon om norske fysiske eller juridiske personer.»

I etterkant av at Stortinget fekk denne meldinga, har Stortinget vedteke at regjeringa skal leggja fram eit forslag til ei revidert lov om E-tenesta. Den lova blir ifølgje forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) no jobba med.

Her kan du lesa den særskilde meldinga EOS-utvalget leverte til Stortinget i 2016 som det blir referert til i sakene.

Andre relaterte saker:

(NRK) Krever at forsvarsministeren redegjør for Stortinget om satellittbasen

(NRK) Den norske satellittbasen kan bidra til dronekrig

(Dagbladet) Bakke-Jensen og EOS-lederen uenige om Eggemoen-etterretning

(Dagbladet) Datatilsynet om E-tjenestens informasjonslagring: - Et brudd på Grunnloven

(NRK Ytring) Jon Wessel Aas: Sviket mot Grunnloven

(NRK Ytring) Sjef E - Morten Haga Lunde: E-tjenesten følger norsk lov

(Dagsavisen) Bjørn Erik Thon om E-tjenesten: - Uholdbart

(NTB) EOS-utvalget avventer regjeringens forslag til ny e-lov

Denne saken var også tema i NRKs Dagsnytt 18 fredag. Advokat Jon Wessel-Aas og Høyre-politikere Hårek Elvenes var i debatt.

PS! På måndag legg Etterretningstenesta fram si åpne vurdering.


Eit par interessante EOS-nyheiter frå USA

(CNN) US cyber chief says Trump hasn't told him to confront Russian cyber threat

NSA-sjef Mike Rogers fortalde politikarar tysdag at han ikkje fått ordre av Donald Trump om å gjera offensive tiltak mot kjeldene til russiske " valhackings-operasjonar".

I etterkant av dette gjekk Trumps pressetalskvinne Sarah Saunders ut og sa at ho er usamd med Rogers i at han treng fleire fullmakter, og at Rogers' organisasjon ikkje er den einaste som har som jobb å konfrontera Russland.

(Politico) Kushner security clearance is downgraded

Den amerikanske presidentens svigerson og rådgivar - Jared Kushner - har fått nedgradert si tryggingsklarering til " secret"... Han har hatt klarering for "top secret". Kushner har vært ein av fleire i Det kvite hus som har hatt mellombelse tryggingsklareringar. Fleire andre har no også fått avgrensa tilgang til topphemmeleg informasjon.


(NTB) Tysklands regjering rammet av dataangrep

Russland er mistenkt for å ha stått bak eit dataangrep mot tyske styresmakter - mellom anna forsvarsdepartementet og utanriksdepartementet. Ifølgje kjelder til det tyske nyheitsbyrået DPA skal ei hackargruppe ha planta skadeleg programvare i angrepet. Dei skal også ha klart å stela informasjon. Tyske tryggleiksstyresmakter blei kjent med åtaket i desember - då skal det ha pågått i kanskje opp mot eit år.

I etterkant har det kome fram at politikarar i det parlamentariske kontrollorganet for hemmelege tenester i Tyskland ikkje har fått informasjon om dette åtaket - trass i at det har vore kjent for tryggleiksstyresmaktene sidan desember.

Nokre saker frå tyske aviser:

(Spiegel) Das steckt hinter dem Hackerangriff aufs Regierungsnetzs

(Süddeutsche Zeitung) Was Sie über den Hackerangriff auf das Regierungsnetz wissen müssen

(Spiegel) Behörden vermuten russische Hackergruppe "Snake" als Täter

(Zeit) Schlecht informierte Kontrolleure (om den manglande informasjonen til kontrollorganet)

SISTE: Tyske medier, mellom anna Zeit Online skriv at hackaråtaket ikkje berre var retta mot Tyskland, men også mot andre EU-land.


Frode Berg-saka

(Dagbladet) Kommentar av sjefredaktør John Arne Markussen: Norges spion-spøkelse

(NRK - kortmelding) Biskop får trolig besøke Berg


Joshua French snakkar ut

(NRK) Joshua French om skuddene i jungelen: - Vi var agenter på oppdrag

(Kjetil Stormark på Aldrimer.no) Det holder nå, Joshua French!


Andre saker:

(NRK) Putin skryter av nye våpen

(The Intercept) THE POWERFUL GLOBAL SPY ALLIANCE YOU NEVER KNEW EXISTED

(Washington Post) Russian spies hacked the Olympics and tried to make it look like North Korea did it, U.S. officials say

(Information - Danmark) Regeringen mørklægger mulig udlevering af oplysninger om danske IS-krigere til Irak

(Daily Beast) North Korean Hackers May Be Developing Malware That Could Shut Down the U.S. Power Grid

(Aftenposten) Tankeeksperiment: Si at ingen brukte «terror» om drap og massedrap med muslimsk gjerningsperson

(Washington Post) A young neo-Nazi reveals himself to his family. And now his mother and grandmother wonder whether they can get him back.

(Aftenposten) Lærer forsøkte å danne «barnehær» for IS. Skulle utføre terrorangrep i London.

(Reuters) Xi confidant set to become China's new spy master - sources

(The Cipher Brief) The Black Box of China's Intelligence Services

(SVT) Regeringen presenterar Sveriges nya Säpochef

(Aftenposten - leiarartikkel) Aftenposten mener: Norge må ruste seg til cyberkrig

(The Globe and Mail - Canada) China using big data to detain people before crime is committed: report

(Reuters) Sources: N. Korean Leaders Used Brazilian Passports to Apply for Western Visas

(DN+) Cyberforsvarssjefen advarer om nye trusler fra kunstig intelligens

(New York Times) Can the United States Search Data Overseas? og Supreme Court to hear Microsoft case: A question of law and borders

(NRK) Offentlige nettsteder risikerer å bli merket: Ikke sikker

(Computerworld) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet løfter teknologi og sikkerhet

(Washington Post) House panel releases Democrats' memo defending FBI surveillance of ex-Trump campaign aide

(The Hill) Sessions says Department of Justice will investigate alleged FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) abuses

(Freecodecamp) I figured out a way to hack any of Facebook's 2 billion accounts, and they paid me a $15,000 bounty for it

(Blogg hos NSM om deres ansvar for å utvikle og godkjenne kryptosystemer) Stolt tradisjon


Frå regjeringa:

(Forsvarsdepartementet) Militære bidrag i kampen mot ISIL i 2018


Frå Stortinget:

Ny sikkerhetslov er vedteken.

Den nye lova er meir tilpassa den teknologiske utviklinga og stiller krav til korleis informasjon skal handsamast elektronisk.

(Pressemelding frå regjeringa om ny sikkerhetslov) Bedre digital sikring

Innstilling om endra våpenlov

Justiskomiteen har levert ei innstilling kor det mellom anna skal bli mykje vanskelegare å få kjøpt halvautomatiske våpen til privat eige.