Årsrapporter

Av bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.3.3 fremgår at statlige virksomheter skal avgi en årsrapport, som skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater.

Nedenfor finner du de årsrapportene som utvalget hittil har levert:

Riksrevisjonens beretning 2018
Årsrapport 2018


Riksrevisjonens beretning 2017
Årsrapport 2017
Riksrevisjonens beretning 2016
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014