Årsrapporter

Av bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.3.3 fremgår at statlige virksomheter skal avgi en årsrapport, som skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater.

Nedenfor finner du de årsrapportene som utvalget hittil har levert:

Årsberetning 2016
2015
2014