Medlemmer

EOS-utvalget har syv medlemmer, medregnet leder og nestleder. Det blir ikke oppnevnt varamedlemmer. Stortinget velger medlemmene i plenum etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Funksjonsperioden er normalt fem år, men medlemmene kan gjenoppnevnes. I 2017 vedtok Stortinget at nye medlemmer maksimalt kan ha vervet i ti år

Utvalget utfører sitt løpende arbeid uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av utvalget. Personer som tidligere har virket i tjenestene, kan heller ikke velges som utvalgsmedlemmer.

Stortinget har lagt vekt på at utvalget bør ha en bred sammensetning, hvor både politisk erfaringsbakgrunn og erfaring fra andre samfunnsområder er representert. Alle medlemmer av utvalget er sikkerhetsklarert for høyeste beskyttelsesgrad etter nasjonale regler og NATO-regler. På bakgrunn av at mye av den informasjonen utvalget får i kontrollarbeidet er gradert, det vil si underlagt taushetsplikt begrunnet i nasjonale sikkerhetsinteresser, har utvalgets medlemmer taushetsplikt.

Utvalget er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Utvalget skal som hovedregel opptre samlet, men kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg. Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser på stedet m.v. overlates til sekretariatet og ett eller flere medlemmer. Dette gjelder også dersom slik innhenting ved det samlede utvalg vil kreve uforholdsmessig mye arbeid eller store kostnader.

Nedenfor gis en kort presentasjon av utvalgets medlemmer i dag:

ELDBJØRG LØWER, Utvalgets leder

Tidligere nestleder i Venstre, arbeids- og administrasjonsminister og forsvarsminister. Leder av utvalget siden 1. juli 2011. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2019.

SVEIN GRØNNERN, Utvalgets nestleder

Tidligere generalsekretær for SOS Barnebyer i Norge og generalsekretær i Høyre. Valgt inn i utvalget 6. juni 1996. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

THEO KORITZINSKY

Tidligere førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, stortingsrepresentant og partileder i SV. Valgt inn i utvalget 1. juli 2007. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2019.

ØYVIND VAKSDAL

Tidligere stortingsrepresentant for FrP. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

HÅKON HAUGLI

Administrerende direktør i Abelia - NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Jurist og tidligere stortingsrepresentant for AP. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

INGER MARIE SUNDE

Professor i rettsvitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og tidligere førsteadvokat i Økokrim. Valgt inn i utvalget 1. juli 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2019

Profil Politihøgskolen

ELDFRID ØFSTI ØVSTEDAL

Tidligere forskningssjef innen IKT Systemutvikling og sikkerhet ved SINTEF. Valgt inn i utvalget 1. juli 2016. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.
Tidligere utvalgsledere og utvalgsmedlemmer:
Helga Hernes - leder 2006 - 2011 og medlem 1996
Leif Mevik - leder 1999 - 2006
Rikard Olsvik - leder 1997 - 1999 og nestleder 1996 - 1997
Per N. Hagen - leder 1996 - 1997

Trygve Harvold - medlem 2003 - 2016
Wenche Elizabeth Arntzen - medlem 2009 - 2014
Gunhild Øyangen - medlem 2006 - 2013
Hans Johan Røsjorde - medlem 2011 - 2013
Knut Hanselmann - medlem 2006 - 2011
Kjersti Graver - medlem 1998 - 2009
Stein Ørnhøi - medlem 1996 - 2007
Agnes Reiten - medlem 1998 - 2006
Mary Kvidal - medlem 2003 - 2006
Rolf Tamnes - medlem 2001 - 2003
Oddrun Pettersen - medlem 1996 - 2002
Elsa Eriksen - medlem 1996 - 2001
Aud Inger Aure - medlem 1996 - 1997
John G. Bernander - medlem 1996