Medlemmer

EOS-utvalget har syv medlemmer, medregnet leder og nestleder. Det blir ikke oppnevnt varamedlemmer. Stortinget velger medlemmene i plenum etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Funksjonsperioden er normalt fem år, men medlemmene kan gjenoppnevnes.

Utvalget utfører sitt løpende arbeid uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av utvalget. Stortinget har lagt vekt på at utvalget bør ha en bred sammensetning, hvor både politisk erfaringsbakgrunn og erfaring fra andre samfunnsområder er representert. Alle medlemmer av utvalget er sikkerhetsklarert for høyeste beskyttelsesgrad etter nasjonale regler og NATO-regler. På bakgrunn av at mye av den informasjonen utvalget får i kontrollarbeidet er gradert, det vil si underlagt taushetsplikt begrunnet i nasjonale sikkerhetsinteresser, har utvalgets medlemmer taushetsplikt.

Utvalget er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Utvalget skal som hovedregel opptre samlet, men kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg. Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser på stedet m.v. overlates til sekretariatet og ett eller flere medlemmer. Dette gjelder også dersom slik innhenting ved det samlede utvalg vil kreve uforholdsmessig mye arbeid eller store kostnader.

Nedenfor gis en kort presentasjon av utvalgets medlemmer i dag:

ELDBJØRG LØWER, Utvalgets leder

Tidligere nestleder i Venstre, arbeids- og administrasjonsminister og forsvarsminister. Leder av utvalget siden 1. juli 2011. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2019.

SVEIN GRØNNERN, Utvalgets nestleder

Generalsekretær for SOS Barnebyer i Norge, tidligere generalsekretær i Høyre. Valgt inn i utvalget 6. juni 1996. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

THEO KORITZINSKY

Førsteamanuensis i samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo, tidligere stortingsrepresentant og partileder i SV. Valgt inn i utvalget 1. juli 2007. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2019.

ØYVIND VAKSDAL

Tidligere stortingsrepresentant for FrP. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

HÅKON HAUGLI

Adminstrerende direktør i Abelia - NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Jurist og tidligere stortingsrepresentant for AP. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

INGER MARIE SUNDE

Professor i rettsvitenskap ved Politihøgskolen i Oslo og tidligere førsteadvokat i Økokrim. Valgt inn i utvalget 1. juli 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2019

Profil Politihøgskolen

ELDFRID ØFSTI ØVSTEDAL

Forskningssjef innen IKT Systemutvikling og sikkerhet ved SINTEF. Valgt inn i utvalget 1. juli 2016. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.