Utvalgets sekretariat

Utvalget har etablert et permanent sekretariat, som har blitt vesentlig styrket de siste årene. Dette har i betydelig grad bedret utvalgets muligheter til å føre en effektiv, systematisk og grundig kontroll. Sekretariatet består for tiden av sekretariatsleder (jurist), seks juridiske saksbehandlere, én sikkerhetsleder, en teknologisk enhet med tre ansatte, én informasjonsrådgiver og to administrative saksbehandlere.

Sekretariatets hovedoppgave er å sørge for den daglige driften av utvalgets virksomhet, såvel faglig som administrativt.

Sentralt blant de faglige oppgavene står forberedelse og etterarbeid i forbindelse med utvalgets interne møter og inspeksjoner. Sekretariatet bistår også utvalget ved undersøkelser av klagesaker og saker som utvalget tar opp av eget tiltak. Det er likevel alltid utvalget som fatter beslutninger i saker som er til behandling.

De administrative oppgavene som sekretariatet utfører omfatter særlig kontordrift og tilrettelegging av utvalgets møter og reiser.

Sekretariatet har videre ansvaret for den løpende kontakten med EOS-tjenestene og internasjonale, samarbeidspartnere, og har flere oppgaver knyttet til utarbeidelsen av utvalgets årsmeldinger til Stortinget.

Kontakt oss

Telefon: 23 31 09 30
Faks: 23 31 09 40
E-post:
post@eos-utvalget.no


Postadresse
Postboks 84 Sentrum, 0101 OSLOBesøksadresse
Akersgata 8 (inngang Tollbugata)

Kontaktpersoner:

Sekretariatsleder Henrik Magnusson - 23 31 09 31 - epost

Informasjonsrådgiver Arild Færaas - 23 31 09 42 - epost