Telefon: 21 62 39 30
E-post:
post@eos-utvalget.no

Postadresse:
Postboks 84 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:
Nils Hansens vei 25, Oslo 

Organisasjonsnummer:
982 110 777

 

Fakturaadresse:
EOS-utvalget
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Leverandører av varer og tjenester til EOS-utvalget skal benytte elektronisk faktura som leveres i Elektronisk handelsformat (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er 982110777

Sekretariatsleder Henrik Magnusson
21 62 39 31 - e-post

Informasjonsrådgiver Arild Færaas
21 62 39 42 - e-post