Telefon: 21 62 39 30
E-post:
post@eos-utvalget.no

Postadresse:
Postboks 84 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:
Nils Hansens vei 25, Oslo 

Organisasjonsnummer:
982 110 777

Sekretariatsleder Henrik Magnusson
21 62 39 31 - e-post

Informasjonsrådgiver Arild Færaas
21 62 39 42 - e-post