Denne personvernerklæringen handler om hvordan EOS-utvalget samler inn og bruker personopplysninger på vår nettside og i vår saksbehandling.

EOS-utvalget, ved utvalgsleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Gjeldende regelverk

Personopplysningsloven gjelder for EOS-utvalget. Utvalget er regulert av lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste: Utvalgets saksbehandling kan innebære behandling av personopplysninger.

 Behandling av opplysninger på www.eos-utvalget.no

NYG Reklame AS er EOS-utvalgets leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av nettstedet, lagres på egne servere i Norge som driftes av Easify. Easify er en underleverandør av NYG Reklame. Det er kun EOS-utvalget og NYG Reklame som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

EOS-utvalget samler bare inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på eos-utvalget.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvilke nettsider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. I tillegg samles det inn teknisk informasjon som bruk av nettleser, skjermoppløsning og operativsystem.

Opplysningene behandles og lagres i avidentifisert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det er derfor ikke mulig å knytte IP-adressen til en unik person eller enhet.

Informasjonskapsler/cookies

En cookie er en fil som lagres i din nettleser og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Formålet med cookies er blant annet å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Informasjonskapslene på vårt nettsted brukes til å huske valgt språk på siden og til å spore aktiviteten til den avidentifiserte IP-adressen på siden.

Når du går inn på www.eos-utvalget.no kan du velge om du ønsker å samtykke til eller avslå bruk av cookies.  Dersom du velger å ikke akseptere bruken av cookies vil din aktivitet på nettstedet ikke spores.

Saksbehandling og arkiv

EOS-utvalget behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter blant annet EOS-kontrolloven §§ 5 og 6. Det registreres ulike typer personopplysninger i utvalgets arkiv- og saksbehandlingssystem. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og annen relevant informasjon. Saksdokumentene kan også inneholde sensitive personopplysninger.

 E-post og telefon

EOS-utvalget benytter e-post og telefon i det daglige arbeidet for å oppfylle utvalgets lovpålagte oppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandlingen til utvalget vil derfor journalføres.

Alle henvendelser til utvalget som er tilknyttet våre oppgaver etter EOS-kontrolloven journalføres.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ofte er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Besøk i EOS-utvalgets lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Kamera i porttelefon

Ved inngangspartiet på gateplan hos utvalget er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Kameraovervåking

EOS-utvalget har kameraovervåking ved inngangspartiet til sine lokaler. Kameraovervåkingen skjer hele døgnet. Kameraovervåkingen er merket med skilt på de aktuelle stedene.

Liste over deltakere på årskonferansen i regi av EOS-utvalget

Når du melder deg på årskonferansen lagres informasjon om navn, e-post og eventuelt stilling og arbeidssted om du oppgir det.

For å kunne sende ut invitasjon til neste årskonferanse lagres en liste med navn og e-postadresser til deltakerne fra fjorårets årskonferanse. Det informeres om dette i invitasjonen til årskonferansen og du kan velge å reservere deg mot dette.

 Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som behandles til utvalgets lovpålagte kontrolloppgaver vil imidlertid oppbevares etter reglene i arkivloven.

 Rettigheter og krav om innsyn

Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til EOS-kontrolloven, sikkerhetsloven og personopplysningsloven. Offentleglova og forvaltningsloven gjelder ikke for  EOS-utvalget.

 Kontakt oss

E-post: post@eos-utvalget.no
Telefon: +47 23 31 09 30
Postadresse: Postboks 84 Sentrum, 0101 Oslo

Dersom henvendelsen gjelder EOS-utvalgets behandling av personopplysninger om deg bes du om å merke din henvendelse med «Henvendelse om behandling av personopplysninger».