Denne personvernerklæringen handler om hvordan EOS-utvalget samler inn og bruker personopplysninger på vår nettside og i vår saksbehandling.

EOS-utvalget, ved utvalgsleder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Gjeldende regelverk

EOS-utvalgets oppgaver er å kontrollere etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter og som har som formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.

Utvalget gjennomfører inspeksjoner hos tjenestene og behandler klager fra personer som mener seg utsatt for krenkelser fra tjenestene. Utvalget kan også etter eget tiltak ta opp andre forhold som faller innenfor kontrollmandatet.

For å kunne utføre disse oppgavene må utvalget behandle personopplysninger.
Personopplysningsloven, inkludert personvernforordningen (GDPR), gjelder for EOS-utvalget. For at behandling av personopplysninger skal være tillatt må det være et behandlingsgrunnlag. Behandling av personopplysninger som EOS-utvalget foretar har behandlingsgrunnlag i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven) § 18b. Utvalget kan behandle personopplysninger når dette er nødvendig for å utføre oppgavene utvalget er gitt i EOS-kontrolloven. Dette gjelder også særlige kategorier av personopplysninger (personvernforordningen artikkel 9) og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser (personvernforordningen artikkel 10).

 Behandling av opplysninger på www.eos-utvalget.no

NYG AS er EOS-utvalgets leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av nettstedet, lagres på leide  Azure-servere i Norge. Microsoft er en underleverandør av NYG. Det er kun EOS-utvalget og NYG  som har tilgang til opplysningene som samles inn. NYG bruker ikke opplysningene for andre formål enn drift av EOS-utvalgets nettsider.

Nettstatistikk

EOS-utvalget samler bare inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på eos-utvalget.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvilke nettsider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. I tillegg samles det inn teknisk informasjon som bruk av nettleser, skjermoppløsning og operativsystem.

Opplysningene behandles og lagres i avidentifisert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det er derfor ikke mulig å knytte IP-adressen til en unik person eller enhet.

Informasjonskapsler/cookies

En cookie er en fil som lagres i din nettleser og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Formålet med cookies er blant annet å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Informasjonskapslene på vårt nettsted brukes til å huske valgt språk på siden og til å spore aktiviteten til den avidentifiserte IP-adressen på siden.

Når du går inn på www.eos-utvalget.no kan du velge om du ønsker å samtykke til eller avslå bruk av cookies.  Dersom du velger å ikke akseptere bruken av cookies vil din aktivitet på nettstedet ikke spores.

Saksbehandling og arkiv

Det registreres ulike typer personopplysninger i utvalgets arkiv- og saksbehandlingssystem. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Saksdokumentene kan også inneholde særlige kategorier av personopplysninger etter personvernforordningen artikkel 9 og opplysninger om straffedommer og lovovertredelser etter personvernforordningen artikkel 10.

 E-post og telefon

EOS-utvalget benytter e-post og telefon i det daglige arbeidet for å oppfylle utvalgets lovpålagte oppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandlingen til utvalget vil derfor journalføres.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post kan være ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Besøk i EOS-utvalgets lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Kamera i porttelefon

Ved inngangspartiet på gateplan hos utvalget er det montert et kamera som aktiveres når man ringer på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet.

Kameraovervåking

EOS-utvalget har kameraovervåking ved inngangspartiet til sine lokaler. Kameraovervåkingen skjer hele døgnet. Kameraovervåkingen er merket med skilt på de aktuelle stedene.

Liste over deltakere på årskonferansen i regi av EOS-utvalget

Når du melder deg på årskonferansen lagres informasjon om navn, e-post og eventuelt stilling og arbeidssted om du oppgir det.

For å kunne sende ut invitasjon til neste årskonferanse lagres en liste med navn og e-postadresser til deltakerne fra fjorårets årskonferanse. Det informeres om dette i invitasjonen til årskonferansen og du kan velge å reservere deg mot dette.

 Sletting av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for, jf. EOS-kontrolloven § 18b tredje ledd.

Personopplysninger som behandles til utvalgets lovpålagte kontrolloppgaver vil oppbevares i tråd med reglene i arkivloven.

 Rettigheter og krav om innsyn

Når utvalget inspiserer tjenestene, eller behandler klagesaker, får vi tilgang til informasjon som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven eller underlagt taushetsplikt EOS-kontrolloven. Personopplysningene som behandles omhandler forhold av betydning for nasjonal sikkerhet, forsvar og forebygging av alvorlig kriminalitet.

Derfor er den registrertes rettigheter etter personvernforordningen begrenset. Dette betyr at blant annet rett til informasjon, innsyn, retting, sletting og protest ikke gjelder for EOS-utvalgets behandling av personopplysninger, når behandlingen skjer som et ledd i utvalgets kontrollvirksomhet.

Innsyn vil også begrenses etter reglene i EOS-kontrolloven og sikkerhetsloven, fordi det ikke kan gis innsyn i taushetsbelagt og/eller sikkerhetsgradert informasjon. Offentlighetsloven og forvaltningsloven gjelder ikke for EOS-utvalget.

Du må gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger.

 Kontakt oss

E-post: post@eos-utvalget.no
Telefon: +47 23 31 09 30
Postadresse: Postboks 84 Sentrum, 0101 Oslo

Dersom henvendelsen gjelder EOS-utvalgets behandling av personopplysninger om deg bes du om å merke din henvendelse med «Henvendelse om behandling av personopplysninger».