Hva kontrollerer utvalget?

Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.

Hvem er vi?

EOS-utvalget har sju medlemmer, medregnet leder og nestleder, som velges av Stortinget.

EOS-tjenestene

Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver såkalt EOS-tjeneste. Utvalget inspiserer disse flere ganger årlig: Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

Regelverk

EOS-utvalgets kontroll legger særlig vekt på forhold som berører enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern.

Historikk

EOS-utvalget ble opprettet av Stortinget i 1996. 

Internasjonalt samarbeid

Utvalget har i løpet av de siste årene etablert et samarbeid med flere lands kontrollorganer.

Kontroll av tilrettelagt innhenting

EOS-utvalget kontroller E-tjenestens metode løpende.