Foruten årsmeldingene kan utvalget også levere særskilte meldinger om det er avdekket forhold som Stortinget straks bør kjenne til. Meldingene og deres vedlegg skal være ugraderte og offentlig tilgjengelige.

Tjenestene får før offentliggjøringen mulighet til sjekke at meldingen ikke inneholder noen sikkerhetsgraderte opplysninger.

Men utvalget kan i årsmeldingen eller i en særskilt melding gjøre Stortinget oppmerksom på det bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i en sak eller et forhold som utvalget har undersøkt.

Utvalgets meldinger blir behandlet av Kontroll- og konstitusjonskomiteen som utarbeider en innstilling til Stortinget. Meldingen blir deretter debattert av Stortinget i plenum.

Nedenfor finner du de særskilte meldingene som utvalget hittil har levert til Stortinget: