EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

EOS-utvalget feirer 25 år som kontrollorgan

For å markere jubileet utgir utvalget en jubileumspamflett med bidrag fra blant annet Harald Stanghelle,
Svein Grønnern, Eldbjørg Løwer og Jette Christensen. Les en digital utgave av jubileumspamfletten her.