EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene:
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Høringssvar om endringer i e-loven

Les høringssvaret vårt her.

Tre ledige stillinger som teknologer

Les mer om stillingen og søk her