EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Særskilt melding om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Les sammendrag og hele meldingen her.

Høringssvar fra EOS-utvalget
om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Les mer

EOS-utvalet har flytta til Bryn i Oslo

Under den offisielle innviinga fekk sjefane for EOS-tenestene og stortingspresidenten sjå det nye lokalet i Nils Hansens vei 25.

Les mer