EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Viktig informasjon: Grunnet utbruddet av koronaviruset vil EOS-utvalget ha redusert kapasitet for saksbehandling, og personer som henvender seg til oss vil måtte vente lenger på svar enn vanlig.

Særskilt melding om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjer-opplysninger

Les sammendraget og meldingen her

Ledig vikariat som administrativ seniorkonsulent

Les mer om stillingen her