EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

EOS-utvalget undersøker
Frode Berg-saken

Les mer

Vil du være med på å forme fremtidens teknologiske kontroll av de hemmelige tjenestene? 

Vi søker to teknologer til sekretariatet

Se annonsen her

Les EOS-utvalgets årsmelding for 2018

Les sammendrag og hele meldingen her.