EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Særskilt melding om ulik praksis for sikkerhetsklarering
av personer med tilknytning til andre stater

Les sammendrag og hele meldingen her.

Høringssvar fra EOS-utvalget
om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Les mer