EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Viktig informasjon: Grunnet koronapandemien vil EOS-utvalget ha redusert kapasitet for saksbehandling,
og personer som henvender seg til oss vil måtte vente lenger på svar enn vanlig.

EOS-utvalget feirer 25 år som kontrollorgan

For å markere jubileet utgir utvalget en jubileumspamflett med bidrag fra blant annet Harald Stanghelle,
Svein Grønnern, Eldbjørg Løwer og Jette Christensen. Les en digital utgave av jubileumspamfletten her.

Stortinget har valt ny leiar av EOS-utvalet

Les saka her.