EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Stortinget har valt ny leiar, ny nestleiar og nye medlemmar til EOS-utvalet

Særskilt melding om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Les sammendrag og hele meldingen her.

Høringssvar fra EOS-utvalget
om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Les mer

EOS-utvalet har flytta til Bryn i Oslo

Under den offisielle innviinga fekk sjefane for EOS-tenestene og stortingspresidenten sjå det nye lokalet i Nils Hansens vei 25.

Les mer