EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

EOS-utvalget feirer 25 år som kontrollorgan

For å markere jubileet utgir utvalget en jubileumspamflett med bidrag fra blant annet Harald Stanghelle,
Svein Grønnern, Eldbjørg Løwer og Jette Christensen. Les en digital utgave av jubileumspamfletten her.

To faste ledige juriststillinger
i sekretariatet

Les mer om de ledige stillingene her