EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Meld deg på årskonferansen

Les om årskonferansen 1. april 2020

Les mer

EOS-utvalget undersøker
Frode Berg-saken

Les mer

Les EOS-utvalgets årsmelding for 2018

Les sammendrag og hele meldingen her.