EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene;
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Viktig informasjon: Grunnet utbruddet av koronaviruset vil EOS-utvalget ha redusert kapasitet for saksbehandling, og personer som henvender seg til oss vil måtte vente lenger på svar enn vanlig.

EOS-utvalgets årsmelding for 2019

Les sammendraget eller hele årsmeldingen her.