Gruppebilde av EOS-utvalget 2021. Foto

EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene:
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Om EOS-utvalgets rolle knyttet til Bhatti og
25-juni-utvalget

Les uttalelsen vår her

Oversikt over andre lands kontrollorganer

Les kortrapporten her (på engelsk)

Texting sms with phone in city outdoor park. Woman sending text message with cellphone. Chatting on instant messaging app. Person using smartphone. Conversation and discussion with friend online.