Uttalelse fra EOS-utvalget om PSTs hjemmelsgrunnlag for bruk av droner

Les brevet fra 10.oktober 2022 (avgradert 7. februar 2023) her

Signert charter med syv samarbeidende kontrollorganer i Belgia, Nederland, Danmark, Sveits, Storbritannia og Sverige

Charter of the Intelligence Oversight Working Group

Innspill til Stortingets behandling av Dokument 21 (2020-2021) - "Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon"

Les brevet fra 24. mars 2021 her

Innspill til Stortingets behandling av ny lov om Etterretningstjenesten

Les brevet fra 12. mai 2020 her

Undersøkelse av sikkerhetssamtaler i NSM og FSA

Les utvalgets uttalelse og hele rapporten fra undersøkelsen her

Signert charter med fem samarbeidende kontrollorganer i Belgia, Nederland, Danmark, Sveits og Storbritannia

Charter of the Intelligence Oversight Working Group

Avgradert versjon av EOS-utvalgets rapport fra 17.06.2009 om undersøkelse av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) 

Les den avgraderte rapporten her.