Innspill til Stortingets behandling av ny lov om Etterretningstjenesten

Les brevet fra 12. mai 2020 her

Undersøkelse av sikkerhetssamtaler i NSM og FSA

Les utvalgets uttalelse og hele rapporten fra undersøkelsen her

Signert charter med fem samarbeidende kontrollorganer i Belgia, Nederland, Danmark, Sveits og Storbritannia

Charter of the Intelligence Oversight Working Group