EOS-utvalget kontrollerer de hemmelige tjenestene:
Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten,
Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Se opptak av årskonferansen

Finn lenke til opptaket her

Om kontrollen med tilrettelagt innhenting

Les artikkelen om kontrollen med E-tjenestens nye metode her

Oversikt over andre kontrollorganer

Les kortrapporten (på engelsk) her

EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen overleverer særskilt melding til stortingspresident Masud Gharahkhani om Etterretningstjenestens rolle i 25. juni-saken. Foto: Peter Mydske/Stortinget

EOS-utvalgets undersøkelse
av 25. juni-saken

Les pressemeldinga og den særskilte meldinga her.