Hvert år overleverer EOS-utvalget en melding til Stortinget om sin virksomhet. Årsmeldingene skal være ugraderte og offentlig tilgjengelige. Tjenestene får før offentliggjøringen mulighet til å se gjennom årsmeldingen for å sjekke at den ikke inneholder noen sikkerhetsgraderte opplysninger.

Men utvalget kan i årsmeldingen eller i en særskilt melding gjøre Stortinget oppmerksom på det bør gjøre seg kjent med graderte opplysninger i en sak eller et forhold som utvalget har undersøkt.

Utvalgets årsmelding blir behandlet av Kontroll- og konstitusjonskomiteen som utarbeider en innstilling til Stortinget. Meldingen blir deretter debattert av Stortinget i plenum.

Nedenfor finner du de årsmeldingene som utvalget hittil har levert til Stortinget: