Vi har bestemt oss for å arrangere en konferanse årlig fremover som en del av utvalgets arbeid for å gjøre offentligheten kjent med kontrollen av EOS-tjenestene og for å bidra til en debatt om kontrollen og resultatene av kontrollen.

I 2016 arrangerte vi en konferanse i anledning 20-års-jubileet for utvalget, og siden 2017 har vi arrangert konferanser som har vært åpne for påmelding fra publikum.