EOS-utvalgets undersøkelse av 25. juni-saken

Som følge av masseskytingen 25. juni 2022 ble det oppnevnt et utvalg som skulle evaluere PSTs og politiets håndtering av hendelsen 25. juni 2022. Det lå utenfor evalueringsutvalgets mandat å evaluere Etterretningstjenesten (E-tjenesten)

EOS-utvalget besluttet i februar 2023 å undersøke E-tjenestens rolle i 25. juni-saken. Basert på EOS-utvalgets eget mandat, evalueringsutvalgets mandat og rapport, påstander fremsatt i offentligheten og utvalgets foreløpige undersøkelser i saken, besluttet utvalget i juni 2023 å avgrense sine videre undersøkelser til følgende to spørsmål:

  1. Hvorvidt E-tjenesten ved sin kildeføring fremprovoserte skytingen 25. juni 2022,
  2. Hvorvidt E-tjenesten overholdt plikten til rettidig å dele all relevant informasjon med PST i forkant av angrepet.

Utvalget har etter sin undersøkelse av saken ikke funnet grunnlag for å kritisere E-tjenesten.

EOS-utvalget har i dag, 30. januar, informert Stortinget om saken i en særskilt melding. Meldingen kan leses her.

EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen overleverer særskilt melding til stortingspresident Masud Gharahkhani om Etterretningstjenestens rolle i 25. juni-saken. Foto: Peter Mydske/Stortinget