Kategori: Aktuelt

European Intelligence Oversight Conference 2023 i Oslo

Den 9. og 10. November blei European Intelligence Oversight Conference arrangert i Oslo. Konferansen blei arrangert av EOS-utvalet i lag med danske Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og dei to svenske kontrollorgana Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) og Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun). Konferansen har tidlegare blitt arrangert i Paris, Haag, Roma og London. EOS-kontrollorgan frå 16 […]

Read More

EOS-utvalgets kontroll med E-tjenestens metode tilrettelagt innhenting

Den 1. oktober trådte hele Lov om Etterretningstjenesten i kraft. E-tjenesten har nå lov til å bruke metoden «tilrettelagt innhenting». Den forkortes ofte «TI». Metoden innebærer at Etterretningstjenesten kan innhente elektronisk kommunikasjon som krysser Norges grense. EOS-utvalget har ansvar for å kontrollere lovligheten av E-tjenestens virksomhet, inkludert tjenestens bruk av tilrettelagt innhenting. Flere ansatte i […]

Read More

Om EOS-utvalgets rolle knyttet til Bhatti og 25-juni-utvalget

I evalueringsrapporten fra 25.juni-utvalget står det at «Utvalget er også kjent med at EOS-utvalget har fattet særskilt interesse for PSTs arbeid med Bhatti, men kan av graderingshensyn ikke beskrive dette mer i detalj.» og «I kombinasjon kan disse forholdene (ingen kjente terrorplaner, kritisk oppmerksomhet fra EOS og varierende informasjonstilgang) ha bidratt til at PST anså […]

Read More

Sjå opptak av EOS-utvalgets årskonferanse 30. mars 2023 her

For å sjå opptak av konferansen – gå inn på denne lenka til Youtube-kontoen vår. EOS-utvalets årskonferanse 2023 var i Wergeland-salen på Litteraturhuset i Oslo den 30.mars. Temaet var «Kontroll av nye overvakingsmetodar». Sjå programmet under: 9.00     EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen presenterer utvalgets årsmelding for 2022. 9.20     Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og […]

Read More

Høringssvar fra EOS-utvalget om forslag knyttet til PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon

Under kan du lese høringssvaret i ren tekst. Les hele det signerte høringssvaret i pdf-format her 1.    Innledning EOS-utvalget viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) høringsbrev 7. oktober 2021 om forslag til endringer i politiloven, politiregisterloven og politiregisterforskriften – PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon. Utvalget inngir med dette høringssvar. EOS-utvalget praktiserer en […]

Read More

To ledige juriststillinger i EOS-utvalgets sekretariat

Én av juriststillingene er rettet spesielt mot kontroll av Etterretningstjenestens innhenting av datatrafikk som krysser Norges grense. Les mer om de to stillingene her: Oppdatering 15.november 2021: Fristen er nå gått ut Ledig fast stilling for deg som ønsker å være med å kontrollere den nye metoden til E-tjenesten – tilrettelagt innhenting. Ledig fast stilling […]

Read More

Ny leiar og nye medlemmar i EOS-utvalet

Stortinget vedtok 17. juni presidentskapet si innstilling om ny leiar, ny nestleiar og to nye medlemmar til EOS-utvalet. Ny leiar blir Astri Aas-Hansen, dommar i Oslo tingrett og nestleiar i EOS-utvalet sidan 1. juli 2019. Aas-Hansen har tidlegare vore politisk rådgivar (2005-2007) og statssekretær (2007-2013) i Justisdepartementet for Arbeidarpartiet, og ho har jobba som advokat. […]

Read More