Kategori: Aktuelt

EOS-utvalets årskonferanse 2020

Hemmelege tenester i eit ope demokratisk samfunn Konferansen, som vil handla om kontrollen med dei hemmelege tenestene, er gratis og vil vara frå cirka klokka 9.00 til 14.30 onsdag 1. april på Litteraturhuset i Oslo. Ordstyrar og debattleiar: Trude Teige Stadfesta innleiarar og paneldeltakarar: Morten Haga Lunde, sjef for Etterretningstenesta Hans Sverre Sjøvold, sjef PST […]

Read More

EOS-utvalget undersøker Frode Berg-saken

På bakgrunn av opplysninger som er kommet frem i offentligheten om Frode Berg, gjennomfører EOS-utvalget en undersøkelse. – Utvalget vil behandle denne saken grundig. Vi kan ikke nå si noe om når undersøkelsen vil bli ferdig, sier Svein Grønnern, leder for EOS-utvalget. EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres […]

Read More

Spørsmål og svar om EOS-utvalget

Hva er «EOS-utvalgets» fulle navn? Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Hva kontrollerer utvalget? Formålet med kontrollen EOS-utvalget utfører er først og fremst å se til at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt av EOS-tjenestene. Utvalget skal klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, påse at tjenestene ikke benytter seg av mer inngripende […]

Read More

EOS-utvalgets årskonferanse for 2017

Kontroll av hemmelige tjenesterHvordan møte «overvåkingssamfunnet»? Gamle Logen, onsdag 5. april 2017 kl. 1000 – 1530. Ordstyrer for dagen: Aslak Bonde Del 1 Hvordan fungerer kontrollen med de hemmelige tjenestene i Norge i dag? 10.00 – 10.20EOS-utvalgets årsmelding for 2016 – innblikk i et kontrollår. Ved EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer 10.20 – 10.35Hemmelige tjenester i […]

Read More

Særskilt melding til Stortinget om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Under følger et sammendrag fra vår særskilte melding Les hele den særskilte meldinga her (pdf-format). Sikkerhetsklarering skal bare gis dersom det ikke finnes rimelig grunn til å tvile på at personen er sikkerhetsmessig skikket. Ved vurderingen skal det legges vekt på forhold som er relevante for personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft i forbindelse med behandling […]

Read More

Uttalelse sammen med fire andre europeiske kontrollorgan om styrket kontrollsamarbeid

Les hele uttalelsen på engelsk her. Etterretnings- og sikkerhetstjenester i ulike land samarbeider stadig mer. Det fører til at mye mer data blir utvekslet mellom landenes tjenester. Dette har særlig vist seg de siste årene. Trusselen fra islamske terrorister har økt, og ekstremistgrupper har gjennomført flere angrep i Europa. Den økende internasjonale utvekslingen av data […]

Read More

Høringssvar fra EOS-utvalget om forslag til ny lov om Etterretningstjenesten

Under kan du lese pressemeldingen om høringssvaret vårt til ny lov om Etterretningstjenesten. Les hele høringssvaret vårt her (pdf) EOS-utvalget har en høy terskel for å avgi høringssvar, og vårt mandat innebærer ikke å mene noe om hvilke overvåkingsmetoder Stortinget som lovgiver skal gi E-tjenesten. Vi har for eksempel ingen mening om tilrettelagt innhenting/digitalt grenseforsvar […]

Read More