EOS-utvalget vil gjøre alt vi kan for å beskytte varslere

I en artikkel på nettstedet aldrimer.no den 5. mars 2018 viser redaktør Kjetil Stormark til påstått manglende vern for personer som ønsker å varsle EOS-utvalget om kritikkverdige forhold i de hemmelige tjenestene.

Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer

Stormark viser til at «minst en ansatt i de hemmelige tjenestene kontaktet tidlig på 2000-tallet kontrollutvalget for å fortelle om kritikkverdige forhold», og at vedkommende ba om kildevern. Stormark viser til at personen fikk tilbakemelding om at slik kildevern ikke kunne gis, med henvisning til at EOS-utvalget «har ingen hemmeligheter overfor Stortinget.»

Som leder for EOS-utvalget vil jeg presisere at vi har en plikt til å sørge for at identiteten til personer som i fortrolighet har gitt informasjon til EOS-utvalget beskyttes og ikke eksponeres når vi undersøker mulige kritikkverdige forhold i tjenestene.

Om vi får et varsel må vi vurdere om og hvordan informasjonen fra varsleren kan brukes av utvalget uten at varslerens identitet blir avslørt. Utvalget kan ta opp saker av eget initiativ, uten å måtte begrunne årsaken til undersøkelsene overfor tjenestene.

Når det gjelder saken Stormark viste til fra tidlig på 2000-tallet, vil jeg understreke at utvalget den gangen garanterte at varslerens navn ikke ville bli avslørt av EOS-utvalget om vi gjorde undersøkelser i EOS-tjenestene basert på informasjonen vi fikk.

EOS-utvalget måtte likevel opplyse om risikoen for at varsleren kunne bli utpekt som kilde til informasjonen dersom utvalget satte i gang en undersøkelse.

Jeg vil presisere at utvalget hverken nå eller tidligere uten samtykke vil bruke informasjon fra varslere som vil forbli anonyme. VI avslører heller ikke overfor Stortinget identiteten til varslere eller klagere.

EOS-utvalget mener også at personer som er ansatt i virksomheter som er underlagt EOS-utvalgets kontrollområde fritt skal kunne varsle til EOS-utvalget om mulig kritikkverdige forhold internt, uten hinder av taushetsplikt. Vi vil gjøre alt vi kan for å beskytte varslere som skulle komme til oss.

Eldbjørg Løwer, EOS-utvalgets leder

Les mer om muligheten til å klage og varsle til EOS-utvalget her.