Klarering av ansatte i politiet – undersøkelser

EOS-utvalget skal av eget tiltak ta opp «alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, og særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk», jf. EOS-kontrolloven § 5 tredje ledd.

På bakgrunn av blant annet offentlig fremsatt kritikk og bred mediedekning, arbeider utvalget med undersøkelser av eget tiltak som tar for seg spørsmål knyttet til klarering av ansatte i politiet. Utvalget vil gjennomføre sine undersøkelser, og melde til Stortinget om resultater og funn.

Undersøkelsene omfatter flere av forholdene som er tatt opp i en henvendelse fra fraksjonslederne i justiskomiteen på Stortinget. Les EOS-utvalgets svar på brevet her.