Presisering fra EOS-utvalget om kritikk for PSTs behandling av opplysninger fra Advokatforeningens leder

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort viste i sin årstale 23. november 2017 til en sak der EOS-utvalget kritiserte PST for å ha behandlet opplysninger om en advokat uten at det var hjemmel til dette i politiregisterloven. Hjort sa at da han snakket med advokaten på telefon «var det med en underlig følelse av at det var noen andre til stede». Han uttrykte bekymring for at «[n]år det blir kjent at PST ulovlig overvåker advokater, svekkes tilliten til at man kan oppsøke advokatbistand i fortrolighet».

Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer

Hjort synes å legge til grunn at utvalgets kritikk gjelder kommunikasjonsavlytting av advokaten. Utvalgets undersøkelser og uttalelse til klageren gir ikke dekning for de slutninger Hjort trekker. Utvalget søker i sine uttalelser til klagere, og i sine årlige meldinger til Stortinget, å beskrive det kritiserte forholdets alvorlighetsgrad.

For utvalget er det en utfordring at det er rettslig forhindret fra å gi ytterligere informasjon om grunnlaget for kritikken, og dermed kun i begrenset grad kan gi begrunnelser i klagesaker. Det kan føre til misforståelser, både hos klagerne og andre. Hjort bidrar i sin tale til å styrke slike misforståelser. Problemstillinger knyttet til dette har vært omtalt i flere av utvalgets årsmeldinger til Stortinget. Utvalget vil på nytt melde fra til Stortinget om problemstillingen.

Av Eldbjørg Løwer, leder i EOS-utvalget

Dette innlegget ble først publisert i Advokatbladet 1. desember 2017.