Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 36 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Norsk mann (23) sikta for terrorforbund Mannen blei gripen på arbeidsplassen han skal vera sikta for å ha avtalt eit terroråtak for terrororganisasjonen IS. Forsvararen seier til NRK at mannen ikkje erkjenner straffskuld. Han er tidlegare dømt for ulovleg oppbevaring av […]

Read More

Medieoppsummering veke 35 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Veldig interessant fråsegn frå svensk kontrollorgan Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som kontrollerer det svenske politiet, inkludert «svensk PST», har kome med ei utsegn som handlar om Säkerhetspolisen registrering av sensitiv informasjon om politiske meiningar og tilknyting til fagforeining. Konklusjonen til kontrollorganet er […]

Read More

Medieoppsummering veke 34 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årsrapport frå Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll Utvalet som kontrollerer det ordinære politiets bruk av kommunikasjonskontroll – KK-utvalget – kom i sommar med sin årsrapport for 2018. Leiar Ingvild Mestad skriv at KK-utvalet har prioritert å kontrollera politiets bruk av dataavlesing. Ho skriv […]

Read More

Medieoppsummering veke 21 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Denne veka kom innstillingen om årsmeldinga vår frå Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Nokre utdrag frå innstillinga: Komiteen forventer at EOS-utvalget tilføres tilstrekkelige midler for 2020 slik at planene for opprettelse av en teknologisk enhet med minst fem ansatte blir fullført. […]

Read More

Medieoppsummering veke 19-20 2019

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ekstra pengar til PST i revidert nasjonalbudsjett (Regjeringen.no) Regjeringen foreslår å bevilge 162 millioner kroner til PST for å styrke tjenestens evne til å innhente informasjon i det digitale rom. Bråk etter at Republikanar-leia kontrollkomite i Senatet vil avhøyra Trump-son (USA Today) Republican-led […]

Read More

Veke 13 2019

Medieoppsummering EOS-utvalets årsmelding blei overlevert til Stortinget 27. mars Det var kritikken mot PST, især sakene om munnleg overlevering av klareringsinformasjon og registrering av politisk engasjement, som media fokuserte på. Les heile årsmeldinga her. Her er pressemeldinga. Her er eit utval mediesaker frå NTB, Rett24.no, Aftenpostenog NRK. NRK Dagsrevyen onsdag hadde også eit innslag om årsmeldinga. Og Aftenposten skreiv leiarartikkelen «Loven gjelder også […]

Read More