Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 18

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Innstillingar om rapporten for å utrede Stortingets kontrollfunksjon Kontroll- og konstitusjonskomiteen har levert ulike innstillingar med bakgrunn i rapporten frå Harberg-utvalet. (Alle innstillingane er ikkje levert enno.) Den innstillinga som gjeld EOS-utvalet og EOS-kontrolloven kan du lesa her. Til trass for […]

Read More

Medieoppsummering veke 17

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om flypassasjeropplysninger og polititilgang (NRK) Øst politidistrikt hadde ulovlig tilgang på flypassasjerlister NSM med årsrapport Noko av det ein kan lesa om der er: NSM har auka talet på tilsette år for år dei siste 5 åra. NSM vurderer resultata av […]

Read More

Medieoppsummering veke 16

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Frode Berg-saka (NRK) Frode Bergs advokat: Hva er det som skal skjules? (VG) Komite-flertall vil avgradere rapporten om Frode Berg (NTB) Opposisjonspartiene vil sette i gang en prosess der Stortinget avgraderer EOS-utvalgets sammendrag av Frode Berg-rapporten. (Nordisk østforum – bokomtale) I […]

Read More

Medieoppsummering veke 15

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding er no publisert i engelsk versjon. Les Annual Report 2020 her. Frode Berg-saka (NRK) Spiondømde Frode Berg håpar at folk vil få innsikt i kva som skjedde då den norske Etterretningstenesta sende han på fleire oppdrag til Russland. I […]

Read More

Medieoppsummering veke 14

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Her kan du lesa årsmeldinga for 2020, og her kan du lesa jubileumspamfletten som utvalet gir ut for å feira at det denne veka er 25 år sidan EOS-utvalet hadde sitt fyrste møte. Frode Berg-saka Fyrstkomande måndag blir det ei lukka […]

Read More

Medieoppsummering veke 12

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no PS! Om du har ein Iphone eller Ipad tilrådast det av tryggingsomsyn å installera den nyaste iOS-oppdateringa som kom i dag. Om EOS-utvalets årsmelding for 2020 (NTB) EOS-utvalget kritiserer PST for informasjonsutveksling om fengslet nordmann (NTB og Forsvarets Forum) FSA og NSM […]

Read More

Medieoppsummering veke 11

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Fyrstkomande onsdag 24. mars leverer EOS-utvalet årsmeldinga for 2020 til Stortinget. Interessant ny nettside med «good practices» om kontroll med EOS-tenester. Det tilrådast å gå inn og sjå her på www.intelligence-oversight.org  . EOS-utvalet har fleire «good practices», og kanskje det er […]

Read More

Medieoppsummering veke 8

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets særskilde melding om graderte opplysningar i Frode Berg-saka Stortinget vedtok torsdag kveld at det blir oppretta ein særskilt komite som skal behandla meldinga. Den komiteen vil bestå av medlemmane i Kontroll- og konstitusjonskomiteen pluss medlemmar frå partia (KrF, Raudt og […]

Read More

Medieoppsummering veke 7

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årsmeldinga for 2020 frå New Zealands kontrollorgan er publisert I årsmeldinga frå Office of the Inspector-General of Intelligence and Security i New Zealand kan du mellom anna lesa om: Ei interessant vurdering av tenestene sine internkontrollsystem Problemstillingar rundt informasjon som New […]

Read More