Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 8

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets særskilde melding om graderte opplysningar i Frode Berg-saka Stortinget vedtok torsdag kveld at det blir oppretta ein særskilt komite som skal behandla meldinga. Den komiteen vil bestå av medlemmane i Kontroll- og konstitusjonskomiteen pluss medlemmar frå partia (KrF, Raudt og […]

Read More

Medieoppsummering veke 7

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årsmeldinga for 2020 frå New Zealands kontrollorgan er publisert I årsmeldinga frå Office of the Inspector-General of Intelligence and Security i New Zealand kan du mellom anna lesa om: Ei interessant vurdering av tenestene sine internkontrollsystem Problemstillingar rundt informasjon som New […]

Read More

Medieoppsummering veke 5

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no På mandag legg EOS-tenestene fram opne trugsel- og risikovurderingar på likt (Regjeringen.no) Mandag 8. februar kl. 12.00 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger. 16-åring terrorsikta av PST (VG) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener den terrorsiktede […]

Read More

Medieoppsummering veke 4

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Har du Iphone og/eller Ipad og ennå ikkje har oppdatert til IOS 14.4? Oppdater no! (Dinside) Tetter alvorlige sikkerhetshull Mogleg forsøk på høgre-ekstrem terror i Sverige (VG) Sverige: Politiaksjon på skole etter at mann med øks skal ha tatt seg inn […]

Read More

Medieoppsummering veke 3

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Nederlandske evalueringskomite har vurdert den nye nederlandske e-lova Dessverre så er ingenting publisert om dette på engelsk enno, så følgande er basert på Google translates omsetjing av artikkelen i Volkskrant  – ta derfor nokre atterhald: Evalueringskomiteen slår fast at lova har […]

Read More

Medieoppsummering veke 2

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Halvårskontrollrapport frå USAs generalinspektør for e-tenestene I rapporten er det sparsomt med detaljar om legalitetskontrollen, men du kan mellom anna lesa om om korleis kontrollorganet handterer varsling, og korleis det har handtert pandemien Les heile rapporten her frå Office of the […]

Read More

Medieoppsummering veke 1

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Intervju med ny e-sjef om nye e-lov (som trådte i kraft 1. Januar) og utsetjinga av kapitla som handlar om Tilrettelagt innhenting (Forsvarets forum) Han venter på avgjørelsen om verktøyene i det digitale grenseforsvaret Intervju med avtroppande e-sjef (NOF.no/Befalsbladet) 20 spørsmål […]

Read More

Medieoppsummering veke 51 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Årsmelding for 2019 frå IPCO – britanes kontrollorgan for hemmelege tenester og andre styresmakter som har lov til å nytt skjulte tvangsmiddel The Investigatory Powers Commisioner’s Office (IPCO) har ei rolle i både å førehandsgodkjenna «warrants» og å driva etterfølgande kontroll. […]

Read More

Medieoppsummering veke 50 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om dataåtaket på Stortinget (PST – pressemelding) Datainnbruddet mot Stortinget er ferdig etterforsket (NRK) Mer enn ti offentlige og private virksomheter ble forsøkt hacket i angrepet mot Stortinget, etter det NRK forstår. PST mener russiske militær-hackere står bak alt. (VG) Russland […]

Read More

Medieoppsummering veke 49 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Norges banks nestleiar må gå etter å ha blitt nekta sikkerheitsklarering (VG) Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen – fikk ikke fornyet sikkerhetsklarering (Dagens Næringsliv) Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fikk fornyet tillit i april uten å være sikkerhetsklarert. Fredag måtte han gå […]

Read More