Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 26

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding er no publisert i engelsk versjon Sjekk ut den engelske versjonen her, og del den gjerne med dei som kan vera interesserte Regjeringa med høyring om forslag til endring av e-lova Konkrete forslag: «Mens gjeldende rett legger beslutningsmyndighet til […]

Read More

Medieoppsummering veke 24

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Nederlands e-tenester må sletta store datasett etter bindande klagevedtak frå kontrollorganet CTIVD Det nederlandske kontrollorganet CTVID har rett til å fatta bindande vedtak i klagesaker. Klageavdelinga til CTIVD har no handsama ei klage frå borgarrettsorganisasjonen Bits of Freedom der konklusjonen er […]

Read More

Medieoppsummering veke 23

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om TI – varsel om høyring om e-lovas paragraf 7.3 før sommaren (Digi) E-tjenesten skal begynne å samle inn data fra elektronisk kommunikasjon over landegrensene. Men én paragraf i den omstridte E-loven gjenstår, og den sendes snart ut på høring. Datatilsynet […]

Read More

Medieoppsummering veke 22

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Debatt i Stortinget om EOS-utvalets årsmelding for 2021 Saksordførar Nils T. Bjørke var den einaste stortingsrepresentanten som tok ordet. Han peika særleg på det at komiteen bad PST sletta registreringa på den eine personen der PST ikkje ville følga EOS-utvalets oppmoding […]

Read More

Medieoppsummering veke 21

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmeldinga til EOS-utvalet – Komiteen ber PST sletta registrering som tenesta ikkje ville sletta etter oppmoding frå utvalet I merknadane til årsmeldinga for 2021 er det mellom anna interessant å merka seg at: «Komiteen viser […]

Read More

Medieoppsummering veke 19

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalget har to ledige faste stillinger for jurister som vil jobbe med legalitetskontroll av de hemmelige tjenestene Forslag om avgradering av EOS-utvalets kortrapport om Frode Berg-saka blei ikkje vedteke i Stortinget Berre SV, Raudt og Miljøpartiet dei Grøne røysta for avgradering. […]

Read More

Medieoppsummering veke 18

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalget har to ledige faste stillinger for jurister som vil jobbe med legalitetskontroll av de hemmelige tjenestene Årsmelding frå sveitsisk kontrollorgan – særs verdt å lesa Du kan i årsmeldinga frå kontrollorganet i Sveits, som også kontrollerer effektiviteten og organiseringa til […]

Read More

Medieoppsummering veke 17

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding for 2021 Les pressemeldinga her Opptak av årskonferansen Sjå opptaket frå EOS-utvalets årskonferanse om kontroll med masseinnsamling her Ny grenselov og PNR-register trer i kraft (Regjeringen.no) Ny grenselov trer i kraft, med hjemmel for innhenting av passasjeropplysninger Om Finland […]

Read More

Medieoppsummering veke 16

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding for 2021 Les pressemeldinga her Opptak av årskonferansen Sjå opptaket frå EOS-utvalets årskonferanse om kontroll med masseinnsamling her Om klagesak behandla av EOS-utvalet (Dagbladet) Stortingets kontrollutvalg kritiserer PST, men vil ikke opplyse hva sikkerhetspolitiet har gjort galt mot islamisten […]

Read More

Medieoppsummering veke 14

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding for 2021 Les pressemeldinga her Her kan du lesa årsmeldinga i pdf-format Mediesaker: (NTB) EOS-utvalget kritiserte i fjor PST for at seks personer var registrert uten at det var grunnlag for det. I det ene tilfellet nektet PST å […]

Read More