Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 22

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Samandrag av Stortingets kontroll- og konstiusjonskomite om EOS-utvalets årsmelding for 2019 Det er i hovudsak saker om PST kor ein samrøystes komité har ytra si meining. Komitten sluttar seg til utvalets kritikk av PSTs registreringar av stortingsrepresentantar med bakgrunn i at […]

Read More

Medieoppsummering veke 20

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Innspel til Stortingets behandling av ny lov om E-tenesta Utvalet sendte denne veka eit brev til Stortinget med nokre innspel til den nye lov om Etterretningstenesta. Les brevet her. Endringar i EOS-kontrollova er vedteke Endringane som i hovudsak gjeld EOS-utvalets forhold […]

Read More

Medieoppsummering veke 19

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. Årsmelding frå Sveits’ kontrollorgan med hemmelege tenester Det sveitsiske kontrollorganet for etterretningstenestene – OA-IA (AB-ND på tysk) har offentleggjort si årsmelding for 2019. Noko av […]

Read More

Medieoppsummering veke 18

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. SISTE: Dansk politi og PET med anti-terror-aksjon i København (TV2 Danmark) Én person anholdt for mistanke om planlægning af terrorangreb i Danmark Stortinget vil truleg […]

Read More

Medieoppsummering veke 17

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. EOS-utvalets særskilde melding om PSTs ulovlege innhenting og lagring av flypassasjeropplysningar blei debattert i Stortinget på onsdag Sjå debatten og les referat her. Eit forslag […]

Read More

Medieoppsummering veke 16

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. Ny sjef for E-bataljonen (Forsvarets Forum) Per Espen Strande blir sjef Etterretningsbataljonen Trump sparkar Generalinspektøren for e-tenestene I Noreg har ikkje Regjeringa noko som helst […]

Read More

Medieoppsummering veke 14

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding Tysdag 31. mars overleverte EOS-utvalets leiar Svein Grønnern årsmeldinga for 2019 til stortingspresidenten – på digitalt vis. Les eit samandrag her og heile årsmeldinga her. Det var saka om PSTs registrering av stortingsrepresentantar som var medlem i ei parlamentarisk […]

Read More

Medieoppsummering veke 13

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Sivilombodsmannen med to årsmeldingar EOS-utvalets søsterorganisasjon har denne veka overlevert sine årsmeldingar til Stortinget. Det er mellom anna verdt å merka seg at Sivilombodsmannen har oppretta ei ressursgruppe for rettstryggleiksutfordringar knytt til teknologisk utvikling. Les meldingane her Og her kan du […]

Read More

Medieoppsummering veke 12

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om Korona-krisa og informasjonstryggleik (NRK) Myndighetene advarer mot dataangrep når folk har hjemmekontor på grunn av koronaviruset (NSM) Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) følger koronasituasjonen i Norge og utlandet tett. (NorSIS) NorSIS og NSR lanserer nettside for tryggere hjemmekontor […]

Read More

Medieoppsummering veke 11 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Kontroll- og konstitusjonskomiteen med innstilling om utvalets særskilde melding om PSTs ulovlege innhenting og lagring av flypassasjerinformasjon  Opphavleg skulle saka bli debattert i Stortinget fredag 20. mars, men gitt Korona-krisa er det godt mogleg at det blir utsett. Les innstillinga her. […]

Read More