Kategori: Medieoppsummering

Medieoppsummering veke 25

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ny e-lov trer i kraft 1. januar 2021. Det blei klart etter at den nye e-lova blei sanksjonert i statsråd i dag. Relevante saker: (Forsvarets forum – kronikk av forsvarsministeren) – Nei, det blir ikke masseovervåking (Dagbladet – leiar) Stortingets flertall […]

Read More

Medieoppsummering veke 24

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Stortingsdebatt om EOS-utvalets årsmelding Sjå heile debatten her. Her kan du lesa årsmeldinga Ny lov om E-tenesta er vedteken Her kan innstillinga til utanriks- og forsvarskomiteen lesast og her er lenke til debatten i Stortinget. I botn av denne oppsummeringa kan du […]

Read More

Medieoppsummering veke 23

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Ny e-lov blir truleg vedteken i Stortinget neste veke På måndag 8. juni skal innstillinga frå utanriks- og forsvarskomiteen komma, og berre tre dagar etterpå – torsdag 11. juni – skal saka behandlast i Stortinget. Relevante innlegg: (Aftenposten – to NUPI-forskarar) […]

Read More

Medieoppsummering veke 22

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Samandrag av Stortingets kontroll- og konstiusjonskomite om EOS-utvalets årsmelding for 2019 Det er i hovudsak saker om PST kor ein samrøystes komité har ytra si meining. Komitten sluttar seg til utvalets kritikk av PSTs registreringar av stortingsrepresentantar med bakgrunn i at […]

Read More

Medieoppsummering veke 20

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Innspel til Stortingets behandling av ny lov om E-tenesta Utvalet sendte denne veka eit brev til Stortinget med nokre innspel til den nye lov om Etterretningstenesta. Les brevet her. Endringar i EOS-kontrollova er vedteke Endringane som i hovudsak gjeld EOS-utvalets forhold […]

Read More

Medieoppsummering veke 19

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. Årsmelding frå Sveits’ kontrollorgan med hemmelege tenester Det sveitsiske kontrollorganet for etterretningstenestene – OA-IA (AB-ND på tysk) har offentleggjort si årsmelding for 2019. Noko av […]

Read More

Medieoppsummering veke 18

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. SISTE: Dansk politi og PET med anti-terror-aksjon i København (TV2 Danmark) Én person anholdt for mistanke om planlægning af terrorangreb i Danmark Stortinget vil truleg […]

Read More

Medieoppsummering veke 17

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. EOS-utvalets særskilde melding om PSTs ulovlege innhenting og lagring av flypassasjeropplysningar blei debattert i Stortinget på onsdag Sjå debatten og les referat her. Eit forslag […]

Read More

Medieoppsummering veke 16

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her. Ny sjef for E-bataljonen (Forsvarets Forum) Per Espen Strande blir sjef Etterretningsbataljonen Trump sparkar Generalinspektøren for e-tenestene I Noreg har ikkje Regjeringa noko som helst […]

Read More

Medieoppsummering veke 14

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no EOS-utvalets årsmelding Tysdag 31. mars overleverte EOS-utvalets leiar Svein Grønnern årsmeldinga for 2019 til stortingspresidenten – på digitalt vis. Les eit samandrag her og heile årsmeldinga her. Det var saka om PSTs registrering av stortingsrepresentantar som var medlem i ei parlamentarisk […]

Read More