EOS-utvalget undersøker Frode Berg-saken

På bakgrunn av opplysninger som er kommet frem i offentligheten om Frode Berg, gjennomfører EOS-utvalget en undersøkelse.

– Utvalget vil behandle denne saken grundig. Vi kan ikke nå si noe om når undersøkelsen vil bli ferdig, sier Svein Grønnern, leder for EOS-utvalget.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter.

Utvalget har ifølge EOS-kontrolloven et mandat som dekker kontroll av tre formål

1.           å klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, herunder påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene respekterer menneskerettighetene.

2.           å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader samfunnets interesser.

3.           å påse at virksomheten holdes innen rammen av lov, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett.

Les mer om EOS-utvalget her.

Publisert 17. november 2019