EOS-utvalgets årskonferanse for 2017

Kontroll av hemmelige tjenester
Hvordan møte «overvåkingssamfunnet»?

Gamle Logen, onsdag 5. april 2017 kl. 1000 – 1530.

Ordstyrer for dagen: Aslak Bonde

Del 1

Hvordan fungerer kontrollen med de hemmelige tjenestene i Norge i dag?

10.00 – 10.20
EOS-utvalgets årsmelding for 2016 – innblikk i et kontrollår. Ved EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer

10.20 – 10.35
Hemmelige tjenester i et demokratisk samfunn; om ansvar og utfordringer for lovgivende myndighet. Ved leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Martin Kolberg

10.35 – 10.55
Rikets sikkerhet og balansen mellom menneskerettighetene og samfunnets behov for beskyttelse. Ved statssekretær, justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem

10.55 – 11.15
Evalueringen av EOS-utvalget. Hva har fungert og hva bør endres i tiden fremover? Ved medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Jette F. Christensen

11.15 – 11.45
Spørsmål og kommentarer fra salen til innlederne.

Lunsj 11.45 – 12.30

Del 2

«Overvåkingssamfunnet» – nedkjølingseffekt og redusert ytringsfrihet?

12.30 – 13.45
Overvåkingssamfunnet og ytringsfriheten ­- utilbørlig skade på samfunnslivet? Advokat i Schjødt, Vidar Strømme

Overvåkingssamfunnet – nedkjølingseffekt og redusert ytringsfrihet,- eller en nødvendighet for rikets sikkerhet? ved stortingsrepresentant, Justiskomiteen Hårek Elvenes (H)

Hva må til for at kontrollen med de hemmelige tjenestene skal ha folks tillit? Ved redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle

Innledninger fra og samtale mellom Elvenes, Strømme og Stanghelle. Spørsmål og kommentarer fra salen til innlederne.

Kaffepause 13.45 – 14.00

Del 3

Hvordan skal kontrollen med de hemmelige tjenestene møte den tekniske utviklingen?

14.00 – 14.20
Tekniske muligheter for myndighetenes personovervåking. Ved avdelingsdirektør i Nkom Einar Lunde

14.20 – 14.40
De hemmelige tjenestenes tekniske kapasiteter – kontrollutfordringer. Ved EOS-utvalgets teknisk sakkyndige Kjetil Otter Olsen

14.40 – 15.00
Demokratisk kontroll av teknisk overvåking. Hvordan få til det? Ved leder for Center for Cyber and Information Security (CCIS) Sofie Nystrøm

15.00 – 15.20
Spørsmål og kommentarer fra salen til innlederne.

15.20 – 15.30
Noen avsluttende refleksjoner. Ved EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer