Ny sammensetning av EOS-utvalget

Stortinget utnevner EOS-utvalgets medlemmer. Presidentskapet leverte en innstilling med forslag til gjenoppnevning av leder Astri Aas-Hansen (Ap) og medlem Erling Johannes Husabø for perioden 1.juli 2024 til 30.juni 2027. I tillegg ble Åsa Elvik og Hege Solbakken foreslått som nye medlemmer for samme periode. Innstillingene ble fulgt av et samlet storting og alle ble valgt som foreslått.
 
Portrettbilde av Hege Solbakken
Hege Solbakken (bildet over), er partner i rekrutteringsbyrået Bønes Virik fra 2022. Solbakken var statssekretær for Senterpartiet fra 2005 til 2012. Hun har også innehatt flere styreverv.
 
Portrettbilde av Åsa Elvik
Åsa Elvik (bildet over) er leveranse- og administrasjonsansvarlig i Framsikt AS fra 2018. Elvik var stortingsrepresentant  for Sosialistisk Venstreparti fra 2001 til 2009. Hun var statssekretær i 2009, og fra 2013 til 2015 var hun rådmann i Bø kommune.
Medlemmene Camilla Bakken Øvald og Magnhild Meltveit Kleppa har ikke ønsket gjenvalg.
Denne saken ble publisert 6. juni 2024. Saken ble oppdatert 14. juni etter at Stortinget behandlet innstillingen.