Medieoppsummering veke 11 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Fyrstkomande onsdag 24. mars leverer EOS-utvalet årsmeldinga for 2020 til Stortinget.


Interessant ny nettside med «good practices» om kontroll med EOS-tenester.

Det tilrådast å gå inn og sjå her på www.intelligence-oversight.org  . EOS-utvalet har fleire «good practices», og kanskje det er mogleg å bli inspirert av korleis det er i andre land også.


Høyring om endringar i politiregisterforskriftens del som handlar om PSTs behandling av opplysningar

Justisdepartementet skriv at endringane som blir foreslått delvis er meint som ei klargjering, presisering og forenkling av regelverket, utan at det materielle innhaldet i regelverket skal bli endra.

JD ønsker å «fjerne unødvendige reguleringer og å harmonisere reglene for PST med tilsvarende regler for det øvrige politi.»

Noko av det som likevel er verdt å merka seg er at departementet ønsker at i § 21-1 om «nødvendighetskriteriet» skal ikkje ordlyden lenger indikera at opplistinga i føresegna er uttømmande.

Det er også eit forslag om at i §21-2 skal ikkje lista over kven det kan behandlast opplysningar om lenger vera uttømmande, men heller at «opplistingen skal tjene som en eksemplifisering».

Same som i dei to setningane over foreslår JD i 21-3 om kva for opplysningar som kan behandlast.

Departementet foreslår også at ved enkelte høve skal PST sleppa å gjera ei konkret vurdering av informasjon tenesta behandlar.

Og JD vil at omgrepet «arbeidsregistrering» skal vekk frå forskrifta.

Det er også interessant for utvalets kontroll er det at det er foreslått at PST ikkje lenger skal ha eit krav å laga ei arbeidshypotese kvar gong det for fyrste gong blir behandla opplysningar i ei sak.

Sjå heile høyringsnotatet her.


Ganske fersk halvårsrapport frå NSAs generalinspektør

Du kan mellom anna lesa om følgande i kontrollorganet til USAs SIGINT-teneste National Security Agency (NSA)

 • At så å seie alle tilrådingar generalinspektøren kjem opp med blir følgt opp av tenesta, men at mykje tek lang tid.
 • Kontroll av «compliance» ved ein stasjon som NSA har i saman med ein partner og problemstillingar knytt til det.
 • Manglar i eit internkontrollsystem som skal sikra amerikanarar personvern i tilknyting til eit målsøking-verktøy NSA har.
 • Inspeksjon av Royal Air Force Menwith Hill i Storbritannia kor også NSA er involvert.

 Les halvårsrapporten her.


 Rapport frå Säkerhetspolisen i Sverige

Denne veka kom Sveriges svar på PST med si årsmelding for 2020. Der kan du mellom anna lesa om:

 • At Russland, Kina og Iran er dei landa som utgjer størst trugsel mot Sveriges tryggleik.
 • Brister i verksamheiters tryggingstiltak
 • At det framleis er ein «förhöjt» terror-trugsel frå både høgre-ekstremistiske og islamistiske miljø.
 • Om trugslar mot demokratiet og trakassering av politikarar.
 • Om korleis tenesta jobbar på dei ulike områda ho har ansvar for.
 • Om kven Säpo samarbeidar med i inn- og utland.
 • Pedagogiske artiklar om korleis Säpo jobbar for å gjera Sverige tryggare

Les heile den interessante årboka for 2020 her

Nyheitssak:

(Doku) Säpo varnar – extremister får offentliga medel

(SVT) Säkerhetspolisen varnar för ökat hot – främmande makt utnyttjar polariseringen


  Rapport frå Sveriges militære e-teneste

Militära Underrättelse- och Säkerhetstjensten (MUST) har levert sin «årsoversikt» for 2020.

Der kan du mellom anna lesa at MUST meiner:

 • Trugselbiletet blir stadig meir komplekst og bredt
 • Russland og Kina blir peika på som dei som utgjer størst trugsel mot Sverige når det gjeld den militære e-tenesta sitt virke
 • Om svakheiter i Europas forsvar.

 Les heile årsoversikten her.


 Rapport frå Sveriges SIGINT-teneste FRA

I rapporten skriv tenesta mellom anna om:

 • Korleis dei rapporter til støtte for Sveriges utanriks- og tryggingspolitikk, arbeid mot terrorisme og framand etterretning, samt gir støtte til Forsvarets internasjonale innsatsar,
 • Om kva rolle dei vil ha i det nye nasjonale cybertryggleikssenteret i Sverige, kor også mellom anna SÄPO og MUST er involvert.

 Les FRAs årsrapport for 2020 her


Om dataåtaka på Stortinget og andre, samt sårbarheitene i Microsoft Exchange

(NTB) PST etterforsker IT-angrepet – Stortinget vil ha ekstern evaluering

(NRK beta) Seks hackergrupper utnyttet Microsoft-sårbarhetene før de ble kjent

(Digi) TV 2 ble hacket samtidig med Stortinget

(NSM) Ofte stilte spørsmål om sårbarheter i Microsoft Exchange

Relevant sak:

(Associated Press) Finland IDs hackers linked to parliament spying attack


Når e-tenestene sine vurderingar ikkje passer med Danmarks regjerings politikk – og interessant om barn og IS

(Berlingske) PET har været et nyttigt politisk redskab, indtil det blev en potentiel terrortrussel at overlade danske børn til deres egen skæbne i syriske fangelejre blandt tilfangetagne fra det kollapsede terrorkalifat. Problemet er ifølge justitsministeren, at efterretningstjenestens vurdering ikke »stemmer overens« med regeringens politik.

(Jyllands-Posten) En orientering fra Forsvarets Efterretningstjeneste til regeringen i september rokker ved fundamentet for regeringens politik om ikke at tage de danske børn hjem fra Syrien.

(Ekstra Bladet) Regeringen advaret af FE: Islamisk Stat smugler børn ud fra fangelejrene

(Berlingske) En afsløring i Ekstra Bladet gjorde Venstre-politiker »ekstremt alarmeret«: »Det er nok den mest alvorlige sag, jeg nogensinde har oplevet«


Bergen Engines-saka

(E24) UD varslet de hemmelige tjenestene om Bergen Engines-salget. Nekter å gi ut mer detaljer før redegjørelsen i Stortinget

(Dagbladet – innlegg av stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) ) Bergen Engines-saken blir neppe siste gang vi stilles overfor dilemmaer om oppkjøp av strategiske viktige bedrifter. I slike saker gjelder det å ha de sikkerhetspolitiske refleksene i orden.

(E24) PST vant, skolebarna tapte den eneste gangen sikkerhetsloven har vært i bruk. Bergen Engines-salget kan bli den andre saken i Norge som stoppes av sikkerhetsloven.

(Regjeringen.no) Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kan gjøre rede for når Utenriksdepartementet svarte på brevet fra Rolls-Royce datert 15. desember 2020 om et forestående salg av Bergen Engines.

(NTB) Bergen Engines-sjefen forbauset over oppstyre

Bjørnar Moxnes (Raudt) har både stilt eit skriftleg spørsmål om saka til forsvarsministeren og eit spørsmål til spørjetimen på Stortinget.


Interessant spørsmål frå Liv Signe Navarsete

(Stortinget – spørsmål av Sp-representanten.) Pårørande til tilsette eller til personar som har løyst oppdrag for E-tenesta på 1950- og1960-talet opplever at deira søknad om innsyn i E-tenesta sine arkiv blir avvist på bakgrunn av "etablert praksis knytta til rikets sikkerheit og forsvar av landet", noko som vert opplevd som heilt urimeleg etter så lang tid.

Kva er grunngjevinga for at dei pårørande til tilsette eller personar som har gjennomført oppdrag for E-tenesta ikkje får tilgang til informasjon om sine næraste, sjølv 50-60 år etter at dei er døde?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har enno ikkje svart.


Om ekstreme digitale nettverk

(Dagbladet) PST: Slik kan dataspill radikalisere

(psst. – PSTs podkast) I takt med nye medier og økende digitalisering av samfunnet, forandrer også terrorismen seg. Hvilken rolle kan brukerstyrte digitale nettverk, uten noen direkte kobling til konkrete terrororganisasjoner, spille for radikalisering og mobilisering til terror?


Storbritannia vil ha fleire atomvåpen

(CNN) UK labels Russia top security threat, issues warning on China, and promises to build more nuclear warheads

(NTB) Storbritannia vil øke atomvåpenarsenalet. En del av Natos samlede avskrekking, sier Stoltenberg

(VG) Storbritannias statsminister Boris Johnson vil øke sitt arsenal av atomvåpen, og viser til pågående trusler fra land som Russland. Arbeiderpartiet ber den norske regjeringen om å protestere.


Om den terrorsikta 16-åringen

(NTB) Mistanken mot den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha planlagt terror, er styrket etter at PST fant en bombemanual på mobilen hans.

(Dagbladet)  PST ble varslet av en utenlandsk hemmelig tjeneste om 16-åringen dagen før pågripelsen. Den terrorsiktede gutten nekter straffskyld.


 Rettssaka mot IS-kvinna

(NRK oppdatert – podkast) IS-kvinnen: De mystiske meldingene

Relevante saker:

(Aftenposten) Lillesøsteren fra Bærum sa hun ville åpne militær treningsleir i Syria: «Min mann støtter meg fult og helt»

(Dagbladet – kommentar av Martine Aurdal) Slik er Islam Net farlig. Saken mot IS-kvinnen viser hvorfor en fritidsklubb i Groruddalen er problematisk


Ei anna IS-kvinne

(NRK) Terrordømt IS-kvinne satt fri – kan ikke sendes ut av Norge

(NRK) Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, meiner utviste personar som er vurderte som ein samfunnsrisiko, men som ikkje kan sendast ut av landet, skal kunne haldast bak lås og slå.


Australias tryggingsteneste vil ikkje lenger snakka om «høgre-ekstremisme» og «islamsk ekstremisme»

(Sydney Morning Herald) ‘Words matter’: ASIO to stop referring to ‘right-wing’ and ‘Islamic’ extremism


Biden og Putin i tottane på kvarandre

(Reuters) Putin offers Biden public talks after U.S. president says he thinks he is a killer

(Al Jazeera) ‘Takes one to know one’: Putin mocks Biden over ‘killer’ remark

(Reuters) Kremlin, on possible new Cold War, says: we always hope for best but prepare for worst


Også små-aggressivt mellom USA og Kina

(BBC) US and China trade angry words at high-level Alaska talks

(Washington Post) The Biden administration gets a taste of China’s ‘wolf warrior’ diplomacy


NATO med 2020-årsrapport

Les rapporten og/eller sjå video av Jens Stoltenberg legga han fram her.               

Mediesaker:

(Forsvarets Forum) Norge oppfylte Natos 2-prosentmål


Svenske avhøyrt i samband med terroråtaka 11. September 2001

(SVT) 40-åring i Södertälje tros ha nyckelroll i terrorutredningen – ska ha tagit kapare till flyglektioner


Rapportar frå USAs e-teneste

(Office of the Director of National Intelligence) Unclassified Summary of Assessment on Domestic Violent Extremism

(Office of the Director of National Intelligence) Intelligence Community Assessment on Foreign Threats to the 2020 U.S. Federal Elections

Mediesaker:

(CNN) US intelligence report says Russia used Trump allies to influence 2020 election with goal of 'denigrating' Biden

(Reuters) Biden vows Russia's Putin will 'pay a price' for election meddling


Det ordinære politiet med open trugselvurdering for fyrste gong

Les heile trugselvurderinga her


Afghanistan

(NRK) Det er sjelden Russland, USA, Kina og Pakistan uttaler seg om noe i fellesskap. Nå ber de aller parter i Afghanistan om å redusere voldsbruken. Taliban får beskjed om at de bør kutte ut våroffensiven.

(NTB) Biden mener det blir vrient å rekke frist for tilbaketrekking fra Afghanistan


Mange drepne i Myanmar

(Guardian) Mass funerals held as Myanmar coup death toll revised up to 149

(BBC) Myanmar protests: Ousted speaker in hiding vows to continue 'revolution'


Om mobilovervaking og falske basestasjon

(VG) Ansatte i Finansdepartementet har fått en advarsel om at teletrafikk rundt kontorene i Oslo sentrum kan overvåkes og avlyttes, etter funn av en falsk basestasjon i området.

(Medier 24) Falsk basestasjon funnet ved Schibsted-bygget. Ingen konsekvenser for mediehusene


Ganske ellevill sak

(Motherboard Vice) Cars Have Your Location. This Spy Firm Wants to Sell It to the U.S. Military


NUPI-arrangement

(Nupi webinar) I løpet av det siste tiåret reiste minst 17 000 personer, hovedsaklig russere, men også opp mot 1000 fra Vesten, for å bli med i krigen i Ukraina. Mange var ekstremister fra ytre høyre (brune), men også ytre venstre (røde). Dette seminaret vil se nærmere på hvor disse fremmedkrigerne er nå, og hva de har gjort etter Ukraina.Andre saker

(VG)  Nordmann siktet for terror: Skal ha slettet bevis etter politiker-angrep

(New York Times) White House Weighs New Cybersecurity Approach After Failure to Detect Hacks

(NTB) William Burns godkjent som ny CIA-sjef

(Intelligence Online) One of the takeaways from the Nagorno-Karabakh conflict was the shortcomings of Russia's electronic warfare systems and Moscow is determined to catch up on Ankara as soon as possible.

(BBC) Mozambique insurgency: Children beheaded, aid agency reports

(About:intel) The global significance of South Africa’s mass surveillance ruling

(Washington Post – kronikk) China’s rise is exactly the kind of threat NATO exists to stop

(Barents Observer) Moscow protests Norwegian exploration in Svalbard waters

(The Times) Climate change risks new cold war in Arctic, warns Nato chief Jens Stoltenberg

(Spiegel) Estland: Nato-Wissenschaftler wegen Spionage für China verurteilt


(Brussels Times) Cracking of encrypted messaging service dealt major blow to organised crime

(Motherboard Vice) Encrypted Phone Firm 'Sky' Shuts Down

(Politico) Could Putin Launch Another Invasion?


(Aftenposten) Til og med suksessene har endt i fiasko tidligere. Dette må Biden gjøre for å lykkes i Midtøsten.

(Forsvarets Forum – innlegg) – Norge trenger en felles digital grunnmur. Vi har behov for både digital etterretning og digital sikring.

(Filter Nyheter) Høyreekstreme «alltid ønsket velkommen» i AfD, ifølge tysk forsker – nå frykter han fortsettelsen

(Intelligence Online) Pro-Western parties in Kiev and Tbilisi look to build ties with Washington

(Filter Nyheter) «Nazist-problem rundt Vålerenga»: Nå vil Klanen ta grep mot voldelig supportermiljø

(NTB) Angivelig russisk spionring avslørt i Bulgaria


(Dagbladet – kommentar) Nordmann er stjerne i russisk propagandashow

(Forsvarets Forum) Norsk politiker hedres av ukrainsk utbryterrepublikkØnsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no