Medieoppsummering veke 13 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Sivilombodsmannen med to årsmeldingar

EOS-utvalets søsterorganisasjon har denne veka overlevert sine årsmeldingar til Stortinget.

Det er mellom anna verdt å merka seg at Sivilombodsmannen har oppretta ei ressursgruppe for rettstryggleiksutfordringar knytt til teknologisk utvikling.

Les meldingane her

Og her kan du lesa ei pressemelding i samband med korona-pandemien om «forebygging av umenneskelig behandling av frihetsberøvede.»


Den svenske Säkerhetspolisen med særs interessant årsrapport

Säpo skriv mellom anna at trugselen frå både høgre-ekstreme og framand etterretning aukar. Det svensket motstykket til PST skriv også at omtrent 15 land har etterretningsagentar i landet, og at den største trugselen kjem frå Russland og Kina. I den særs interessante rapporten er det mellom anna interessante kapittel om kontraspionasje, korleis ein spion blir verva og dei har lagt ved ein logg over tips dei fekk inn i løpet av ein dag.

Les årsrapporten her. Og her kan du lesa eit samandrag.


Årsmeldingar frå svenske kontrollorgan

Både Säkerhets- og integritetsskyddsnämnden - SIN (som kontrollerer svensk politi og Säkerhetspolisen) og Statens inspektion for underrättelsesverksamhet - SIUN (som kontrollerer den svenske militære etterretninga) har kome med sine årsmeldingar for 2019.

I SINs årsmelding som du kan lesa her, står det mellom anna om:

  •  Tilsynsmetodikken
  • Ei undersøking av Säkerhetspolisen (Säpo) handsamling av sensitive personopplysningar
  • SIN fekk inn 48 klager/krav om kontroll frå enkeltpersonar
  • SINs registerkontroll i samband med sikkerheitsklareringssaker

I ei fråsegn frå SIN i februar i år kan du også lesa om ei undersøking av korleis Säpo har handsama opplysningar om etnisk opphav og religion i tilknyting til kontra-terrorsaker. Konklusjonen var at Säpo ikkje hadde gjort noko ulovleg.

Og i ein rapport frå februar gir SIN kritikk til Åklagarmyndigheten (tilsvarande Riksadvokaten i Noreg). Det er i samband med ei gransking av bruk av overskotsinformasjon frå skjulte tvangsmiddel. Mellom anna har SIN avdekka dårlege sletterutinar.

I SIUNs årsmelding som du kan lesa her, står det mellom anna om:

  • At det kom 9 klager/krav om kontroll og at det ikkje blei funne noko «utilbørleg» på bakgrunn av dette
  • Ein del om kva dei kontrollerer, men veldig lite om resultata av kontrollen.

Det går mot nye reglar for overskotsinformasjon frå kommunikasjonskontroll

I ei innstilling frå Justiskomiteen på Stortinget går komiteen inn for at hovudregelen for overskotsinformasjon frå kommunikasjonskontroll skal vera at informasjonen skal bli sperra, og ikkje sletta. Sperring er definert i politiregisterloven § 2 nr. 10 som «markering av lagrede opplysninger i den hensikt å begrense den fremtidige behandlingen av disse opplysningene»

Følgande er også verdt å merka seg frå innstillinga:

«Flertallet merker seg at Stortingets EOS-utvalg mener at eventuelle begrensninger av bruken av overskuddsinformasjon fra dataavlesning også bør vurderes for bruk av dataavlesning som metode i forebyggende øyemed. Flertallet er enig i at dette ikke adresseres i tilstrekkelig grad i proposisjonen.»

Les innstillinga her og proposisjonen frå justisdepartementet her.


Regjeringa vil grunna korona-krisa gi ekstra pengar til NSM og Sivil klareringsmyndigheit

(Regjeringen.no) Sjå side 28 og 29 i denne proposisjonen frå Regjeringa.


Korona-krisa med eit «EOS-perspektiv»

Over 25.000 mennesker er no døde som følgje av Korona-viruset. Godt over ein halv million menneske verda over er også stadfesta smitta – inkludert britanes statsminister Boris Johnson.

(NRK) FHI-app skal lagre info om dine bevegelser i 30 dager

(VG – kronikk av FHI) Næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter jobber nå sammen i ekspressfart om en app for mer effektiv smittesporing. Lykkes vi kan det bety raskere nedtrapping av inngripende tiltak som treffer hele befolkningen.

(Datatilsynet) – Appen kan være et nyttig verktøy for å redde liv, men det er viktig at det er full åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til, sier direktør Bjørn Erik Thon.

(Dagbladet) Interne dokumenter viser hvordan kinesiske myndigheter kartlegger hvert skritt som de corona-smittede tar. Her hjemme har Folkehelseinstituttet tatt i bruk liknende metoder.

(NTB) Det europeiske personvernrådet vil løfte restriksjoner for å samle data om viruset.

(Bergens Tidende – leiar) Noreg må kome gjennom koronakrisa utan at kvar og ein av oss blir sett under overvaking.

(NTB) Et nettverk av 100.000 kameraer med ansiktsgjenkjenning passer på at ingen med mulig koronasmitte bryter karantene i Moskva

(Reuters) Taiwan's new 'electronic fence' for quarantines leads wave of virus monitoring

(ABC Nyheter) Flere land tar i bruk omfattende overvåkning av «corona-kriminelle»

(The Next Web) Snowden warns: The surveillance states we’re creating now will outlast the coronavirus

(BBC) NHS uses tech giants to plan crisis response

(Intelnews) Spain ‘shifts to a war economy’ and calls on NATO for help with COVID-19

(South China Morning Post) China and US promise to cooperate in fight against coronavirus – but how long will it last?

(Washington Post) G-7 failed to agree on statement after U.S. insisted on calling coronavirus outbreak ‘Wuhan virus’

(Version2 – Danmark) Europæiske teleselskaber vil sende overvågningsdata til EU-Kommissionen

(Bellingcat – video) The Coronavirus Disinformation System: How It Works

(Washington Post) Soldiers around the world get a new mission: Enforcing coronavirus lockdowns

(NTB) Telenor melder om rekordhøy svindeltrafikk

(Forbes) ‘Elite Hackers’ Thought Behind Cyber Attack On World Health Organization

(Lawfare) How do you spy when the world is shut down?

(Aftenposten) Politiet med bekymringsmelding: Kan måtte slippe fri utlendinger som utgjør en samfunnsrisiko

(The Cipher Brief) White Supremacists and the Weaponization of the Coronavirus (COVID-19)

(ABC News – USA) White supremacists encouraging their members to spread coronavirus to cops, Jews, FBI says

(NBC News) FBI says man killed in Missouri wanted to bomb hospital amid coronavirus epidemic

(Aftenposten) Statsminister Viktor Orbán i Ungarn vil innføre unntakslover som i praksis gjør ham til diktator, hevder menneskerettighetsorganisasjoner.

 (Newsweek – USA) Financial Cost of Coronavirus Leads Top Counterintelligence Official to Relax Top-Secret Clearance Rules

(Regjeringen.no) Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

(Forsvarets forum – kronikk) Fremmede staters etterretningstjenester har travle dager nå. De analyserer nøye hvordan Norge håndterer korona-epidemien.

(DN – kronikk) Vi har nå en nasjonal krise, en helsekrise og en økonomisk krise. Vi risikerer også en alvorlig informasjons- og tillitskrise.

(NSM) Som følge av koronasituasjonen arbeides det mer på hjemmekontor enn normalt, også av grupper som tidligere ikke har gjort dette. Utstyr på hjemmekontoret er ikke alltid like godt sikret som det på jobben, og dermed er det viktig å tenke på sikkerheten til hjemmenettverket, fordi man via dette nettet får tilgang til bedriftens interne systemer og data.

(Aftenposten) Kina driver en storstilt diplomatisk kampanje om ettermælet fra koronakampen. – De vil selge inn sin samfunnsmodell, sier norsk ekspert.

(Aftenposten – kronikk) Blir koronakrisen dødsstøtet for den liberale verdensorden? USA ser ut til å snuble i håndteringen. Det åpner døren for Kina.

(Financial Times – Yuval Noah Harari) This storm will pass. But the choices we make now could change our lives for years to come.


Om den nye korona-lova

(Aftenposten) Stortinget har tirsdag vedtatt loven som gir regjeringen vide fullmakter til å håndtere koronakrisen. I første omgang vil den lovmessige unntakstilstanden vare i én måned.

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) I full fart var vi på vei inn i en demokratisk blindsone. Så slo årvåkne jurister alarm, og Stortinget ryddet opp.

(VG – kronikk) Sett i etterkant: Stod faktisk det norske demokratiet på spill noen dager i midten av mars 2020?


Krekar er sendt ut av Noreg

(VG) Mulla Krekar er utlevert til Italia

(NRK) Krekars forsvarer: «Hit sendte Norge i dag en 63-åring med diabetes og høyt blodtrykk»


No har NATO 30 medlemsland

(NATO – pressemelding) North Macedonia joins NATO as 30th Ally


Trugselvurdering frå Estlands etterretningsteneste

Det er ikkje overraskande Russland som Estland ser på som sin store trugsel. Les den interessante trugselvurderinga her.


Nordmann tiltalt for etterretnings-attentat i Danmark

(TV2 – Danmark) En 40-årig norsk statsborger af iransk oprindelse er tiltalt for at have hjulpet en iransk efterretningstjeneste med at planlægge et attentat i Danmark.Andre saker

(Nettavisen) Britene slår alarm om uvanlig russisk aktivitet i Nordsjøen.

(Dagbladet) Den norske fregatten KNM «Otto Sverdrup» var i Nato-styrken som besvarte russernes oppsiktsvekkende tilstedeværelse i Nordsjøen.


(Wired) An Elite Spy Group Used 5 Zero-Days to Hack North Koreans

(NBC News) U.S. files drug trafficking charges against Venezuelan president

(NTB) Familien: Pensjonert FBI-agent døde i iransk fengsel

(BBC) Christchurch shootings: Brenton Tarrant pleads guilty to 51 murders

(Associated Press) Australia hits out at China’s charges against spy writer Yang Hengjun

(Tek.no) Microsoft: Hackere utnytter åpent Windows-hull. Og ingen oppdatering ventes før om tre uker.

(Forsvarets forum) Norge sender ikke soldater til Frankrikes Takuba-styrke

(The Times) Moscow starts spying trial of former US Marine Paul Whelan

(Dagbladet) Han skulle på en tre dagers reportasjereise til Syria. I stedet ble Daniel Rye Ottosen holdt som IS-gissel i 13 måneder.

(VG) «Døden venter på oss her»: Inne i Idlibs mareritt

(Deutsche Welle) Germany's far-right AfD to dissolve extreme 'Wing' faction

(NBC News) Neo-Nazis from U.S. and Europe build far-right links at concerts in Germany

(NTB) For tredje gang på tre uker har Nord-Korea ifølge Sør-Korea sendt opp raketter, melder nyhetsbyrået Yonhap.

(New York Times) The Terrorist Who Got Away

(Forbes) Putin’s Secret Intelligence Agency Hacked: Dangerous New ‘Cyber Weapons’ Now Exposed


(Intelligence online) Covid-19 pandemic postpones new French intelligence law

(Intelligence online) Covid-19 also hits intelligence services in France


(New York Times) U.S. Officials Push for Expelling Suspected Chinese Spies at Media Outlets

(Reuters) US cybersecurity experts see spike in Chinese digital espionage


(NTB) Tyrkia sikter 20 saudiarabere for likvidasjonen av journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi

(Al Jazeera) Kabul Sikh temple siege: Dozens killed in attack claimed by ISIL

(Intercept) Leaked Intelligence Cables Detail a Secret Propaganda War Between Iranian Spies and Exiled Militant Group

(Defense One) America’s Allies Are Becoming a Nuclear-Proliferation Threat

(NSM) Ved konkurs hos leverandører i sikkerhetsgraderte anskaffelser - Hvordan sikre gradert informasjon og fortsatt leveranse?


Vekas me-i-Noreg-skal-vera-glad-for-at-me-har-dei-politikarane-me-har-korona-sak

(NRK) President Bolsonaro mener koronakrisen er lureri fra mediene


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no