Medieoppsummering veke 16 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Om du ikkje har fått med deg EOS-utvalets årsmelding for 2019 kan du lesa henne her.


Ny sjef for E-bataljonen

(Forsvarets Forum) Per Espen Strande blir sjef Etterretningsbataljonen


Trump sparkar Generalinspektøren for e-tenestene

I Noreg har ikkje Regjeringa noko som helst mandat til å sparka medlemmar frå EOS-utvalet. I USA er det annleis.

(New York Times) Trump to Fire Intelligence Watchdog Who Had Key Role in Ukraine Complaint

(Washington Post) Attorney General Barr says he supports Trump’s ouster of intelligence watchdog

(Washington Post) Inspector general who handled Ukraine whistleblower complaint says ‘it is hard not to think’ Trump fired him for doing his job

(ABC News) Pelosi, Democrats decry Trump's 'shameful' firing of inspector general

(Politico) Democrats seek protections for inspectors general after Trump attacks

(NBC News) Republican, Democratic senators want a written explanation for the removal of the intelligence community inspector general

(Guardian) President says someone should ‘sue the ass off’ whistleblower whose complaint fired official relayed

(Politico) One senator called Trump's decision to fire Michael Atkinson “terrible on a lot of levels," while another didn't appear bothered by it.

(Politico) 'A searing time for whistleblowers': Ousted intel watchdog wrote letter to Schumer

Her kan du lesa om den fungerande generalinspektøren.

Relevante saker:

(Washington Post) Trump removes inspector general who was to oversee $2 trillion stimulus spending

(Politico) House Intelligence Chairman Adam Schiff accused President Donald Trump's top intelligence official of undermining "critical intelligence functions" by keeping Congress in the dark about organizational changes he's been implementing.


NSM offentleggjorde i dag sin risikorapport for 2020

I Nasjonalt tryggingsorgans ferske og lettleselege rapport kan du mellom anna lesa om:

 • «Mistenkelige gaver og etterretningsoppmerksomhet på utenlandsreiser»
 • «Dataskjermer kan avleses på avstand gjennom vegger og fra utsiden av bygg.»
 • Innsiderisiko     
 • Nettverksoperasjonar
 •  «Løsepengevirus (ransomware) er et vedvarende problem.»
 • «Løsninger for fjernaksess er en vedvarende sårbarhet.»
 • «Norske virksomheter blir mer sikkerhetsbevisste – de identifiserer tiltak og iverksetter disse i større grad.»
 • Råd for få best mogleg digital tryggleik
 • Erfaringar frå inntreningstesting

Les heile rapporten her.

Mediesaker:

(NRK) Norske styresmakter fryktar at covid-19 pandemien gjev grobotn for falske nyheiter. Justisministeren ber oss alle om å passe på kva vi deler.

(Digi) NSM krever at staten blir med på regninga for å etablere sikre nettskyer i Norge


Årsmelding frå 2019 frå kanadisk kontrollkomite i parlamentet

National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians (NSICOP) er Canadas ganske ferske kontrollkomite i parlamentet for e-tenestene.

Rapporten handlar mellom anna om:

 • Likestilling og representasjon av minoritetar i tenestene
 • Grensekontrollstyresmaktenes etterretning- og tryggleiksarbeid
 • Korleis styresmaktene svarer på utanlandsk innblanding i kanadiske forhold – Kina og Russland blir trekte fram som dei to mest aktive landa.

Les heile rapporten her.


Om Korona-appen

(FHI) Smittestopp – ny app fra Folkehelseinstituttet

(FHI) Utreding av personvernskonsekvensar av appen

(VG) Høie: Over 1 million har lastet ned coronaappen

(VG) Solberg: – Hvis vi skal få hverdagen tilbake, må flest mulig laste ned appen

(TV2) Frps helsepolitiske talsperson: – Ikke last ned smittestopp-appen

(Dagens Næringsliv) Verdenskjent sikkerhetsekspert slakter «meningsløs» norsk smitteapp

(Dagens Næringsliv) It-sikkerhetsekspert mener den norske smitteappen samler unødvendig og «utrolig privat» informasjon

(NRK) Personvernråd i EU mener norsk app bryter med viktig personvernprinsipp

(FHI.no) Simula og FHI har innført flere av de anbefalte tiltakene i rapporten fra ekspertgruppen som skulle gå gjennom den nye appen Smittestopp.

(NRK) Google og Apple vil ha myndigheter med på smittesporing uten overvåking

(BBC) Europe's data protection watchdog has called for a single coronavirus app to be used across the EU, instead of every country making its own

(NBC News) Behind the global efforts to make a privacy-first coronavirus tracking app

(Guardian) Growth in surveillance may be hard to scale back after pandemic, experts say

(Dagens Medisin) Én av fire sier nei til app for smittesporing

(Dagens Næringsliv) Selfie-tvang, demonstrasjonskartlegging og kredittkortspor – slik er andre lands korona-apper

(Dagens Næringsliv) Simula: Flere land vil ha norsk smittesporingsapp

(NRK beta) Simula om sporingsapp: Omstridt beslutning skyldes begrensninger i Apple-produkter

(Kode24) Åpen kildekode-utvikler forsvarer korona-appens lukkede kildekode

(VG – leiar) Et tvilende ja til FHI-app

(Dagens Næringsliv – kommentar av Eva Grinde) Appen som straks skal lanseres, er inngripende, har store tekniske svakheter og usikker smitteverneffekt. Likevel bør flest mulig laste den ned.  og Erna Solberg og Bent Høie solgte inn smitteappen med unødvendig makt-retorikk.

(Aftenposten – kommentar av Frank Rossavik) Storebror ser deg med de beste intensjoner

(Minervanett – innlegg av Eirik Løkke fra Civita) Samfunnsnytten ved smittesporings-appen overgår farene.

(Aftenposten – kommentar av Andreas Slettholm) Vil du la deg totalovervåke av staten? Er du koronasjokkskadet?

(Aftenposten – kronikk av NIM) Vi må velge mellom pest og kolera. Appen Smittestopp kan være en middelvei.

(Datatilsynets kommentar til smitteappen) Folkehelseinstituttet lanserte onsdag appen Smittestopp. Datatilsynet er positive til at det brukes applikasjoner og annen type teknologi for å bekjempe pandemien – og i siste instans bidra til å redde liv. Vi har samtidig understreket at alle personverninngripende tiltak må være nødvendige, egnede og forholdsmessige.


«EOS-relevante» Korona-virus-nyheiter

 (NRK) Mange land tar nå i bruk mobiltelefonene for å kartlegge hvem som har hatt kontakt med smittede personer. Men noen går lenger.

(Regjeringen.no) Regjeringen foreslår at koronaloven forlenges frem til 27. mai.

(Guardian) UK spy agencies urge China rethink once Covid-19 crisis is over

(VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg peker nå direkte på Kina og Russland, og sier at de to landene bevisst har forsøkt å spre falske nyheter om virusspredning for å ramme forsvarsalliansen

(NRK) USAs president Donald Trump har gitt ordre om å stanse utbetalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

(VG) Trump truer med å suspendere Kongressen og tvinge gjennom utnevnelser

(NBC News) U.S. spy agencies collected raw intelligence hinting at public health crisis in Wuhan, China, in November

(ABC News – USA) Amid coronavirus chaos, Russian spies see opportunity: Intelligence assessment

(Moscow Times) Russian nationals in Italy are offering Italians money to film themselves thanking Russia and President Vladimir Putin for recent coronavirus aid, Italy’s La Repubblica newspaper reported Sunday.

(Kommentar frå tenketanken RUSI – inkludert norske Kjetil Hatlebrekke) Given its profound impact, it is worth asking whether the coronavirus pandemic represents a collective failure of national intelligence agencies.

(About:intel) The Chinese Communist Party is using the current crisis to showcase its most dystopian iteration of total surveillance yet. As Europe anxiously looks to Beijing for technological solutions to Covid-19, the window of what we perceive to be acceptable surveillance practice may shift accordingly.

(Homeland Security Today - USA) How Terrorists Are Trying to Make Coronavirus More Friend Than Foe

(France 24) Covid-19: Nigerian security forces kill 18 during virus lockdown

(New York Times) Israel’s Not-So-Secret Weapon in Coronavirus Fight: The Spies of Mossad

(Reuters) Trump says U.S. investigating whether virus came from Wuhan lab

(BBC) Coronavirus: Is there any evidence for lab release theory?

(Associated Press) China didn’t warn public of likely pandemic for 6 key days

(Intelligence Online) Covid-19 pandemic creates new market for big data firms

(ZD Net) Google to Gmail users: Coronavirus phishing is targeting you. This is how we hit back

(Bloomberg) 5G Virus Conspiracy Theory Fueled by Coordinated Effort

(NTB) Konspirasjonsteorier om korona får folk til å sette fyr på 5G-master

(VG) USA provoserer sine allierte i en rå kamp om medisinsk verneutstyr under coronakrisen.

(Aftenposten) From Russia with love. Eller? PR-krigen mellom Nato, EU og stormaktene hardner til.

(About:intel) Covid-19: Why states now need to consider self-restraint in the cyber domain

(Aftenposten) Før overvåket de i det skjulte. I koronatiden skryter myndighetene av hvor mye de vet om deg.

 (Aftenposten – kronikk) Etter koronakrisen kan Ungarn ha blitt EUs første diktatur

(C4ISRNET) The launch of three US spy satellites is delayed due to COVID-19

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har svart stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) om «Kan informasjonen fra smittesporingssystem bli brukt til straffeforfølgning eller annet formål uten at Stortinget får anledning til å ta stilling til det, hva er sporingseffekten av appen, og kan statsråden redegjøre for datasikkerheten, og lagring av opplysningene?»

I svaret til det skriftlege spørsmålet er det verdt å merka seg mellom anna dette frå Høie:

Bevilgningsvedtaket som representanten viser til (Prop. 67 S (2019 – 2020) og Innst. 216 S (2019-2020)), vil ikke gjøre at informasjonen fra smittesporingssystemet ved forskriftsendring kan bli gjort tilgjengelig for politi eller etterretning, uten at Stortinget får anledning til å ta stilling til dette.


Ny langtidsplan for Forsvaret lagt fram

Noko av det som kjem fram i langtidsplanen er mellom anna:

 • «Regjeringen viderefører satsingen på E-tjenesten. Videreutviklingen omfatter E-tjenestens evne til å dekke eksisterende  og  nye  etterretningsbehov  i  takt med den geopolitiske utviklingen, endringer i trusselbildet  og  den  teknologiske  utviklingen  for  øvrig.»
 • «Samarbeidet   mellom   Etterretningstjenesten,   NSM,   Politiets   sikkerhetstjeneste   og   Kripos   innenfor   rammene    av    Felles    cyberkoordineringssenter    (FCKS)  videreføres.»

Heile langtidsplanen kan du lesa her.

Mediesaker:

(VG) Forsvarets langtidsplan: Hæren får to nye bataljoner – Marinen må vente lenge på nye fartøy

(VG) Anniken Huitfeldt (Ap) frykter at Forsvaret ikke får nok volum for å ivareta Norges sikkerhetspolitiske behov i regjeringens forslag til langtidsplan. Hun varsler også krav om nye helikopter til Hæren.

(Dagens Næringsliv – kommentar av Sverre Strandhagen) Forsvarssjefen har malt truslene for Norge med store bokstaver på veggen. Nå har han fått et tørt og forsiktig svar.

(Forsvarets Forum) Tett opp mot det laveste ambisjonsnivået i det fagmilitære rådet

(Aldrimer.no – i ny drakt og med abonnementsløysing) Med regjeringens plan for Forsvaret, vil Norge stå uten et troverdig forsvar. — Det gjør at risikoen for krig øker og for at vi taper dersom det skjer noe, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).


Oppsiktsvekkande sak

(Huffington Post) The Far-Right Helped Create The World’s Most Powerful Facial Recognition Technology


Veldig interessant historisk sak

(NRK) James Bond, den mystiske skipsrederen og Norges hemmelige hær


Slik vil Sivilombodsmannen jobba framover

(SOMBs nettside) Sivilombudsmannens medarbeidere jobber for fullt fra hjemmekontoret med torturforebygging, behandling av klagesaker, oppfølging av ny kriselov og mediehenvendelser.Andre saker:

(NTB) Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) tar ikke gjenvalg til Stortinget neste år og satser isteden på lokalpolitikken, skriver iTromsø.

(The Hill) Snowden asks to remain in Russia for three more years

(The Barents Observer) The top-secret missile was most likely what locals in two remote villages in the Russian north captured on camera on Wednesday.

(NTB) Elleve iranske marinefartøy skal ifølge USA gjentatte ganger ha gjennomført «farlige og forstyrrende» handlinger mot amerikanske skip nord i Arabiahavet.

(Wall Street Journal) Possible Chinese Nuclear Testing Stirs U.S. Concern

(Regjeringen.no) Regjeringa har bede om Stortinget si godkjenning til å starte opp to investeringsprosjekt, nye artillerilokaliseringsradarar til Hæren og modernisering av rullebane på Ørlandet.

(New York Times) He says his nazi days are over. Do you believe him?

(Associated Press) Police in Germany arrest four Islamic State suspects planning attack on US bases

(Intelligence Online) Five Eyes urged to collaborate on future AI standards

(BBC) Paul Whelan: Russia spy trial opens for ex-US marine

(About:intel) Predictive Policing: A force for public good

(Bloomberg) Data Breach Shows Iranians Use Chat Apps to Spy, Researchers Say

(South China Morning Post) China’s spy agency goes public with espionage and subversion plots

(Washington Post) Israel’s shadow campaign offers lessons for U.S. in standoff with Iran, report says

(VG) Ukraina hevder å ha avslørt russisk toppspion

(Barents Observer) The Russian Navy gets new vessel for secret underwater operations in Arctic

(PCmag) Messaging App Signal Threatens to Dump US Market if Anti-Encryption Bill Passes

(BBC) French police have launched a terrorism investigation after two people were killed and five wounded in a knife attack in south-east France

(New York Times) National Security Court Orders Deeper Look at 29 F.B.I. Wiretap Applications

(C4ISRNET) Is your GPS equipment vulnerable to spoofing? The government wants to test it.


(The Hill) Trump administration designates White supremacist group in Russia as terrorists

(Deutsche Welle) German far-right crimes rise

(Expo) De senaste fem åren har högerextrem terrorism ökat med 320 procent, enligt en ny rapport från Utskottet för bekämpning av terrorism vid FN:s säkerhetsråd.

(NTB) En 13-åring i Estland ledet inntil nylig en internasjonal nynazistgruppe som planla angrep mot en synagoge og TV-stasjonen CNN i USA.


(Council of Europe – pressemelding) Algorithms and automation: new guidelines to prevent human rights breaches

(CNN) US and Canadian jets intercept Russian reconnaissance aircraft off Alaska

(NTB) Rakettene regner over Libyas hovedstad – stort sykehus rammet og Styrker tilhørende krigsherren Khalifa Haftar, som har kontroll på landområder øst i Libya, angriper hovedstaden Tripoli etter å ha mistet kontroll over byer.

(ABC News – USA) Israeli security agency says it arrested alleged Iran spy

(New York Times) New Details Hint at Risk of Russian Misinformation in Dossier

(New York Times) U.S. Accuses North Korea of Cyberattacks, a Sign That Deterrence Is Failing

(Tek.no) Fant syv kritiske sikkerhetsfeil hos Apple

(Fifth Domain) Watchdog finds the Pentagon is behind on several cybersecurity initiatives

(Guardian) NSO Group points finger at state clients in WhatsApp spying case


(NSM) Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0

(NSM) Nasjonal sikkerhetsmyndighet kansellerte Sikkerhetskonferansen 2020 på grunn av koronaviruset. For å kunne nå ut med våre viktige fagbudskap har vi laget en serie podcastepisoder med mange av de fagpersonene som skulle ha stått på scenen med viktige sikkerhetsbudskap.


Vekas TV-tips

(Sjå på NRK) Le Bureau er tilbake med sesong 5

(Aftenposten – melding) Fransk mesterspionasje på sitt aller beste


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no