Medieoppsummering veke 16 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noAssisterande sjef PST går av

(VG) Opplysninger til VG: PSTs nestsjef slutter etter samarbeidsproblemer – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gERMdA/opplysninger-til-vg-psts-nestsjef-slutter-etter-samarbeidsproblemer

(VG) PST-sjef Beate Gangås og hennes nestkommanderende Hedvig Moe var ikke enige om veien videre for PST. Slik forklarer Moe hvorfor hun mandag sier opp jobben og slutter i PST. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8Jj42E/gaar-av-i-pst-jeg-har-ikke-blitt-bedt-om-aa-gaa

(NRK – kommentar av Olav Rønneberg) To sterke kvinner var på kollisjonskurs om styringen av den hemmelige tjenesten. Det kostet en av dem jobben. – https://www.nrk.no/ytring/toppkamp-i-pst-1.16377016


Om endring av e-lov

(Rett24) Gir bare dager til å svare på e-tjenestehøring – Datatilsynet reagerer – https://rett24.no/articles/gir-bare-dager-til-a-svare-pa-e-tjenestehoring–datatilsynet-reagerer

(Journalisten) «På vegne av presseorganisasjonene vil vi komme med en sterk anmodning til komiteen om å holde muntlig høring i denne saken», skriver jurist Kristine Foss i en henvendelse til utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. – https://journalisten.no/reagerer-pa-skriftlig-horing-om-ny-e-tjenestelov/568703


Om klarering

(Teknisk Ukeblad) Erfaren FFI-forsker mistet sikkerhetsklarering på grunn av russisk ektefelle – https://www.tu.no/artikler/erfaren-ffi-forsker-mistet-sikkerhetsklarering-pa-grunn-av-russisk-ektefelle/529652?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-04-19&key=lS66XQOA


Årsmelding for 2021 frå det britiske kontrollorganet IPCO

Du kan lesa heile årsmeldinga for 2021 (som blei publisert i mars i 2023) her – https://www.ipco.org.uk/news/sir-brian-leveson-publishes-report-on-oversight-of-covert-powers/

Du kan mellom anna lesa om:

 • For fyrste gong sidan 2021 har ikkje IPCO funne det dei kallar ein alvorleg feil hos EOS-tenestene.
 • At SIGINT-tenesta GCHQ har brukt teknologi i sitt arbeid med å etterleva lova.
 • MI5 sin bruk av «three lines of defence» i sin internkontroll.
 • Kontroll med utanlandsetterretningstenesta SIS/MI6 sin bruk av agentar som opererer på nett.
 • Kontroll med «TI-liknande» verksemd som GCHQ driv med, og mangel på gode grunngivingar for naudsynheit og proporsjonalitet før avgjerd om innhenting av informasjon blei gjort.
 • Kontroll med null-dags-sårbarheiter som GCHQ oppdagar og korleis dei handsamar det.
 • Kontrollen med EOS-tenestene sin deling av informasjon med andre land. (The Principles i kapittel 12)

Mediesak:

(The Times) GCHQ failed to explain need for mass data collections – https://www.thetimes.co.uk/article/gchq-fail-to-comply-with-data-collection-requirements-leveson-finds-wx3c9rrf3


Årsmelding frå SIUN som kontrollerer svensk militær etterretning

Du kan mellom anna lesa om:

 • Korleis SIUN kontrollerer dei ulike tenestene og kva dei har kontrollert dei ulike stadene
 • Kritikk mot Försvarsmakten for «alvorleg brist» av personopplysingshandsaming.

Les heile årsmeldinga for 2022 her – https://siun.se/dokument.html


Årsmelding frå nederlandsk førehandskontrollorgan

TIB skriv mellom anna om at det er ein god del dei skulle ønske dei kunne fortelja i årsmeldinga, men som dei ikkje har kunne gjort fordi styresmaktene har meint det har vore tryggingsgradert. I tillegg peiker dei på at dei to e-tenestene i 2022 har blitt flinkare med tanke på å senda godkjenningsførespurnader og at ein større del av dei har blitt godkjent.

Les heile årsmeldinga her (på nederlandsk) – https://www.tib-ivd.nl/actueel/nieuws/2023/03/24/jaarverslag-tib-2022


Årsmelding frå det tyske Datatilsynet (som også kontrollerer tyske EOS-tenester)

Les årsmeldinga (på engelsk) her – https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Taetigkeitsberichte/31TB_22

Kapittel som er særleg EOS-relevante er 4.4, 7.6, 7.7, 7.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.11 og 9.4.12.

Les mellom anna om:

 • Kritikk mot forslaget frå EU om å overvaka privat kommunikasjon for å oppdaga overgrep mot barn.
 • Om lagring av mye data hos utanlandsetterretningstenesta i lang tid utan at det er sjekka om det er relevant.
 • Kritikk av korleis personopplysningar blir lagra i samband med klareringssaker.

Halvårleg rapport frå amerikansk kontrollorgan

Les heile rapporten frå  Privacy and Civil Liberties Oversight Board her – https://www.pclob.gov/SemiAnnual


Om russisk etterretning i Norden

(NRK) Spionskipene – https://www.nrk.no/nordland/xl/fiskebater-og-andre-fartoy-fra-russland-kan-drive-spionasje-og-etterretning-i-norge-1.16371100

(NRK TV) Brennpunkt: Skyggekrigen – https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt-skyggekrigen

(Journalist – kronikk av NRK-redaktør) Hvordan dokumenterer man etterretningsvirksomhet? – https://journalisten.no/hvordan-dokumenterer-man-etterretningsvirksomhet-1/568580

(DR) Russiske spionskibe forbereder mulig sabotage mod havvindmøller, gasrør og strømkabler i Danmark og Norden – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/afsloering-russiske-spionskibe-forbereder-mulig-sabotage-mod

(SVT) En svensk man dömdes för spionaget mot Scania och Volvo cars. Uppdrag granskning kan avslöja att det var programmeringskod till självkörande fordon som han lämnade över till en rysk diplomat. Säkerhetspolisen bekräftar att det är information som rysk militär har stort intresse av. – https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/avslojar-volvo-spionens-information-till-ryssland

(Aftenposten) Slik ble de agenter for Putin i Norge. At de ble avslørt, skyldes en gigantisk spiontabbe i Moskva. – https://www.aftenposten.no/verden/i/XbEXJb/slik-ble-de-agenter-for-putin-i-norge-at-de-ble-avsloert-skyldes-en-gigantisk-spiontabbe-i-moskva

(DR) Ruslands ambassade var dybt involveret i spionage mod universitet og nordjysk virksomhed – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/ruslands-ambassade-var-dybt-involveret-i-spionage-mod-universitet-og

(Expressen) Ryska spionaget från ambassadens tak – mitt i Stockholm – https://www.expressen.se/nyheter/ryska-spionaget-fran–ambassadens-tak-mitt-i-stockholm/

(Aftenposten) Russisk spion jaktet norsk undervannsteknologi: Sabotasje i Nordsjøen kan være målet – https://www.aftenposten.no/norge/i/2ByzKv/russisk-spion-jaktet-norsk-undervannsteknologi-sabotasje-i-nordsjoeen-kan-vaere-maalet

(Dagbladet) Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski mener han ble forsøkt rekruttert av den russiske militære etterretningstjenesten GRU for noen år siden – https://www.dagbladet.no/nyheter/ble-forsokt-rekruttert-av-gru/79044288

(Dagbladet) Alle de 15 russiske diplomatene norske myndigheter anklaget for å være etterretningsoffiserer, har reist ut av Norge, forteller russiske myndigheter til Dagbladet. – https://www.dagbladet.no/nyheter/hevder-alle-har-reist/79058737

(NTB) Politimesteren i Finnmark vil begrense russiske sjøfolks bevegelser på land – får liten støtte – https://www.politiforum.no/politimesteren-i-finnmark-vil-begrense-russiske-sjofolks-bevegelser-pa-land-far-liten-stotte/239109


Om Nord-Stream-eksplosjonane

(Information – Danmark) Forsvaret tog 112 fotos af russiske fartøjer nær Nord Stream-rørene få dage før, de blev sprængt – https://www.information.dk/indland/2023/04/forsvaret-tog-112-fotos-russiske-fartoejer-naer-nord-stream-roerene-faa-dage-foer-spraengt


Om lekkasjen av amerikanske graderte dokument

(Washington Post) U.S. eavesdropped on U.N. secretary general, leaks reveal – https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/15/united-nations-leaked-documents/

(Washington Post) Russians boasted that just 1% of fake social profiles are caught, leak shows – https://www.washingtonpost.com/technology/2023/04/16/russia-disinformation-discord-leaked-documents/

(BBC) Ukraine war: As the dust settles, did the US leaks reveal anything important? – https://www.bbc.com/news/world-europe-65300150

(Filter Nyheter) Discord-lekkasjen: Dette sier åtte av avsløringene om USAs Ukraina-spionasje – https://filternyheter.no/de-8-storste-avsloringene-i-lekkasjen-fra-usas-spionasje/

(Aftenposten) 37-åringen sier hun er fra russiskokkuperte Donbas i Ukraina. Hun snakker engelsk med en russisk aksent. Men egentlig er hun fra New Jersey og har bakgrunn fra den amerikanske hæren. Og hun spiller en nøkkelrolle i en av de største etterretningsskandalene i USA, som 21 år gamle Jack Teixeira er siktet for å ha stått bak. – https://www.aftenposten.no/verden/i/RGE3ya/i-maanedsvis-laa-de-topphemmelige-dokumentene-ute-med-37-aaringen-ble-etterretningsfiaskoen-et-faktum


Riksadvokaten med årsrapport for 2022

Les rapporten her – https://www.riksadvokaten.no/document/arsrapport-for-den-hogare-patalemakta-2022/


“Krypteringskrigen”

(BBC) WhatsApp and other messaging apps oppose ‘surveillance’ – https://www.bbc.com/news/technology-65301510


Russlands invasjon av Ukraina og relaterte saker

(TV2) Wagner-soldater fortæller om adskillige drab på børn: – Vi havde ordrer om at udslette alle – https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-04-19-wagner-soldater-fortaeller-om-adskillige-drab-paa-boern-vi-havde-ordrer-om-at

(VG) Kina villig til å samarbeide mer med Russland – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/rleaK8/kina-villig-til-aa-samarbeide-mer-med-russland

(Aftenposten – kronikk) Telegram-forbudet rammer den russiske opposisjonen – https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Knl977/telegram-forbudet-rammer-den-russiske-opposisjonen

(Aftonbladet) Svenska och danska stridsplan i insats mot ryskt flygplan – https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8J7Qar/svenska-och-danska-stridsplan-i-insats-mot-ryskt-flygplan


Om droner

(NRK) Datatilsynet undersøker om politiets dronebruk er ulovlig – https://www.nrk.no/norge/datatilsynet-undersoker-om-politiets-dronebruk-er-ulovlig-1.16371183


Tips om KI-nyheitsbrev

Sjekk ut og evt meld deg på MIT Tech Review sitt The Algorithm her – https://mailchi.mp/technologyreview.com/generative-ai-concentration-of-big-tech-power?e=4ff615a989


Nyheiter frå Stortinget

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-287s/

Mediesak:

(Forsvarets Forum) I høst fikk Forsvaret flengende kritikk av Riksrevisjonen for mangler i IKT-systemer. Nå ber Stortinget om at forsvarsministeren rydder opp. – https://forsvaretsforum.no/forsvarsministeren-ikt-innenriks/stortinget-vil-gi-forsvarssjefen-et-mer-helhetlig-ansvar/321570Andre saker:

(NRK) Norske myndigheter har engasjert seg for å hente Anders Dale til Norge, ifølge mannens forsvarer. 44-åringen er siktet for deltagelse i Al Qaida. – https://www.nrk.no/norge/ud-vil-bidra-aktivt-til-a-fa-terrorsiktet-hjem-fra-jemen_-ifolge-forsvarer-1.16378337

(Bellingcat) The Challenges of Conducting Open Source Research on China – https://www.bellingcat.com/resources/2023/04/18/china-challenges-open-source-osint-social-media/

(NRK) Terrorgruppa IS holdt flere tusen kvinner og barn fra jesidi-minoriteten som slaver. Nå vil Politiets sikkerhetstjeneste avklare om de terrorsiktede søstrene hadde husslaver i Syria. – https://www.nrk.no/norge/pst-undersoker-om-sostrene-hadde-slaver-i-syria-1.16362638

(BBC) Sudan: Why has fighting broken out there? – https://www.bbc.com/news/world-africa-65284948

(DR) Partier vil styrke rettigheder for agenter på udenlandske missioner – https://www.dr.dk/nyheder/politik/partier-vil-styrke-rettigheder-agenter-paa-udenlandske-missioner


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her