Medieoppsummering veke 18 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noEOS-utvalget har to ledige faste stillinger for jurister som vil jobbe med legalitetskontroll av de hemmelige tjenesteneÅrsmelding frå sveitsisk kontrollorgan – særs verdt å lesa

Du kan i årsmeldinga frå kontrollorganet i Sveits, som også kontrollerer effektiviteten og organiseringa til sveitsiske e-tenester, mellom anna lesa om:

 • At den nasjonale sveitsiske e-tenesta har fått eit nytt ansiktsgjenkjenningssystem og eit betre «cross-system» søkemotor på plass. Kontrollorganet har fleire kritiske innvendingar mot korleis ansiktsgjenkjenningssystemet blir brukt.
 • Overraskande mykje om kontroll med korleis e-tenesta driv HUMINT og utanlandske operasjonar.
 • Eit konkret døme på korleis kontrollorganet følger opp tenesta for å sjekka om ei tilråding dei har gitt, er blitt følgt opp.
 • At det finst ei liste, som blir godkjent årleg over grupper og organisasjonar der det er rimeleg grunn til å tro utgjer trugsel mot Sveits’ tryggleik. Dei som står på den lista er unnateke frå det generelle forbodet Sveits’ etterretning har frå å samla inn eller behandla informasjon knytt til politikk, ytringsfridomen, organisasjonsfridomen eller forsamlingsfridomen.
 • Om problem innad i kontrollorgan-samfunnet – sitat frå årsmeldinga:
  • «It is to be hoped that a dialogue with the Control Delegation, which is responsible for parliamentary oversight, may take place in the future.”
  • «In January the OA-IA also invited the Control Delegation (CDel) to visit its premises in order to gain an insight into the OA-IA’s practical work. The CDel did not take up the invitation.»
  • “The OA-IA was invited to one hearing only [with Control Delegation (CDel)], on 20 January 2021, at which the management and an employee reported on audit 20-13 Operational clarification needs. We consider the CDel’s reporting on the OA-IA to be one-sided and un­balanced. The OA-IA sent a four-page letter commenting on the CDel’s draft annual report. The majority of the requested changes were not considered and no feedback was given. We do not find this kind of reporting to be constructive, either with regard to the subject matter or in terms of the impres­sion made. The OA-IA hopes that it will soon be possible for the authorities concerned to discuss the oversight of intelli­gence activities in a reasonable fashion.”

Les årsmeldinga på engelsk her


Årsmelding frå det svenske kontrollorgan SIUN – som kontrollerer svensk e-teneste

Du kan mellom anna lesa om:

 • Mandatet til kontrollorganet som i hovudsak kontrollerer det svenske forsvaret sin etterretning, og korleis dei prioriterer og utfører kontrollen.
  • Inkludert med korleis dei kontrollerer den svenske formen for TI – «signalspaning».
 • At dei i 2021 har hatt 24 «granskingar» og behandla 13 «kontrollar på vegner av enkeltpersonar» – altså klagesaker.
 • Fleire granskingar blei utsett eller stoppa som følgje av pandemien.
 • Meir konkret om kva dei har kontrollert enn i tidlegare årsmeldingar:
  • Mellom anna om kritikk av Forsvarets etterretningsteneste for å ha oppbevart personopplysningar dei ikkje hadde rettsleg grunnlag for

Les årsmeldinga her


Årsmelding frå nederlandske kontrollorgan

Etterhandskontrollorganet CTIVD har kome med si årsmelding for 2021

Store deler av årsmeldinga eit samandrag av tidlegare publiserte kontrollrapportar.

I tillegg står det mellom anna om

 • Behandlinga av klagar – 1 av klagene fekk delvis medhald
 • Korleis dei utfører kontrollen.
  • Det er mellom anna interessant å lesa om korleis dei bruker kontradiksjon både internt og eksternt (via ei ekspertgruppe) for å betra kontrollen.

(Meir info kjem truleg når ho vonleg blir omsett til engelsk) –

Les årsmeldinga her (på nederlandsk)

Også førehandskontrollorganet TIB har kome med si årsmelding for 2021 – veldig interessant

Du kan i samandraget mellom anna lesa om: (Fleire detaljer kan komma seinare om årsmeldinga blir omsett til engelsk)

 • Talet på førespurnader som TIB må handsama frå den sivile e-tenesta AIVD og den militære e-tenesta MIVD aukar. 3,3 prosent (ein auke frå 2020) av førespurnadene frå AIVD blei ikkje godkjent. For MIVD var det same talet 7,1 prosent (nedgang frå 2020).
 • Den sivile tenesta misbrukte hastekompetanse sin ved seks høve ifølge kontrollorgana – ved to av tilfella gjaldt det ein journalist.
 • Førehandskontrollorganet kjem også med kritiske merknader om førespurnader om det nye kabel-overvakingsystemet (Nederlands TI).
  • Dei kritiske merknadene gjekk mellom anna på at særs mykje informasjon om nederlandske borgarar kunne bli lagra og delt fritt med utanlandsk partner, samt at det kunne bli lagra informasjon om Nederlands borgarar sin nettbruk.
 • TIB peiker også på at ved fleire høve har dei ikkje fått viktig informasjon dei skulle fått i samband med førehandsgodkjenninga. Ved eit konkret tilfelle meiner TIB at dei ikkje ville godkjent operasjonen om dei visste alt dei skulle ha visst.

Les årsmeldinga her (på nederlandsk)


Om våpenet til PST-sjefen og varslar-sak som følge av det

(VG) PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ville kvitte seg med tre skytevåpen. Dette er historien om mannen som nektet å ta dem imot.

(VG) Varslet om Sjøvold – endte opp som ufør

(VG) Advokatfirma skal granske Sjøvold-varsel

(VG) Mandag ba politimesteren i Oslo om en gjennomgang av Sjøvold-varslet. Nå har Politidirektoratet bestemt hva som skal granskes.

(VG) Hemmelig brev: Erkjenner at Sjøvold ble særbehandlet

(NTB) Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun har tillit til Hans Sverre Sjøvold som PST-sjef etter VGs saker om politiets håndtering av hans ulovlige våpen.

(VG) I avhør fortalte en politiansatt Spesialenheten at han ble utsatt for trusler og press fra kolleger og ledere i Oslo politidistrikt. Men Spesialenheten etterforsket aldri påstandene.

(VG – kommentar) Misforstått lojalitet, ukultur – og umusikalsk ledelse

(Bergens Tidende – kommentar) Ligger PST-sjefens lojalitet hos losjen eller hos rettsstaten?

(Morgenbladet – kommentar) Historien om PST-sjefens ulovlige pistol viser at det fortsatt er ukultur i politiet


Russlands invasjon av Ukraina

Få med deg siste nytt frå Guardian her

(Trønderdebatt – kronikk av Tom Røseth og Anders Romarheim) Vestlig etterretning: Fra fiasko til suksess

(Associated Press) AP evidence points to 600 dead in Mariupol theater airstrike

(Washington Post) Russian TV shows simulation of Britain and Ireland wiped out by a nuke

(New York Times) U.S. Intelligence Is Helping Ukraine Kill Russian Generals, Officials Say

(Guardian) Russian airstrikes target western arms arriving in Ukraine

(Aftenposten) Russland rammes av mystiske branner. Hvorfor skjer det akkurat nå?

(Aftenposten – kronikk) Den europeiske sikkerhetsorden vi ser vokse frem, er farligere og mer ustabil enn på 70 år

(NTB) Hviterussland startet stor militærøvelse

(Washington Post) Hacking Russia was off-limits. The Ukraine war made it a free-for-all.

(Bloomberg) Russia Will Quit International Space Station Over Sanctions

(BBC) Ukraine – the narrative the West doesn’t hear

(NTB) Norge i gang med gjenåpning av ambassaden i Kyiv

(TV2) Norge med nye sanksjoner mot Hviterussland

(Dagbladet) Dagbladet kan i dag avsløre forbindelsene fra en profilert norsk lokalpolitiker til noen av Vladimir Putins mest betrodde menn på den okkuperte Krim-halvøya.


Finland og Sverige nærmar seg Nato

(Reuters) Finland will decide to apply for NATO membership on May 12, says Iltalehti newspaper

(VG) Opplysninger til VG: To ukers prosess om Finland og Sverige søker Nato-medlemskap

(NTB) Sveriges statsminister uten svar om «hurtigspor» for Nato-medlemskap

(Aftonbladet) Ryskt militärflyg kränkte svenskt luftrum

(SVT) Militärexperten: ”Vi får vara beredda på det här framöver”

(Reuters) Sweden says it received U.S. security assurances if it hands in NATO application

(NTB) Tyskland vil støtte Sverige og Finlands Nato-søknad

(VG) Her er alt militært forbudt: Nå kan Åland bli Nato-medlem

(Financial Times) Finland and Sweden face security dilemma ahead of Nato decisions


Aburde nazipåstandar av Russland

(Aftonbladet) Ny rysk kampanj – pekar ut Sverige som nazistiskt

(BBC) Israel outrage at Sergei Lavrov’s claim that Hitler was part Jewish

(NTB) Moskva beskylder Israel for å støtte nynazister

(Intelligence Online) Russia threatens to end cooperation in Syria with Israel


Om kontroll med påstandar om politisk overvaking av det ordinære politiet

(VG) Spesialenheten ønsker ikke å etterforske at politiet lagret Hege Grostads politiske ytringer. Nå klager advokat Elden henleggelsen til Riksadvokaten, og justispolitiker vil se på Spesialenhetens henleggelser.


FE-saka i Danmark

(Ritzau) Politi frafalder sigtelse om læk af statshemmeligheder mod kvinde. Tidligere minister og tre personer fra efterretningstjenesterne er fortsat sigtet i opsigtsvækkende sag.

(Politiken) Tidligere PET-chef: Det er et trumfkort, der fejer alle gode argumenter af bordet. Et kort, der kan bruges til at skjule magtmisbrug med

(Politiken) Uden en tiltale mod Claus Hjort vakler sagen mod spionchefenAndre saker:

(NRK) Onsdag kveld testet hæren for første gang ut det helt nye våpenet «High Mobility Launcher, Air Defence».

(Washington Post) Secret Surveillance Court Orders drop more than 50 percent since 2019

(Tidsskrift for strafferett) Min smartmobil er min borg

(Digi) Etterretningstjeneste etterforsker organisert sabotasje mot fiberkabler i Frankrike

(Bloomberg) EU Ready to Spend €2.5 Billion on Hub for Health-Care Data. Patients will be allowed to move health data across borders. Researchers, industry will have more data to develop medicines

(Guardian) Spanish prime minister’s phone ‘targeted with Pegasus spyware’

(Intelligence Online) Moscow woos French nuclear physicist

(FFI-rapport) Hvordan kan Forsvaret bruke laser?

(Axios) Former Defense Secretary Mark Esper charges in a memoir out May 10 that former President Trump said when demonstrators were filling the streets around the White House following the death of George Floyd: “Can’t you just shoot them? Just shoot them in the legs or something?”

(Aftenposten) Tilfluktsrom med plass til over 2700 elever er vedtatt revet ved norske skoler de siste tre årene. Se Aftenpostens oversikt over skolene som skal bygges nå – uten tilfluktsrom.


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her