Medieoppsummering veke 18 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noEOS-utvalets sekretariat skal tilsetja tre juristar

Les meir om stillingane her – https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/244882/tre-jurister-til-kontroll-av-de-hemmelige-tjenestene


Om russisk etterretning i Norden og Europa

(NRK) Russiske skip som kan utføre operasjoner på havbunnen, var flere ganger nær gassrørene i Østersjøen. Et av dem var der fire dager før Nord Stream-rørene ble sprengt – https://www.nrk.no/norge/skyggekrigen_-radiomeldinger-avslorer-russisk-skip-over-sprengte-nord-stream-gassror-1.16390302

(E24) PST sier de har stanset flere handler mellom «diplomater» og norske bedrifter. – Frykter at det russiske forsvaret står som endelig sluttbruker. – https://e24.no/naeringsliv/i/GMnX6l/pst-russisk-etterretningsagent-ville-kjoepe-miniubaat-i-gave-til-venn

(Klassekampen) Russland har etablert mange nye minnesmerker i Nord-Norge de siste årene. PST mener det åpner for hyppige besøk og mulig spionasje og ber sentrale myndigheter våkne. – https://klassekampen.no/artikkel/2023-04-29/skaper-hodebry-for-pst

(NRK) PST ber folk på Svalbard tenke seg om etter NRK-avsløringer – https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/pst-ber-folk-pa-svalbard-tenke-seg-om-etter-nrk-avsloringer-1.16390679

(Svalbardposten) Generalkonsul Andrei Chemerilo avviser å være tilknyttet den russiske etterretningstjenesten GRU og kaller NRKs artikkel for ren provokasjon – https://www.svalbardposten.no/hovedmal-a-diskreditere-meg-personlig/506936

(Expressen) Svenska marinen varnar för ryska attentat mot elnätet – har sett fartyg – https://www.expressen.se/nyheter/svenska-marinen-varnar-for-ryska-attentat-mot-elnatet-har-sett-fartyg/

(SVT) Filmerna avslöjar: Misstänkta spionernas besök i ”ryska huset” på Lidingö – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/filmerna-avslojar-misstankta-spionernas-besok-i-ryska-huset-pa-lidingo

(Information) Informations granskning afdækker flere forbindelser mellem en russisk organisation, der anklages for samarbejde med landets efterretningstjenester, og DTU. – https://www.information.dk/indland/2023/04/putins-udsendte-fik-foden-indenfor-paa-dtu

(PET – rapport) Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland – https://pet.dk/pet/nyhedsliste/krigen-i-ukraine-har-oeget-ruslands-spionagebehov-i-danmark/2023/05/02

(Financial Times) Russian spy network smuggles sensitive EU tech despite sanctions – https://www.ft.com/content/bf892731-2f1c-4c52-b90b-b44ca1911263?fbclid=IwAR0-0_HTA4dtg7ZQJvNqop9jZVW0zDZoQfqmdZ6BbIUUZeCqbfnZlVYQks0&utm_source=Filter+Nyheter&utm_campaign=3a9099aab6-EMAIL_CAMPAIGN_2023_05_03_12_55&utm_medium=email&utm_term=0_-3a9099aab6-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=3a9099aab6&mc_eid=3ec9793e99

(High North News) Tanker lastet med russisk gass ankret opp utenfor Honningsvåg – https://www.highnorthnews.com/nb/tanker-lastet-med-russisk-gass-ankret-opp-utenfor-honningsvag


Russlands invasjon av Ukraina og relevante problemstillingar

(NTB) Anklagene hagler etter det mulige droneangrepet mot Vladimir Putin. Russland anklager USA og Ukraina, mens andre peker på Kreml selv. – https://forsvaretsforum.no/drone-droner-kreml/full-forvirring-om-droneangrepet-i-kreml-en-ting-far-ekspert-til-a-tro-pa-ukraina/324808

(BBC) The leader of Russia’s Wagner Group has threatened to withdraw his troops from the Ukrainian city of Bakhmut by Wednesday, in row over ammunition. – https://www.bbc.com/news/world-europe-65493008?at_link_type=web_link&at_format=link&at_bbc_team=editorial&at_ptr_name=twitter&at_link_origin=BBCBreaking&at_campaign_type=owned&at_link_id=B9DB7A7A-EB1D-11ED-854C-7B80AD7C7D13&at_campaign=Social_Flow&at_medium=social

(Nettavisen – kronikk) Luftkrigen som aldri kom: Russerne møtte egentlig aldri opp – https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/luftkrigen-som-aldri-kom-russerne-motte-egentlig-aldri-opp/o/5-95-1053611

(Guardian) Finnish newspaper hides Ukraine news reports for Russians in online game – https://www.theguardian.com/world/2023/may/03/finnish-newspaper-hides-news-reports-for-russians-in-online-game

(NRK) Finland er i forhandlinger med USA om å etablere såkalte permanente militære støttepunkter, på samme måte som Norge allerede har gjort. Russland reagerer kraftig, og sier de vil svare med «militærtekniske mottiltak». – https://www.nrk.no/urix/nato-finland-vurderer-_amerikanske-baser_-1.16397773


Om Noregs forsvar

(VG) Forsvarskommisjonen: Ber om dramatisk forsvars-økning – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jlpREo/forsvarskommisjonen-ber-om-dramatisk-forsvars-oekning

Les «NOU 2023: 14 – Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet» her – https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-14/id2974821/

(Punkt 12.3.3 handlar om Etterretning)

Nyheit frå dagen før kommisjonens rapport kom:

(Forsvarets Forum) Forsvaret skal nå toprosentmålet innen 2026, blant annet ved en budsjettøkning på 3,8 milliarder per år, sa regjeringen på en pressekonferanse tirsdag. – https://forsvaretsforum.no/bjorn-arild-gram-budsjett-forsvaret/regjeringen-vil-styrke-forsvaret-legger-en-plan-for-a-bruke-minst-to-prosent-av-bnp-pa-forsvaret/324275


Om pressefridom i Sverige

(Dagens NyheteR) SVT stoppar publicering som kan omfattas av nya spionerilagen – https://www.dn.se/kultur/svt-stoppar-publicering-som-kan-omfattas-av-nya-spionerilagen/


Om 25.juni-terroren i Oslo

(VG) Islamisten Arfan Bhatti (45) er siktet for å ha planlagt terroren i Oslo 25. juni. Nå er han også siktet i Pakistan, og han ønsker å bli der. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/O8eBRb/arfan-bhatti-45-siktet-i-pakistan-oensker-aa-bli-der


Forslag om ny lov om digital tryggleik                                           

(Regjeringen.no) Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881 – https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-109-ls-20222023/id2975558/


Diverse årsrapportar

(Office of the  Director of National Intelligence USA) ODNI Releases 10th Annual Intelligence Community Transparency Report – https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/press-releases-2023/item/2377-odni-releases-10th-annual-intelligence-community-transparency-report

Personvernnemndas årsmelding 2022 – https://www.personvernnemnda.no/aarsmelding-2022

Forsvarets årsrapport 2022 – https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/publikasjoner/forsvarets-arsrapport/faar2022


Nyheit frå Stortinget

Skriftleg spørsmål til justis- og beredskapsministeren frå representant Mari Holm Lønseth (H): Kan statsråden gjøre rede for hvilke tilfeller opplysningsplikten går foran taushetsplikten i saker hvor det er mistanke om radikalisering? – les svaret frå statsråd Mehl her: – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94034Andre saker:

(Aftenposten) I dag er Norges militære rom-aktiviteter underlagt Etterretningstjenesten. Nå vil Luftforsvaret etablere en egen «Space-kapasitet». – https://www.aftenposten.no/verden/i/8J7zrW/luftforsvaret-vil-satse-mer-paa-verdensrommet

(New York Times) Iranian Insider and British Spy: How a Double Life Ended on the Gallows – https://www.nytimes.com/2023/05/01/world/middleeast/british-spy-execution-iran.html

(Forsvarets Forum) Dette er Sveriges nye signaletterretningsfartøy – https://forsvaretsforum.no/dette-er-sveriges-nye-signaletterretningsfartoy/324043

(NTB) Riksdagen har vedtatt skjerpede terrorlovgivning. Lovendringen knyttes til Tyrkias krav for å godta svenskenes søknad om Nato-medlemskap. – https://forsvaretsforum.no/nato-riksdagen-sverige/sverige-skjerper-terrorlovene/324627

(Digi – kronikk) En fersk avgjørelse fra EU-domstolen klargjør at personopplysninger er et relativt begrep. Dette har betydning både for anvendelsen av GDPR og for bruk av data til testing, algoritmetrening, forskning, med videre. Avgjørelsen kan medføre et snevrere personopplysningsbegrep enn det som er lagt til grunn i mange saker hittil.


(NTB) G7-landene enige om regulering av kunstig intelligens – https://www.dn.no/teknologi/g7-landene-enige-om-regulering-av-kunstig-intelligens/2-1-1443539

(Guardian) ‘Godfather of AI’ Geoffrey Hinton quits Google and warns over dangers of misinformation – https://www.digi.no/artikler/debatt-eu-domstolen-klargjor-personopplysninger-er-et-relativt-begrep/530405


(VG) Norske diplomater erklært uønsket i Russland tilbake i Norge – https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/norske-diplomater-erklaert-uoensket-i-russland-tilbake-i-norge.xU8M0t0h-?utm_source=vgfront&utm_content=vg-widget-latest

(Reuters) Canada’s spy agency withheld information about China’s threats to lawmaker, Trudeau says – https://www.reuters.com/world/canadas-spy-agency-withheld-information-about-chinas-threats-lawmaker-pm-trudeau-2023-05-03/

(VG) Ny masseskyting i Serbia: Åtte personer drept. Den mistenkte gjerningsmannen er blitt pågrepet etter masseskytingen i Serbia, som innenriksministeren omtaler som terror. – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/4o0qpa/masseskyting-i-serbia-aatte-drept


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her