Medieoppsummering veke 19 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noEOS-utvalets sekretariat skal tilsetja tre juristar

Les meir om stillingane her – https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/244882/tre-jurister-til-kontroll-av-de-hemmelige-tjenestene


Revidert nasjonalbudsjett for 2023

EOS-tenestene får auka løyvingar som følgje av løn, prisstigingar og endrinar i arbeidsgivaravgifta. Utover det er dette nokre av endringane som er relevant for tenestene og kontrollen:

  • Om ny e-lov:
    • «Dette innebærer at domstolene i Oslo får nye kontrolloppgaver som medfører behov for økte dommerressurser og økt saksbehandlingskapasitet tilsvarende et merbehov på 1,4 mill. kroner. Videre har det medført behov for et rettslokale for behandling av gradert informasjon på nivå strengt hemmelig i Oslo tingrett. Rettslokalet ferdigstilles denne våren. Det er tidligere bevilget 9,1 mill. kroner til byggeprosjektet. Totalkostnaden er nå beregnet til 26,3 mill. kroner, noe som medfører et økt bevilgningsbehov på 17,2 mill. kroner.» Det foreslå til saman å auka løyvingane med 18,6 mill kr.
  • Både PST (7 mill) og NSM (1 mill) får auka løyvingar i tilknyting til NATOs uformelle utanriksministermøte i Oslo.
  • Sivil klareringsmyndigheit får 50.000 kroner ekstra som følgje av at dei blir klareringsmyndigheit for personar ved Statsministerens kontor.
  • Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten til kjøp av kommersielle Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)-tjenester. Dette vil gi bedre overvåkningskapasitet tilknyttet situasjonen i Ukraina og i norske havområder, og vil bidra til å dekke behov for forbedret maritim situasjonsforståelse både for NATO og Norge. Denne forbedrede situasjonsforståelsen vil i større grad muliggjøre en proaktiv beskyttelse av norske interesser. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 25 mill. kroner knyttet til kjøp av ISR-tjenester.

Les heile proposisjonen her – https://www.regjeringen.no/contentassets/2561f66481104220851f1153e927453a/no/pdfs/prp202220230118000dddpdfs.pdf


Oppfølging av EOS-utvalets årsmelding

(DN – innlegg av datatilsyn-jurist) Hvor har Norge trådt feil, når Etterretningstjenesten mener at kjøp av metadata for å overvåke norske borgere ikke krever hjemmel i lov? – https://www.dn.no/innlegg/personvern/etterretning/etterretningstjenesten/e-tjenesten-kjoper-seg-fri-fra-ansvar/2-1-1445882


Om overvaking av flypassasjerar

(Aftenposten/Bergens Tidende) EUs overvåking av flypassasjerer er kjent delvis ulovlig av EU-domstolen. I Norge fortsetter innsamlingen av data om alle passasjerer som flyr til eller fra utlandet

Her kan den aktuelle dommen frå EU-domstolen lesast – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=264843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535859

Og ferske artiklar med bakgrunn i PNR og dommen:

(Verfassungsblog) Machine learning and profiling in the PNR system – https://verfassungsblog.de/ml-pnr/

(Verfassungsblog) Passengers Name Records and Security – https://verfassungsblog.de/pnr-security/

(Verfassungsblog) Foreseeability and the Rule of Law in Data Protection after the PNR judgment – https://verfassungsblog.de/foreseeability-pnr/


Om fersk etterretningsbok

(Vårt Land) I den nye boka «Spionkrigen» forteller en kilde i E-tjenesten at deres agenter har utgitt seg for å være bistandsarbeidere. – Hvis dette stemmer, er det svært alvorlig, sier Linda Nordby i Kirkens Nødhjelp. – https://www.vl.no/religion/2023/05/12/kirkens-nodhjelp-reagerer-pa-ferske-spionpastander-uten-tillit-er-vare-ansattes-liv-i-fare/

(NTB) En tidligere agent i Etterretningstjenesten forteller i ny bok hvordan han skjøt og drepte en informant i Bosnia i 1995. Hendelsen ble aldri offentlig kjent. – https://forsvaretsforum.no/balkan-boker-etterretning/ny-bok-norsk-etterretningsagent-drepte-informant-pa-balkan/325505

(NTB) Norske politikere kjenner ikke til hvilke avtaler Norge og USA har inngått om etterretningssamarbeid, eller hvor stort omfanget er, hevder ny bok. – https://www.adressa.no/nyheter/utenriks/i/RGqO2r/ny-bok-avdekker-ukjente-sider-ved-spionsamarbeidet-med-usa

(NTB) Rett før Frode Berg ble pågrepet for spionasje i Russland, forsøkte Etterretningstjenesten å plante en it-ekspert hos et norsk firma i Murmansk, ifølge ny bok. – https://sol.no/nyheter/ville-plante-it-ekspert-hos-norsk-firma-i-russland-er-dere-stein-hakke-tullete/79247202

(Dagbladet) Frode Berg tror det var en russisk dobbeltagent i den norske E-tjenesten som avslørte ham – https://www.dagbladet.no/bok/russisk-dobbeltagent-i-e-tjenesten/79182829

(iFinnmark.no) For første gang blir den dramatiske historien om det hittil ukjente anlegget omtalt. Den viser at Øst-Finnmark er og har vært en sentral brikke på det globale sjakkbrettet. – https://www.ifinnmark.no/det-ukjente-etterretningsanlegget-ma-sees-ut-fra-global-betydning/s/5-81-1799798

Tilhøyrande spørsmål i Stortinget (Svara er enno ikkje klare):

(Ingrid Fiskaa – SV) Dei formelle avtalane mellom norsk og amerikansk etterretning, kalt NORUSA-avtalane, er hemmelege. Den første vart inngått alt i 1952. Avtalen var hemmeleg då, og er framleis hemmeleg meir enn 70 år seinare. Vil regjeringa bidra til offentlegheit om etterretningsavtalane mellom Noreg og USA? – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94219

(Bjørnar Moxnes – Raudt) Er forsvarsministeren kjent med at E-tjenestens agenter utga seg for å være bistandsarbeidere, hva slags følger fikk i så fall dette og kan forsvarsministeren garantere at E-tjenesten ikke fortsetter å bruke metoder som undergraver Genèvekonvensjonene og hjelpearbeideres sikkerhet? – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94216


Om terroråtaket i Oslo sommaren 2022 og relevante saker

(VG) De la en felle for en etterlyst islamist. De fikk tilsendt hemmelige meldinger. Hva visste norske myndigheter før terroren rammet Oslo? – https://www.vg.no/spesial/2023/de-omstridte-meldingene/

(VG) Oppsiktsvekkende, urovekkende, skremmende. Slik beskriver norske justispolitikere VGs avsløring av chatten mellom en islamist og en etterretningsagent før terroren rammet Oslo. Nå krever de handling. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/69Kyw0/justispolitikere-krever-ny-gransking-vi-kommer-ikke-utenom-det-naa

(NRK) I minst seks måneder har Oslo-politiet ventet på nye opplysninger fra Etterretningstjenesten. Forsvarer Marius Dietrichson ber dem være mer «framoverlent». – https://www.nrk.no/norge/oslo-skytingen_-forsvarer-mener-e-tjenesten-far-bestemme-over-etterforskingen-1.16395825

(VG) Arfan Bhatti skal ha luftet planer om ambassadeangrep – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/76Qm9v/arfan-bhatti-skal-ha-luftet-planer-om-ambassadeangrep

(VG) Politiet før terroren: Mente Bhatti og Matapour forfulgte SIAN-leder – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0Qk356/politiet-foer-terroren-mente-bhatti-og-matapour-forfulgte-sian-leder


FE-skandalen i Danmark

(TV2 – Danmark) Retten har talt: Claus Hjort-sag bliver for lukkede døre – https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-05-12-retten-har-talt-claus-hjort-sag-bliver-for-lukkede-doere


NSM med rapport – «Sikkerhetsfaglige råd»

Les rapporten her med fleire tilrådingar frå vårt nasjonale tryggingsorgan – https://nsm.no/aktuelt/sikkerhetsutfordringene-norge-star-overfor-mot-2030

Mediesaker:

(NRK) – Undersjøisk infrastruktur er spesielt utsatt og sårbar for sabotasje, sier Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). De ber regjeringen nå våkne opp og se alvoret. To ganger har viktige norske sjøkabler blitt skadet de siste årene. – https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/nsm-varsler-50-sikkerhetshull-og-retter-skarp-kritikk-_-mener-myndighetene-ikke-forstar-truslene-1.16398809

(Digi) En «betydelig investering», sier NSM, som foreslår at staten skal eie og drifte en egen skyløsning på norsk jord. – https://www.digi.no/artikler/nasjonal-sky-her-er-anbefalingene/530641?key=RDkc0L9E


Om forsking på overvaking

(Klassekampen – kronikk) Når aksepterer vi mer overvåking? – https://klassekampen.no/artikkel/2023-05-11/debatt-nar-aksepterer-vi-mer-overvaking


Om russisk etterretning og relevante saker

(Dagens Næringsliv) Russland vil ty til hardere skyts fremover for å sikre seg nødvendig etterretning fra Norge, advarer eksperter på kontraetterretning. – https://www.dn.no/magasinet/dokumentar/spionasje/etterretning/pst/venter-russisk-rekrutteringsraid/2-1-1444923

(DR) Fra et højhus i Moskva skriver efterretningsfolk nyheder på dansk: Dokumenter afslører russisk påvirkningsoperation mod Norden – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/fra-et-hoejhus-i-moskva-skriver-efterretningsfolk-nyheder-paa-dansk

(DR) Falske demonstranter dukker op flere steder: Russisk efterretningstjeneste kobles til 10 aktioner i Europa – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/falske-demonstranter-dukker-op-flere-steder-russisk-efterretningstjeneste

(DR) Lækkede dokumenter afslører: Paludans koranafbrænding har inspireret en russisk efterretningstjeneste til at lave falske protester – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/laekkede-dokumenter-afsloerer-paludans-koranafbraending-har-inspireret-en

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) I Moskva roses måten Norge hedrer sovjetisk innsats under andre verdenskrig. Slik misbrukes Norge i Putin-regimets forsvar for overfallet på Ukraina – https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/zEbrQ9/kampen-om-historien

(Barents observer) Norway tightens requirements for northern ports serving Russian fishing vessels – https://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2023/05/norway-tightens-rules-ports-serving-russian-fishing-vessels


Om den mistenkte illegalisten i Tromsø

(TV2) Et halvt år før forskeren ble pågrepet i Tromsø, gikk spionalarmen i Brasil. Mistanken mot den spionsiktede gjesteforskeren er styrket, sier påtaleansvarlig i PST. – https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/et-halvt-ar-for-forskeren-ble-pagrepet-i-tromso-gikk-spionalarmen-i-brasil/15723119/

(TV2) Fire nye uker i varetekt for spionsiktet – https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/645bcbb5637f8a5180d5972b


Om kontroll og tryggingsmekanismar

(Verfassungsblog – artikkel av Thorsten Wetzling) Caution: Safeguards may appear more robust than they are – https://verfassungsblog.de/pnr-caution/


Den russiske invasjonen av Ukraina og relevante problemstillignar

(Sky News) Russia threatens ‘military response’ after UK gives long-range missiles to Ukraine – https://news.sky.com/story/russia-threatens-military-response-after-uk-gives-long-range-missiles-to-ukraine-12878786?utm_source=Filter+Nyheter&utm_campaign=40ae573610-EMAIL_CAMPAIGN_2023_05_11_01_40&utm_medium=email&utm_term=0_241b9289cb-40ae573610-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=40ae573610&mc_eid=3ec9793e99

(Barents Observer) Russia stages military-style propaganda parade on Norway’s Svalbard archipelago – https://thebarentsobserver.com/en/security/2023/05/russia-stages-military-style-propaganda-parade-norways-svalbard-archipelago

(Wired) A Mysterious New Hacker Group Is Lurking in Ukraine’s Cyberspace. The unidentified attackers have targeted people on both sides of Russia’s war against Ukraine, carrying out espionage operations that suggest state funding. – https://www.wired.com/story/red-stinger-russia-ukraine-apt/

(Bellingcat) Grain Trail: Tracking Russia’s Ghost Ships with Satellite Imagery – https://www.bellingcat.com/news/2023/05/11/grain-trail-tracking-russias-ghost-ships-with-satellite-imagery/


Om kontroll med dansk FE

(Radar) Troels Lund i fortrolige svar til Folketinget: Derfor droppede vi tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste – https://radarmedia.dk/troels-lund-i-fortrolige-svar-til-folketinget-derfor-droppede-vi-tilsyn-med-forsvarets-efterretningstjeneste/


Om kontroll med norsk politi

(Nettavisen) MDG vil granske Spesialenheten: – For tette bånd med politiet – https://www.nettavisen.no/norsk-politikk/politiet/spesialenheten-for-politisaker/mdg-vil-granske-spesialenheten-for-tette-band-med-politiet/s/5-95-476602


Om ny e-lov og overvaking

(Medier 24 – kronikk av Tron Strand) Journalisters kontakter og reisemønstre kan bli fullstendig kartlagt – https://m24.no/120523-debatt-digitalt-kildevern/journalisters-kontakter-og-reisemonstre-kan-bli-fullstendig-kartlagt/612726


“Krypteringskrigen”

(Computer weekly) Chat control: EU lawyers warn plans to scan encrypted messages for child abuse may be unlawful – https://www.computerweekly.com/news/366537312/Chat-control-EU-lawyers-warn-plans-to-scan-encrypted-messages-for-child-abuse-may-be-unlawful

(Guardian) WhatsApp could disappear from UK over privacy concerns, ministers told – https://www.theguardian.com/technology/2023/may/08/whatsapp-could-disappear-uk-over-privacy-concerns-ministers-told


Om norsk politikk og høgre-ekstremisme

(Filter Nyheter) Tidligere nynazist er listetopp for Norgesdemokratene: Her poserer han med britisk høyreekstremist i 2018 – https://filternyheter.no/tidligere-nynazist-toppkandidat-for-norgesdemokratene-her-poserer-han-med-britisk-hoyreekstremist-i-2018/

(Filter Nyheter) Frykter ekstremister vil utnytte skolevalg til rekruttering: – Ingen reell mulighet til å gripe inn – https://filternyheter.no/frykter-ekstremister-vil-utnytte-skolevalg-til-rekruttering-ingen-reell-mulighet-til-a-gripe-inn/


Om klarering

(VG) Olav Myklebust (55) ble fratatt sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at han ble kjæreste med en thailandsk kvinne. Tre og et halvt år senere er han tilbake som ambassadør – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JQRXP7/mistet-jobb-paa-grunn-av-kjaeresten-har-faatt-ny-ambassadoerjobb

(Svenska Dagbladet) Säpo vill strama åt säkerhetsprövningen för svenskar med dubbelt medborgarskap. – https://www.svd.se/a/bgjVMB/kritik-mot-sapos-forslag-misstankliggor-svensk-iranierAndre saker:

(Digi) Telenor blottla egen kundedatabase med flere millioner abonnenter – https://www.digi.no/artikler/telenor-blottla-egen-kundedatabase-med-flere-millioner-abonnenter/530636?key=lbVXtHj6

(DR) Statens egen cybervagthunds hjemmeside lagt ned af angreb: ‘Tankevækkende, at man ikke kan forsvare dem, der skal forsvare Danmark’ – https://www.dr.dk/nyheder/indland/statens-egen-cybervagthunds-hjemmeside-lagt-ned-af-angreb-tankevaekkende-man-ikke

(Washington Post) U.S. says it has disabled major Russian cyberespionage operation – https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/05/09/russian-cyberespionage-disrupted-snake/?mc_cid=6b5f2bb8d9&mc_eid=4ff615a989

(BBC) China expels Canadian diplomat in tit-for-tat move – https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65529185

(CNN) The country is grieving yet again in the aftermath of a mass shooting – this time at an outlet mall in Texas after a gunman, who purportedly wrote of his support for Nazi ideology online, shot and killed eight people and wounded at least seven others. – https://edition.cnn.com/2023/05/08/us/mauricio-garcia-allen-texas-shooting/index.html

(El Pais) A fragmented and polarized world is living through a strange scenario, in which a single power no longer has total hegemony. Central and South America must now navigate this new political climate – https://english.elpais.com/international/2023-05-06/china-plays-geopolitical-chess-game-in-latin-america.html

(New York Times) William Burns, a C.I.A. Spymaster With Unusual Power – https://www.nytimes.com/2023/05/09/us/politics/william-burns-cia-biden.html

(Barents Observer) Norwegian citizen remains detained two weeks after unauthorised border crossing into Russia – https://thebarentsobserver.com/en/borders/2023/05/norwegian-citizen-arrested-fsb-after-unauthorized-border-crossing

(NRK) Terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale vil hjem til Norge fra fengselet i Jemen. Organisasjonen AMA beskriver svært tøffe soningsforhold i hovedstaden i landet. – https://www.nrk.no/urix/terrorsiktet-nordmann-i-jemen_-frykter-brutale-soningsforhold-1.16403686

(Sveriges Radio) En 50-åring har åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mannen ska ha innehaft och spridit hemliga uppgifter om ett större antal försvarsanläggningar. – https://sverigesradio.se/artikel/man-misstanks-ha-lackt-hemliga-forsvarsuppgifter


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her