Medieoppsummering veke 20 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Frode Berg-saka – Stortinget stemte ned forslag om avgradering av samandrag av rapport

(VG) Stortinget stemte nei til avgradering av sammendrag i Frode Berg-saken

(NRK) Kan bli omkamp om Frode Berg-rapport til høsten

(VG) Frode Berg snakker ut om EOS-rapporten

(Dagsavisen – leiar) En nedslående slutt for Berg-saken

(Dagbladet – leiar) Svakt og dårlig ledet

Sjå video frå debatten i Stortinget her og voteringsoversikta her.

 Sjå debatt i NRK Dagsnytt 18 om innstillinga frå Stortingets presidentskap her


Om ny lov for Sivilombudet der innsynsretten blir innskrenka

(Aftenposten – kronikk) Vil regjeringa ha hemmeleghald framfor rettferd?

(Juridika) Advarer mot ny lov om Sivilombud: – Stortinget er i ferd med å begå pandemiens største tabbe

(Rett24) Regjeringspartiene vedtok omstridt endring av sivilombudets innsynsrett

(Klassekampen) Stortingspresidenten vil ikke si om hun ble presset av regjeringen til å begrense innsyn

Svein Harberg som leia Harberg-utvalet som samrøystes gjekk inn for uinnskrenka innsynsrett til Sivilombodet røysta også i Stortinget for innskrenkinga va innsynsretten.

Sjå debatten frå Stortinget her og voteringsoversikta her

Eit samrøystes Stortinget røysta også for endringane som vil gjelda for EOS-utvalet som mellom anna gjeld at medlemmar maksimalt kan oppnemnast for 2 periodar av 4 år kvar, at det er utvalet som skal tilsetja sekretariatsleiar og at sekretariatsleiar skal tilsetjast på åremål av 6 år, med moglegheit for ei gjenoppnemning.


Om ny lov om Ombodet for Forsvaret og truleg ny innsynsinnskrenking for eit av Stortingets kontrollorgan

Stortinget skal vedta ny lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret. Til no har det berre vore ein instruks for Ombudsmannen. Også her er innsynsretten sentral, og også her er det usemje mellom regjeringspartia og Frp på den eine sida og den raudgrøneopposisjonen på andre sida.

Det blir foreslått at Ombudsnemnda for Forsvaret, som blir det nye namnet, berre skal ha tilgang til informasjon som er gradert BEGRENSET, og ikkje høgare gradert informasjon.

Det er ikkje det som eit samrøystes Harberg-utval kom fram til. «Innenfor sitt ansvarsområde etter § 1 har Ombudsnemnda, uten hinder av taushetsplikt og gradering, rett til enhver opplysning og ethvert dokument som Ombudsnemnda mener er nødvendig for å ivareta sine oppgaver etter loven.

I innstillinga skriv Aps medlemmar at

«Både høringsuttalelsen fra Forsvarsdepartementet og saksordførers forslag til ny § 4 legger etter disse medlemmers vurdering opp til en kraftig innskrenking av ombudsnemndas formelle kompetanse og vil bryte med flere tiårs hevdvunnen praksis.»

Fleirtalsinnstillinga lyd derimot mellom anna som følger – etter innspel frå Forsvarsdepartementet:

«Flertallet anser forslaget om at en personkrets uten aktuell tilknytning til forsvaret skal ha en permanent rett til ubegrenset innsyn, i et hvert dokument og militæranlegg uten hinder av sikkerhetsgradering som uakseptabel. Forsvaret og våre øvrige sikkerhetsetater arbeider etter prinsippet om at ingen skal vite mer enn det som er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver en skal utføre for sitt ansvarsområde. Et eksternt kontrollorgan for personalvelferd, som tross alt ikke tilhører Forsvarets kjerneoppgaver, bør ikke ha en overordnet hjemmel for et slikt ubegrenset innsyn, og som ikke står i logisk sammenheng med sikkerhetslovens, øvrig lovverk og instrukser.»

Og

«til sammenligning nevnes at verken EOS-utvalget, Riksrevisjonen eller Sivilombudet har en slik innsynshjemmel som det foreslås å gi Ombudsnemnda. «

Les heile innstillinga frå Utanriks- og forsvarskomiteen her.


 Bergen Engines-saka og kritikk frå Stortinget

(E24) Stortinget retter hard kritikk mot regjeringen i Bergen Engines-saken

(Dagsavisen – kommentar av Hege Ulstein) Det er bare drøye hundre dager til valget. Derfor slipper regjeringen å få et mistillitsforslag mot seg.

(E24) Regjeringen spurte Forsvaret hva salget av Bergen Engines ville koste dem. Svar: Over 150 mill. og tre forsinkede kystvaktskip.

Les innstillinga frå Utanriks- og forsvarskomiteen her kor opposisjonens fleirtal gjer at Stortinget med all sannsynlegheit vil gjera eit såkalla daddelvedtak med sterk kritikk mot regjeringa.


Rettssaka mot terrortiltalt 16-åring

(VG) Mener PST avverget angrep i Norge: 16-åring planla terrorhandlinger med gift og eksplosiver

(VG) Terrortiltalt 16-åring hevder han ikke ville skade noen: − Det var bare tidsfordriv

(Avisa Oslo) Terrortiltalt 16-åring hadde profilbilde av Arfan Bhatti på chatteappen Telegram

(Avisa Oslo) 16-åring hyllet terrorangrep hvor 32 personer ble drept kort tid før han ble pågrepet i Oslo

(TV2 – analyse av Kadafi Zaman) Terror eller guttestreker?

(NRK) Jihadist-forsker: Barn ned i 12-årsalder vervet til terror i Europa


Regjeringa har oppnemnd nytt kontrollutval for kommunikasjonskontroll

Asbjørn Strandbakken er gjenvald som leiar, og berre ein ny medlem er komen inn – sorenskrivar Unni Sandbukt.


Om lekking av gradert informasjon om norsk våpeneksport

(Aftenposten – kommentar av nyheitsredaktøren) Slik vurderte vi publisering av gradert informasjon

(NTB) Moxnes raser mot NSM-gransking av Aftenposten-lekkasje


Konflikten i Israel/Palestina – våpenkvile frå i dag

I den væpna konflikten har Hamas sendt over 4000 rakettar inn mot store deler av Israel. 12 i Israel har blitt drepne og fleire hundre skadde ifølge israelske styresmakter. I Gaza har «health officals» der sagt at 232 palestinarar, inkludert 65 barn, har blitt drept. Nesten 2000 skal ha blitt skada. Israel har på sis side sagt at dei har drept minst 160 «combatants» i Gaza. Innad i Israel har det også vore bråk mellom jødiske israelarar og israelske arabarar.

 (Reuters) Israel and Hamas agree Gaza truce, Biden pledges assistance

(VG) Ordkrig om Israel: USA fordømmer Erdogan-uttalelser

(Aftenposten) Hus-tvisten som har satt fyr på Israel

(New York Times) Mob Violence Against Palestinians in Israel Is Fueled by Groups on WhatsApp

(CBC – Canada) Israeli city where Jews and Arabs have lived as neighbours now seeing unprecedented violence

(Forsvarets Forum – analyse) Den evige trykkokaren Jerusalem. Det har ulma lenge. Men dei bakanforliggande forklaringane på opptøya den siste veka er mange og komplekse.

(New York Times) Gaza War Deepens a Long-Running Humanitarian Crisis


Dataåtak mot helsetenester i Irland og New Zealand

(BBC) Cyber-crime: Irish health system targeted twice by hackers

(Irish Independent) Cyber experts hunt hidden hacking in all Government departments as Russian hackers target Health

(The Times) HSE cyberattack: Could be months before hospitals regain access to patient data

(Radio New Zealand) Clinical services across all Waikato public hospitals have been seriously affected by a cyber security incident with all phones and computers down.


Dataåtak mot sentral amerikansk infrastruktur

(New York Times) Cyberattack Forces a Shutdown of a Top U.S. Pipeline

(BBC) US passes emergency waiver over fuel pipeline cyber-attack

(Huffington Post) Gas Stations Report Shortages As Pipeline Shutdown Drags On

(New York Times) Biden plans an order to strengthen U.S. cyberdefense. Will it be enough?

(New York Times) Gasoline Buying Fever Rages as Pipeline Company Begins Restart

(Dagens Næringsliv) Rørledningsselskap skal ha betalt 50 millioner kroner i løsepenger til hackere – Biden ber amerikanere ikke hamstre bensin

(NRK Oppdater – podcast) Hackerangrepet som skapte full panikk i USA

(Wall Street Journal) The criminal group believed to be behind a cyber attack that disrupted U.S. gasoline deliveries has told associates it is closing, say security research firms

(DN innlegg) Datainnbruddet som stanset drivstoffleveringen i deler av USA, kunne skjedd også her. Nå må vi bort fra at funksjonalitet trumfer sikkerhet.

(Washington Post) Colonial Pipeline CEO says paying $4.4 million ransom was ‘the right thing to do for the country’


Vårt Land med særs interessant sak

(Vårt Land) Høst 2020. Erna Solberg kommer med alvorsord til journalister på fest. E-poster på Stortinget er hacket og trusselen lurer: En fremmed statsmakt kan påvirke høstens valg. Men hvordan?

Oppfølgingssaker:

(Vårt Land) Presse-Norge åpner for å bruke stjålet hacker-informasjon

(Vårt Land) Innerst i Østersjøen sitter tusen russiske «troll» og prøver å destabilisere vestlige demokratier. Det amerikanske valget i 2016 viste hva de er i stand til.

(Vårt Land) Flere folkevalgte bruker stortings-e-posten privat. Fare for utpressing, advarer eksperter

(Vårt Land – kommentar) Mer overvåkning er kanskje et nødvendig onde i naive Norge


Om tryggingsklarering

(VG) Toppdiplomat saksøker staten: Fratatt ambassadørjobb på grunn av thailandsk kjæreste

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) har stilt følgande spørsmål til justisministeren:

Hvor mange ansatte i departementene og underliggende etater har de siste årene mistet sikkerhetsklareringen og arbeidsoppgavene sine grunnet utenlandsopphold, studier i utlandet, at de har lært seg et fremmed språk, eller at de har giftet seg med noen fra andre land?


EOS-relatert koronanyheit

(Filter Nyheter) Infokrigen om Sputnik V: «Vaksineferie», norske dødsfall og falske Facebook-profiler


Rapport frå Finlands militære e-teneste er fyrste gong offentleg – verdt å lesa

I motsetning til kva Finlands svar på PST gjorde i si trugselvurdering nemnar Finlands militære e-teneste Russland i klartekst i det minste som eit land kor det var «developments in the armed forces of states relevant to Finland».

Det er fyrste gong Finlands militære e-teneste utgir ein slik offentleg rapport. Du kan også mellom anna lesa om den nye etterretningslova i Finland og kontrollen med den, samt ei interessant oversikt over korleis dei definerer meir eller mindre kjente etterretningsdisiplinar.

Det er også ei interessant oversikt som viser kor store dei militære styrkane til Russland og landa i Noden og Baltikum er. Finland har til dømes fleire soldatar enn  både Sverige, Noreg og Danmark.

Les heile rapporten på engelsk her


Trugselvurdering frå Litauens EOS-tenester

Pandemien, Kina og ikkje minst nabolanda Russland og Kviterussland blir trekte fram i trugselvurderinga. Terrortrugselen mot Litauen blir rekna som låg.

Les rapporten på engelsk her


Vil straffa påverknadsaksjonar og tillata skjulte tvangsmiddel for å avsløra det

(VG) Regjeringen vil gjøre det straffbart å samarbeide med utenlandsk etterretning for å påvirke samfunnsdebatt og utfall av valg. PST skal få starte hemmelig etterforskning for å avdekke forsøk.Her er høyringsnotatet


Dødeleg vald i Afghanistan og vestleg uttrekking frå landet

(Guardian) Taliban declares three-day Eid ceasefire as 11 killed in new bombing – Bus attack comes after jihadist group denies atrocity at secondary school that killed at least 50 people

(VG) Lørdag gikk flere eksplosjoner av like ved en skole i den afghanske hovedstaden Kabul. Flere unge jenter er blant de drepte.

(VG) Dette er norske soldaters ukjente historier, fra en krig som aldri blir vunnet.

(NTB) – En viktig lærdom fra Afghanistan er at konflikten ikke kan løses militært, sier statsminister Erna Solberg (H).


Om amerikansk overvaking

(Washington Post) Trump Justice Department secretly obtained Post reporters’ phone records

(USA Today) Trump DOJ secretly collected CNN reporter’s phone, email records

(Motherboard – Vice) Pentagon Surveilling Americans Without a Warrant, Senator Reveals


Om nynazistar og Alliansen

(Filter Nyheter) Slik kobler Alliansen tenåringer med nynazister i valgkampen

(Filter Nyheter) Alliansen-ungdom: Noen har appetitt for det

(Dagsavisen) Politiet vil undersøke Alliansen

(Filter Nyheter) Høyre-talsmann regner Alliansen-leder som nazist: – Vil knuse dette tankegodset og alt Lysglimt står for

(VG) Høyreradikale «Alliansen» har betalt for innsamling av stortingsvalg-signaturer: − Tragisk


Bråk i Frankrikes forsvar

(NTB) “Franske militære står bak et åpent brev i et konservativt blad der de advarer Emmanuel Macron om at landet kan gå under på grunn av trusselen fra islamisme. Brevskriverne hevder at det brygger opp til borgerkrig i Frankrike. Det er uklart hvor mange militære som står bak brevet, som er det andre med likelydende budskap som publiseres. Det forrige sto på trykk i april.


Ølen Betong-saka

(NRK) Krever 140 millioner kroner av staten – mener Frode Berg-saken la Russland-eventyr i grus


Revidert nasjonalbudsjett

(Regjeringen – pressemelding) Regjeringen anskaffer nye 4G-mobiltelefoner for høygradert kommunikasjon


Nye IS-kvinner vil heim frå Syria

(Aftenposten) Aisha Shazadi Kausar ber UD om hjelp så hun og sønnen kan komme hjem fra Syria: – Jeg angrer dypt

(TV2) Den yngste av de to Bærums-kvinnene som er kjent som «To søstre» er blant IS-kvinnene som ber om bistand til å komme til Norge, ifølge opplysninger til TV 2.

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) har stilt følgande spørsmål til justisministeren:

Mener justisministeren at det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for den norske befolkning å hente Aisha Shezadi Kausar til Norge?


Danmark vil hente heim nokre IS-kvinner og barna deira

(Danmarks Radio) Regeringen vil hente tre kvinder og deres 14 børn ud af Syrien

(Danmarks Radio) ‘De vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter fod på dansk jord’

Relevant sak:

(Danmarks Radio) Teenage-tvillinger nægtede at forlade Islamisk Stat. Nu vil de tilbage til Danmark


Om militær aktivitet i Arktis og toppmøter på Island

(Reuters) Blinken, Lavrov stress dialogue despite ‘serious differences’ in first meeting

(NRK) Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, advarer Norge mot å la Nato slippe til i Arktis. Norsk forsker mener nabolandet forsøker å kue Norge.

(VG) Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kom torsdag med et nytt angrep å det han mener er brudd med den norske basepolitikken – å tillate amerikanske styrker å komme til Norge.

(Reuters) Blinken says Russia has advanced unlawful maritime claims in the Arctic

(NRK) Tonen er blitt tøffare mellom USA og Russland i det siste. Men utanriksministeren trur ikkje at det vil øydelegge for samarbeidet i Arktis.

(CNN) As the US and Russia spar over the Arctic, Putin creates new facts on the ground

(VG) NATO øver på missil-angrep fra Russland under Arktisk Råd-møtet

(NTB) Høyre-politiker foreslår samarbeid med Russland: Vil holde Kina ute i nord


Veldig interessant sak i New York Times om Kina og Apple

(New York Times) Censorship, Surveillance and Profits: A Hard Bargain for Apple in China


Om det «hemmelege» sekretariatslivet

(Drammens Tidende) Henriks jobb er for hemmelig til å ta med hjemAndre saker:

(Digi) Stortinget lyser ut ekstern evaluering av IT-angrepene

(Datatilsynet) Forsvaret får ikke tilgang til søk i politiets registre

(Wall Street Journal) Boko Haram Leader, Responsible for Chibok Schoolgirl Kidnappings, Dies

(SVT) Militärjunta upplöser Aung San Suu Kyis parti

(Vårt Land) Islam Nets planer for et aktivitetssenter i Oslo skremmer Stortinget. Nå pålegges regjeringen å hindre at fritidsaktiviteter bidrar til radikalisering.

(Deutsche Welle) Raids against the far-right group took place across Italy. Investigators seized Nazi and Benito Mussolini memorabilia as well as weapons.

(BBC) Belgian manhunt for heavily armed far-right soldier

(NTB) En tysk soldat som er tiltalt for å planlegge terror på tysk jord, forkledd som syrisk asylsøker, møter for retten

(NRK) Den italienske rettsprosessen mot Najumuddin Faraj Ahmad står helt stille, ifølge Brynjar Meling. En konto med 50.000 kroner er fryst, fordi Ahmad står på FNs terrorliste.e

(Spiegel) Rechtsextremisten sammeln Kontaktdaten von rund tausend Berlinern

(Aftenposten – kronikk) Trekk i nødbremsen for nytt regjeringskvartal! Folks sikkerhet er i fare.

(Intelnews) Polish counterintelligence arrest man for giving military secrets to Russia

(Electrospaces – etterretningsblogg) What the NSA provides to its foreign partners, and vice versa

(Ottawa Citizen – Canada) Canadian military intelligence monitored Black Lives Matter movement, claiming pandemic justified such actions

(Guardian – kommentar) Amazon’s Ring is the largest civilian surveillance network the US has ever seen

(Intelligence Online) DGSE swallows up €2bn in resources – France’s external intelligence service has launched some major works to increase its interceptions capacities and make room for new staff. Some bugetary juggling has been involved.

(Deutsche Welle) Germany: Intelligence agency labels Pegida ‘anti-constitutional’ – Spy chiefs say the anti-Islam protest movement is becoming increasingly far-right and “extremist” since its inception in late 2014.

(NTB) To menn og en kvinne, alle medlemmer av en nynazistisk gruppe, er pågrepet og siktet for å ha planlagt et voldelig angrep mot en frimurerlosje i Frankrike.

(Dagbladet – kommentar) Det foregår et paradigmeskifte i måten Russland styres på. Vladimir Putin har styrt med folkelig støtte bygget på patriotisme og nasjonalisme. Men nå tar politistaten over.

(Moscow Times) 9 Dead in Russia School Shooting

(Newsweek – obs ver ekstra kjeldekritisk her) Inside the Military’s Secret Undercover Army

(BBC) Kabul attack: Families bury schoolchildren of blast that killed dozens

(NikkeiAsia) Japan lashes out against alleged Chinese military cyberattacks – Tokyo goes on offensive, names Beijing as culprit for first time ever

(Reuters) Russia deems U.S., Czech Republic ‘unfriendly’, limits embassy hires

(CNN) These Uyghurs were locked up by the US in Guantanamo. Now they’re being used as an excuse for China’s crackdown in Xinjiang

(Washington Post) Army captain who spied for Russia sentenced to 15 years in prison

(Swissinfo) Switzerland intelligence chief steps down after Crypto affair

(Statewatch – aktivistorganisasjon) EU: Undermining encryption: Council Presidency sets out “next steps”


(NTB) Amerikansk atomdrevet ubåt på plass i Tromsø

(Forsvarets Forum) Da «USS New Mexico» la til kai ved Grøtsund havn på Tønsnes utenfor Tromsø mandag formiddag, hadde demonstranter møtt opp for å vise sin motstand.

(Forsvarets Forum) SV-politiker om forsvarsministeren: – Oppfører seg som en drittsekk


(SVT) Enligt Migrationsverket var de afghanska medborgare, men säkerhetspolisen har nu konstaterat att det inte stämmer. Paret som misstänks för stämpling till terrorbrott är medborgare i Iran.

(BBC – video) Russia spy chief suggests West behind SolarWinds cyber-attack

(Digi) Hackerne som angrep Volue, forberedte seg i flere uker før de slapp løs skadevaren. Leverandøren av programvare til kraftselskap, vann og avløp og annen kritisk infrastruktur ble rammet av et målrettet angrep.

(Danmarks Radio) ‘Charlotte’ ville vise Muhammed-tegninger i sin undervisning, men så begyndte truslerne. Nu har hun fast kontaktperson hos PET

(Guardian) Prince Michael of Kent’s army role questioned after claims he sold access to Kremlin

(Defense One) When and Why China Might—or Might Not—Attack Taiwan

(Threatpost) iPhone Hack Allegedly Used to Spy on China’s Uyghurs


(NTB) Leveranse av nye F-35 forsinket til over sommeren

(Forsvarets forum – kronikk av major i Luftforsvaret) Autonome våpensystemer: – Bruk teknologien –  Finner vi noen god moralsk begrunnelse for hvorfor være soldaters liv må risikeres i bemannede våpensystemer om de ikke må?


(Reuters) Italy’s Draghi appoints first female spy chief

(Rand – tenketank) Improving Machine Learning to Detect and Understand Online Conspiracy Theories

(The Hill) DHS establishes domestic terror unit within its intelligence office

(The Drive) The U.S. Government Hides Some Of Its Darkest Secrets At The Department Of Energy

(About:intel) In October 2020, the European Court of Justice ruled that France’s surveillance laws did not safeguard fundamental rights and freedoms. Rather than adjust its laws, in April 2021, the French high administrative court issued a decision effectively undermining the CJEU stipulations. The Conseil d’État’s creative interpretation of the CJEU ruling allows the French state to indiscriminately and indefinitely retain data

(Intelligence Online) How Paris intends to listen to satellite internet constellation feeds


Vekas kuriøse

(Defense One) CIA’s Last Classified Fax Machines Are About to Retire


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her