Medieoppsummering veke 21 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noInnstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmeldinga til EOS-utvalet – Komiteen ber PST sletta registrering som tenesta ikkje ville sletta etter oppmoding frå utvalet

I merknadane til årsmeldinga for 2021 er det mellom anna interessant å merka seg at:

  • «Komiteen viser til at det ved handsaminga av EOS-utvalets årsmelding for 2020 vart presisert at EOS-lova er klår på at informasjonseigaren styrer graderinga av informasjonen i EOS-utvalets kontroll, men det er utvalet sjølv som vurderer om den graderte informasjonen er relevant for Stortingets kontroll, og formidlar han direkte til Stortinget.»
  • «Komiteen viser til at PST har sletta fem av registreringane. PST fastheldt at det var grunn til å registrera den sjette personen, og opplysningane er difor ikkje sletta. Komiteen viser til at føremålet med EOS-utvalets kontroll er å førebyggja at nokon sine rettar vert krenkte, og ber PST om å sletta opplysningane om den sjette personen, der utvalet har kritisert grunnlaget for registreringa.»
  • «Komiteen deler EOS-utvalets bekymring om at sakshandsamingstida i klareringssaker hos NSM på nesten alle område har gått opp i 2021 samanlikna med 2020. Komiteen føreset at NSM tar grep for å redusera sakshandsamingstida.»
  • «Komiteen viser til at utvalet òg har uttalt at departementet bør sjå på ordninga med særskilt oppnemnd advokat for personar som har fått opplysningar utelate frå grunngjevinga. Den ordninga har ikkje vorte nytta dei siste ti åra. Departementet har bede NSM om ei vurdering. Komiteen understrekar at ordninga er ein viktig rettstryggleiksgaranti for dei som treng sikkerheitsklarering. Difor er det viktig å finna ut kvifor ho ikkje vert nytta.»
  • Komiteen viser til at som følge av ei klage på SKM til utvalet vil Justis- og beredskapsdepartementet vurdera regelverket for autorisasjon av utanlandske borgarar. Komiteen støttar utvalet si oppfordring til departementet om å etablera reglar om grunngjeving, innsyn og klage i slike saker.
  • Komiteen merkar seg at administrasjonen og presidentskapet i Stortinget er unnatekne frå EOS-utvalets kontroll av klareringssaker.

Les heile innstillinga frå komiteen her


Særs interessant innstilling frå same komité om NIMs årsmelding

(Aftenposten) Flertall på Stortinget går kraftig ut mot eget kontrollorgan om klima. – Første gang det er blitt en så sterk konflikt mellom et av Stortingets organer og stortingsflertallet, sier lederen av kontrollkomiteen.

(Rett24) Kaller Stortingets NIM-kritikk «litt Trumpsk». Advokat Jon Wessel-Aas er blant flere som har reagert etter at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i går rettet kritikk mot NIMs grunnlovsanalyse.

Les heile (den delte) innstillinga her

Les også innstillingar frå komiteen om årsmeldingar frå andre av Stortingets kontrollorgan:

Sivilombodet

Forsvarsombodet


Om PST-sjefens våpen

(VG) PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering, selv om han ble straffet for brudd på loven. Hvordan det skjedde, får hverken Stortinget eller offentligheten vite.

(VG) Justisdepartementet hemmeligholder Sjøvold-forklaring

(VG) Justisdepartementet hevder de ble informert om Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpen før han tiltrådte som PST-sjef i juni 2019. Så endrer de forklaring.

(VG) Justispolitiker om Sjøvold-saken: − Det er mye som stinker

(VG – leiar) Må få svar i Sjøvold-saken

(VG) En politiansatt fortalte om trusler og press da han nektet å ta imot daværende politimester Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpen. Spesialenheten henla saken. Nå ber justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) Stortinget om en uavhengig gransking.


Langt intervju med ny assisterande PST-sjef

(Politiforum) Som nyansatt assisterende PST-sjef, får Hedvig Moe en nøkkelrolle i håndteringen av Ukraina-krigens konsekvenser. Det er ikke første gang hun kjemper mot russere.


FE-skandalen med nye oppsiktsvekkande vendingar

(Ritzau) Folketinget freder Hjort Frederiksen i lækagesag

(Danmarks Radio) Claus Hjort og advokat lægger sag i graven og forventer, Rigsadvokaten gør det samme

(Politiken – kommentar) Hjort-sagen er lukket, så nu kan den helt store spionsag begynde at rulle

(Politiken) Militær anklager rejser ny sigtelse i den store spionskandale – En sikkerhedschef i Forsvarets Efterretningstjeneste riskerer fængsel for dokumentfalsk og pligtforsømmelse i sagen

(Jyllands-Posten) Enigt kontroludvalg med efterretningstjenesterne advarer: Vi er mere et orienteringsudvalg

(Ritzau) Forsker efter politikeropråb: Styrk kontrollen med PET og FE

(Altinget – kronikk) FE-sagen viser, at vi har et problem med sammenblanding af politik og anklagemyndighed. Hverken Sverige eller Norge har samme problem. Danmark bør bringe det til ophør, skriver professor i strafferet Jørn Vestergaard.


Reaksjonar på at Sverige og Finland vil inn i NATO

(NRK) Her er Erdogans kravliste til Sveriges Nato-medlemskap

(VG) Russland om svensk og finsk Nato-medlemskap: Vil ruste opp i nord

(DN – kommentar) Et finsk og svensk Nato-medlemskap vil bli møtt med ekstra entusiasme i Estland, Latvia og Litauen.

(NUPI – policy brief) Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser.

(Dagbladet) Rødt vil stemme mot at nabolandene våre skal få bli medlemmer av Nato når saken skal behandles i Stortinget.

(NTB) Russland kutter gassen til Finland


Om Noregs nye forsvarsavtale med USA

(VG) Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak den kontroversielle nye forsvarsavtalen med USA

(Klassekampen) Den nye forsvarsavtalen med USA åpner for at amerikanerne kan bygge små samfunn innenfor gjerdene av en norsk militærleir. Regjeringen står fast på at dette ikke er amerikanske baser på norsk jord.

(Regjeringen) Svar på spørsmål frå utanriksministeren frå Raudt-representant om denne avtalen

Interessant spørsmål frå Raudt-representant Marie Sneve Martinussen i Stortinget om kva denne avtalen kan få konsekvensar for kontrollorgan – inkludert EOS-utvalet. Les spørsmålet og svaret frå utanriksminister Anniken Huitfeldt her


Om Russlands invasjon av Ukraina

(New York Times) New Evidence Shows How Russian Soldiers Executed Men in Bucha

(NTB) Boris Bondarev, Russlands ambassadør til FNs Genève-kontor, trekker seg i protest mot krigen i Ukraina og langer ut mot Kreml.

(Spiegel) Zahlreiche Neonazis kämpfen in der Ukraine für Russland

(BBC) Ukraine: The spy war within the war

(E24 – kommentar av Torbjørn Røe Isaksen) Butikkhyllene i Moskva er fulle og pengene renner inn. Har Putin bedre kort på hånden enn vi trodde?

(Information) Er neutralitetens tid ved at rinde ud? Selv i Schweiz er det mangeårige princip nu til discussion

(Euractiv) Austria’s neutrality in the spotlight after Sweden-Finland NATO bid


Korleis invasjonen påverkar Noreg

(NRK) I januar rauk ein viktig undersjøisk kabel. Russiske yachtar langs kysten kan avsløre korleis Putin tenker seg å føre krig gjennom Noreg, seier analytikar.

(VG) Norge sender artilleri til Ukraina

(NTB) Krigen i Ukraina har ført til at motsetninger bobler til overflaten i den russiske gruvebyen Barentsburg og ellers på Svalbard.

(Dagbladet) Mer enn en av fire nordmenn frykter Russland, ifølge Dagbladets ferske undersøkelse. Det har de grunn til, mener oberstløytnant Geir Hågen Karlsen – i hvert fall i det lange løp.

(NTB) Av 15 registrerte forstyrrelser i norsk luftrom hittil i år, har 14 kommet i Finnmark og områdene nær den russiske grensen. Luftfartstilsynet er bekymret.


Om tryggingsklarering

(Forsvarets Forum) Forsvarets sikkerhetsavdeling: Straff eller bøter fører ikke automatisk til tap av sikkerhetsklarering


Lekkasjar frå Kinas undertrykking av folk i Xinjiang

(Aftenposten) Kina kaller det skoler og utdanningssentre. De første bildene fra innsiden forteller en helt annen historie.

(Aftenposten) Europeiske diplomater ble overvåket, trakassert og anholdt i Kina

(BBC) The faces from China’s Uyghur detention camps


10 drepne av høgre-ekstrem terrorist i USA

(Filter Nyheter) Nynazistisk terror i USA: 10 skutt og drept – 18-åring jaktet på tilfeldige svarte ofre

(Washington Post) Buffalo suspect allegedly inspired by racist theory fueling global carnage


Krigsfrykt i Sør-Kina-havet

(NTB) Biden lover å forsvare Taiwan militært

(New York Times) Biden Veers Off Script on Taiwan. It’s Not the First Time.

(FT) Chinese and Russian nuclear bombers fly over Sea of Japan as Biden visits Tokyo


Krekar-saka endeleg avgjort i Italia

(NRK) Høyesterett i Italia avviser Krekars anke og terrordommen på 12 års fengsel blir stående. Krekars norske advokat sier de vil klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.Andre saker:

(Digi) Skarp kritikk av den danske regjeringens planer om å oppbevare uskyldige personers DNA

(NRK) Varsler mot 17 toppledere i Forsvaret: Toppledere slipper unna, mener fagforening

(Berlingske) Thulebasen kan få nøglerolle i USAs forsvar mod hypersoniske missiler. Ifølge nye oplysninger har USA store planer for basen i Nordgrønland. USA afviser at uddybe. Men eksperter vurderer, at den klargøres til at huse et stort antal kampfly.

(MIT Technology Review) The walls are closing in on Clearview AI – The controversial face recognition company was just fined $10 million for scraping UK faces from the web. That might not be the end of it.

(Totalförsvarets forskningsinsittut – rapport) Hotet från spioner ökar i Europa

(Aftenposten) USA varsler krigsskipsdrama i Arktis – med Norge i skvis mellom stormaktene

(Politiken) Den kinesiske hær indsamler viden om alt fra droner, robotter og kunstig intelligens i Europa.. Eksperter er bekymrede og kalder Europas tilgang til Kina for ’naiv’.

(Digi) Sikkerhetsekspert «hacket» flere av de farligste løsepengevirusene og stoppet krypteringen

(Schneier on Security) iPhone Malware that Operates Even When the Phone Is Turned Off

(Schneier on Security) Zero-Day Vulnerabilities Are on the Rise

(TV2) Før jul ble Nortura utsatt for et hackerangrep som førte til at de måtte stoppe produksjonen. Nå kan Nortura bekrefte at det var russere som stod bak angrepet.


Vekas podkasttips:

(PST podcast) Konspirasjonsteorier

(NSM podcast) Sosiale medier og digitale verktøy må brukes med kunnskap og kompetanse. Men bør ansatte som er sikkerhetsklarert bruke Tik-Tok i det hele tatt?


Vekas alternative russiske tolking av litteratur

(Guardian) Orwell’s Nineteen Eighty-Four was about liberalism, not totalitarianism, claims Moscow diplomatØnsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her