Medieoppsummering veke 22 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noDebatt i Stortinget om EOS-utvalets årsmelding for 2021

Saksordførar Nils T. Bjørke var den einaste stortingsrepresentanten som tok ordet.

Han peika særleg på det at komiteen bad PST sletta registreringa på den eine personen der PST ikkje ville følga EOS-utvalets oppmoding av sletting.

I tillegg viste han til det som stod i innstillinga om at «Komiteen viser til at det ved handsaminga av EOS-utvalets årsmelding for 2020 vart presisert at EOS-lova er klår på at informasjonseigaren styrer graderinga av informasjonen i EOS-utvalets kontroll, men det er utvalet sjølv som vurderer om den graderte informasjonen er relevant for Stortingets kontroll, og formidlar han direkte til Stortinget.»

Til slutt takka han utvalet for godt arbeid og viste til at i dagens tryggingspolitiske situasjon der EOS-tenestene er ekstra viktige, er også EOS-utvalets arbeid ekstra viktig.

Justisminister Mehl viste mellom anna til at ho var glad for at utvalsleiar Astri Aas-Hansen på årskonferansen vår sa at det gjennomgåande står bra til i tenestene.

Så sa ho at PST no har sletta namnet i registeret på den personen PST opphavleg ikkje ville sletta. Men at resten av informasjonen knytt til registreringa ikkje er sletta fordi det er relevant for PSTs oppdrag.

Ho deler også uroa knytt til sakshandsamingstida i NSM for klareringssaker, og viste til at NSM har sett i gang fleire tiltak og fått fleire stillingar som skal jobba med dette.

Statsråden sa også at departementet i samråd med NSM vil sjå på å få til ei lik lovforståing knytt til grunngiving i klareringssaker, og at dei også ser på ordninga med særskilt advokat.

Mehl varsla også at i løpet av 2022 vil departementet setja i gang eit arbeid for å regelfesta i Sikkerhetsloven rettar knytt til innsynsrett og klagerett der det krevjast autorisasjon av utanlandske statsborgarar jamfør punkt 8.2 i EOS-utvalets årsmelding.

Forsvarsminister Gram sa han ville følga opp med E-tenesta at foreleggingssaker vil bli framlagt for utvalet framover.

Les årsmeldinga for 2021 her


Særs interessant dom om tryggingsklarering

(NTB) Oslo tingrett har gitt den avsatte ambassadøren OIav Myklebust fullt medhold i konflikten om sikkerhetsklarering med staten.


Stortinget sa ja til ny forsvarsavtale med USA

(Aftenposten) Amerikanske soldater vil holde på i Norge som om de var i USA. Fredag sa Stortinget ja.


Finlands etterretningsombodsmann med årsmelding for 2021

Du kan mellom anna lesa om:

  • I tillegg til etterfølgande kontroll driv også ombodsmannen med «proaktiv» og løpande kontroll.
  • Heile 148 inspeksjonbesøk gjorde etterretningsombodsmannen (3 er tilsette) hos finske tenester i 2021.
  • Veldig mykje om Etterretningsombodsmannen tolking av aktuelle lover for etterretningstenestene.
  • 13 henvendelsar som «kan tolkast som utrednings begäranden» og ikkje som klager som skulle undersøkast.
  • Særs lite om resultatet av kontrollen.

Les heile årsmeldinga for 2021 her


USAs generalinspektør for e-tenestene med halvårsrapport

Det er mellom anna interessant å lesa om korleis varsel blir handtert.

Les heile rapporten her


Sveriges kontrollorgan for Säpo og politiet med fråsegn

I ein kortrapport har kontrollorganet SIN kritisert Säkerhetspolisen for å ha brukt ordet «zigenare», «trots att nämnden tidigare uttalat att Polismyndigheten bör välja ett annat ord vid beskrivning av en person då ordet kan uppfattas som kränkande.»

Les heile fråsegna her


Danmark kontrollorgan har oppdatert sine standardar for kontrollverksemda

Les meir her


PST-sjefen har gått av

(VG) Hans Sverre Sjøvold går av som PST-sjef

(VG – kommentar av Hanne Skartveit) Det ble for vanskelig for Hans Sverre Sjøvold å bli sittende. Norge kan ikke ha en PST-sjef som det hefter noe ved.

(Regjeringen – pressemelding) Roger Berg blir sjef PST inntil videre

(VG) PST-sjef Hans Sverre Sjøvold unnlot å fortelle at han hadde oppbevart våpen i strid med loven da han ble bedt om å gi justisministeren en full redegjørelse om våpensaken.

Saker frå før han gjekk av:

(VG) Justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) vil ikke svare Stortinget på om hun mener PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble forskjellsbehandlet da han beholdt sikkerhetsklareringen – etter å ha oppbevart våpen ulovlig i syv år.

(VG) Justispolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) ber justisministeren gi Stortinget et klart svar på om PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble forskjellsbehandlet da han beholdt sikkerhetsklareringen – etter å ha oppbevart våpen ulovlig i syv år.

(VG) Sjøvold-saken: Spesialenheten ønsker de hadde etterforsket mer

(VG) Jusprofessor om Sjøvold-saken: − Det var ikke rettslig holdbart å henlegge

(VG) Leder i Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), mener justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må lese redegjørelsen som PST-sjef Hans Sverre Sjøvold skrev om sin ulovlige våpenoppbevaring.

(VG) Nå vil en samlet kontrollkomité på Stortinget undersøke hvorfor PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fikk beholde sikkerhetsklareringen – etter å ha oppbevart våpen ulovlig i flere år.


Oppsiktsvekkande sak som FSA har opna undersøking om

(VG) Offiser ble filmet naken – sier han ble dopet ned og presset for penger


To nordmenn terrorsikta

(VG) To norske statsborgere arrestert for Al Qaida-støtte

(Aftenposten) To unge, norske menn er siktet for terrordeltagelse. Dette vet vi om dem.

(VG) Nordmannen som denne uken ble pågrepet i Bulgaria for deltagelse i en terrororganisasjon skal ifølge bulgarsk påtalemyndighet også være mistenkt for å ha forberedt et terrogangrep, samt å ha oppildnet til terrorisme.


Om NIMs årsmelding og kritikken frå Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

(Aftenposten – kronikk av NIM) Norges institusjon for menneskerettigheter blir kritisert på misvisende grunnlag – https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0G6w9o/norges-institusjon-for-menneskerettigheter-blir-kritisert-paa-misvisende-grunnlag

(Dagbladet – leiar) Stortingets sklitakling – Norges institusjon for menneskerettigheter målbærer upopulære budskap i klimapolitikken. Nå kommer straffen fra Stortinget i form av misvisende, grov og bøllete kritikk.

(NRK – Dagsnytt 18) Sjå også debatt om denne saka mellom NIM og Høgre her

Interessant relevant sak:

(Aftenposten) Rapporten sjokkerte Stortinget. Men hvem ba om den? Nye dokumenter gir innsyn i intens ordkrig.


Årsrapport frå Canadas førhandskontrollsorgan for EOS-tenester

I fjor var mellom anna fyrste gong at det var ei sak der det blei ei «delvis godkjenning» for tenestene. Tidlegare har alt gått gjennom.

Les heile den detaljerte årsmeldinga frå Office of the Intelligence Commissioner her

Det er også interessant å lesa eit perspektiv frå ein kanadisk SIGINT-bloggar om meldinga her


Interessant rapport frå kanadisk etterhandskontrollorgan

(NSIRA) Review of Departmental Frameworks for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities


Diverse interessant om E-tenesta

(Inside Telecom) E-tjenesten bygger eget mobilnett: – Vi har ikke laget noe så stort som dette før

(Forsvarets Forum) E-tjenesten holder varsler hemmelig


Interessant kronikk om «FE-skandalen»

(OLFI – kronikk) Sagen om Claus Hjort Frederiksens immunitet er langt mere alvorlig og skadelig, end mediedækningen og den politiske debat giver indtryk af, og den vil få konsekvenser for Danmark.


Russlands invasjon av Ukraina

(Aftenposten) Ukraina får ny våpenkraftpakke fra USA. – Ekte amerikansk lederskap, sier Stoltenberg

(NTB) EU enig om å kutte oljeimporten fra Russland

(DN – kronikk av Sverre Diesen) Den manglende russiske fremgangen i Ukraina overrasker vestlige observatører. Er det russiske forsvaret faktisk ikke bedre, og hva kan vi slutte av det for vår egen del?


Korleis den nye tryggingspolitiske situasjonen påverkar Noreg

(Barents Observer) Huge Russian weapons testing playground again overlaps into Norwegian economic zone

(Barents Observer) Russian navy launched hypersonic missile from the Barents Sea

(High North News) I møtet med Den norsk-russiske atomkommisjonen tirsdag, ble det bestemt at Norge stopper finansieringen av samarbeidet om atomsikkerhet med Russland

(VG) Dersom Russland går til angrep mot oss vil de bli møtt av en mektig nordisk allianse, mener ekspertene. Dette er de syv viktigste plassene for forsvaret i Norge og Norden.


Oljefondsjefen blei «hacka»

(DN) Kort tid etter at Nicolai Tangen begynte i jobben som sjef for Oljefondet, testet sikkerhetsteamet hvor lett det ville være å hacke ham. Det tok ikke lang tid før de fikk full kontroll over maskinen hans.


Om kontroll med spanske EOS-tenester

(AFP) Spain will “strengthen judicial control” over its secret services in the wake of a scandal over the hacking of the mobile phones of top politicians, Prime Minister Pedro Sánchez said Thursday.


Varsel frå Nasjonalt cybertryggleikssenter

(NSM/NCSC) Nulldagssårbarhet i Microsoft Office

(NSM/NCSC) Aktiv utnyttelse av kritisk nulldagssårbarhet i Atlassian ConfluenceAndre saker:

(Filter konspi) «The great replacement» – konspirasjonsteorien som forener terrorister og høyrepopulister

(Digi) Sikkerhetsforsker avslører: DuckDuckGo-nettleseren er ikke fullt så privat likevel

(EDRI – aktivistorganisasjon) Last week, the Belgian government launched a proposal that would ban Signal. What’s going on?

(Aftenposten – innlegg av Inga Strümke) Hvordan kan vi holde algoritmene i ørene? Forskningsmiljøer står klare til å hjelpe.

(Sveriges Radio) Åklagaren: 25-åringen inspirerad av Breivik och andra högerextrema attentatsmän

(Aftenposten – debattinnlegg av Extinction Rebellion – aktivist) Nå er vi ferdig med å spille snille.

(TV2 Danmark) Danskerne stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

(Wired) Intelligence collected from public information online could be impacting traditional warfare and altering the calculus between large and small powers.

(VG) Utga seg for å jobbe i E-tjenesten: Dømt for grovt bedrageri

(NTB) Telefonene til Danmarks folkevalgte skal sjekkes for spionprogramvare

(C4ISRNET) National Reconnaissance Office expands use of commercial satellite imagery


Vekas podkasttips:

(Jusspodden) SpionasjeØnsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her